Icon
Kysy IABlta: Tulos tai ulos! Tallenteet

Kysy IABlta: Tulos tai ulos!

31.03.2021

IAB Finlandin Tulos tai ulos! -webinaarissa 23.3.2021 pureuduttiin mediamarkkinan kuumimpaan puheenaiheeseen eli mainonnan mittaamiseen ja markkinoinnin tulosten todentamiseen.

Webinaarissa saatiin vastauksia mm. näihin kysymyksiin:

  • Mitä kannattaa mitata?
  • Miten parannetaan markkinoinnin ROIta?

Webinaarissa olivat lavalla Suomen markkinan kovimmat osaajat kuten Digita, SOK Media, Dagmar, TietoEVRY.

Tästä pääset katsomaan tallenteen sekä lukemaan vastauksia esitettyihin kysymyksiin:

Ohjelma

09:00 Webinaarin avaus - Mira Vaurula / IAB Finland

09:15 Strateginen kasvun maksimointi asiakkaan elinkaaren eri vaiheissa - Heini Nuutinen / Dagmar (lataa prese)

09:40 Miten aktivointimarkkinointia mitataan? - Hanna Jerkku / TietoEVRY

10:05 Lineaarisestakin televisiomainonnasta saadaan tänä päivänä dataa - Teppo Ahonen / Digita & Freja Rekola / MTV Oy (lataa prese)

10:30 Kassakoneen kilinää - kaupan media todentaa konversiot ja asiakasvirran vuolauden - Jyrki Kostilainen / Smart Marketing, SOK Media (lataa prese)

10:55 Paneelikeskustelu: Mittaamisen mahdollisuudet ja haasteet - host: Mira Vaurula / IAB Finland, panelisteina aamun presentoijat

11:15 Webinaari päättyy


Yhteistyössä

Dagmar Digita
SOK Media TietoEVRY


 IAB Tulos tai ulos! - Q&A

IAB:n toimisto koosti webinaarissa esitetyistä kysymyksistä Q&A:t.

 

Vastaaja: HEINI NUUTINEN - DAGMAR (lataa prese)

Asiakaspolkututkimusten lisäksi, mitä muita keinoja on pysyä kartalla asiakaskokemuksen tilasta kevyemmin?

Suosittelen valjastamaan omat kanavat järjestelmälliseen asiakasymmärryksen keräämiseen. Keinoja tähän on monia, mutta tärkeintä on huomioida ettei ole tungetteleva ja panostaa laadullisen tiedon saamiseen kvantitatiivisen rinnalle. Dagmarilla on hyvä kokemuksia mystery shopingin hyödyllisyydestä sekä asiakaskokemuksen auditoinnista, joten ne ovat myös erinomaisia työkaluja tähän työhön.

Jos brändi on vasta aloittamassa asiakaskokemuksen mittaamista, niin mistä olisi hyvä lähteä liikkeelle? Mitä kysymyksiä te asiakkaalle esittäisitte?

Suosittelen rakentamaan lähestymisen sparrikumppanin kanssa. Suurin haaste on nähdä aito asiakasnäkökulma, kun päivittäinen työ tähän mennessä on ollut vahvasti omien brändilasien läpi tarkastelua. Ensimmäiseksi olisi hyvä rakenteellistaa oman asiakaskokemuksen tarkastelu osasiin omaan liiketoimintaan sopivan frameworkin avulla. Tämän myötä tavoitteiden ja mittaamisen sovittamisesta yhteen tulee helpompaa.

Jos tuntuu, että on jäänyt jälkeen (ROIn) mittaamisessa, niin minkälaisia vinkkejä alkusteppeihin antaisit?

On hyvä aloittaa strategisten tavoitteiden listaamisesta ja tarkastaa, että tiimille annetut tavoitteet ohjaavat kohti tuloskeskeistä tekemistä tarpeeksi laajassa scopessa. Jos ristiriitaa löytyy jo näin ylätasolla, voi olla että kehityksessä jäämisen alkusyy on jo kattotavoitteiden määrittelyssä. Tavoitteellisuus ja tuloksellisuuden mittaaminen vaativat layer-ajattelua, jossa tarkastellaan syy-seuraus-suhteita. Jos omat layerit ovat vielä määrittelemättä ja isoimmat strategiset syy-seuraus-suhteet havaitsematta, suosittelen tarttumaan näihin ensimmäisenä.

Vastaaja: HANNA JERKKU - TIETOEVRY

Aktivointimarkkinoinnissa tärkeä työkalu on myös A/B-testaaminen. Minkälaisia vinkkejä sinulla olisi A/B-testaamiseen prosessin, roolituksen tai työkalujen osalta?

A/B- testaaminen on yksi tapa muiden joukossa, kun puhutaan esim. digitaalisen markkinoinnin sisällön testaamisesta. Esimerkiksi markkinointiteknologioiden avulla tehtävällä A/B-testaamisella voidaan arvioida mm. sähköpostin toimivuutta tiettyyn kohderyhmään. Verkkokaupassa tai verkkosivulla testillä voidaan arvioida vaikkapa tietyn sisältöelementin toimivuutta satunnaisotantaan. Automatisointi on valttia tässäkin tapauksessa.

Minkälaisia kyvykkyyksiä ja osaamista organisaatioissa tarvitaan, jotta markkinoinnin tuloksellisuuden mittaamiselle on hyvät edellytykset?

Diversiteetti on aina hyvästä, myös tässä tapauksessa. Monipuolinen osaaminen takaa myös monelta kantilta mietityt mittarit. Markkinoinnin mittarit on hyvä johtaa liiketoiminnan strategisista mittareista ja luoda sellainen mittaristo, mihin markkinoinnissa ja asiakaskokemuksen parissa työskentelevät ihmiset voivat aidosti vaikuttaa.

Jos tuntuu, että on jäänyt jälkeen (ROIn) mittaamisessa, niin minkälaisia vinkkejä alkusteppeihin antaisit?

Luo mittaamisellesi viitekehys. Ota aikaa pohtimiselle: mitä haluat mitata, milloin mittaat, miksi mittaat ja kuka mittaa? Mitä lasket markkinoinnin investoinniksi? Jos ROI käsitteenä tuntuu kaukaiselta, kysy apua asiantuntijalta niin pääset varmemmin ja vauhdikkaammin alkuun määrityksessäsi. ROI markkinoinnissa on muutakin kuin tuottoprosentin laskua.

 

Vastaaja: TEPPO AHONEN - DIGITA & FREJA REKOLA - MTV OY (lataa prese)

Miten GDPR -suostumusasiat on hoidettu hybridiTV-aktivoinneissa?

Mainosratkaisujen yhteydessä näytetään tietosuojakuvaus ja tarvittaessa pyydetään suostumus.

Onko mainosten toteuttaminen mahdollista myös paikallisesti?

Nykyinen alueellinen toteutus perustuu siihen millä alueella vastaanotin sijaitsee. Näin ollen siinä ei liiku dataa. Data- ja teknologiamielessä ei ole estettä kehittää tarkempia, ja/tai muitakin ratkaisuja.

Paljonko Suomessa on tällä hetkellä hybriditv:tä?

Päivittäin näemme n. 400 000 laitetta datassa. Viikon aikana näemme n. 600 000 eri laitetta. Sen lisäksi on vielä n. 100 000 laitetta, joiden data näkyy harvemmin. Näiden päälle tulevat sitten vielä HybridiTV kyvykkäät laitteet, joita ei ole kytketty nettiin tai kuuluvat sellaisen kaapelioperaattorin jakeluun, joka suodattaa HybridiTV-signaalin pois. Näitä on sitten vielä joitain satoja tuhansia. Käytännössä kaikki kaupassa myytävät televisiot ovat HybridiTV:tä – ja olleet jo kohta parin vuoden ajan. Vuoden aikana muuten myydään n. 300 00 – 400 000 uutta laitetta.

 

Vastaaja: JYRKI KOSTILAINEN - SMART MARKETING, SOK MEDIA (lataa prese)

Voiko brändit nostaa tuotteitaan näkyvämmälle paikalle S-ryhmän verkkokaupassa esimerkiksi Google-hakujen tyyliin? Esimerkiksi jos asiakas hakee verkkokaupasta shampoo, niin voiko shampoo brändi ostaa itsensä enemmän näkyville verkkokaupassa?

S-ryhmällä on strategisena kehityskohteena omien brändiensä verkkokaupat ja tässä kehityksessä tullaan huomioimaan mainostajien tarpeet myös tältä osin. Nykyisellään S-ryhmän vähittäiskauppamedia Smart Marketingin valikoimista löytyy jo erinomaisia ratkaisuja tavarantoimittajien mainostustarpeisiin ja kuluvan vuoden aikana kehitetään paljon lisää.

Kartoitatteko ja raportoitteko tavarantoimittajille saakka esim. asiakasmenetyksiä (miksi asiakas ei enää osta sitä Fazerin leipää)?

Smart Marketing pystyy asiakasymmärryksen kautta tunnistamaan muutokset asiakasmäärissä ja myös auttamaan mainostajaa tunnistamaan syitä niihin mm. asiakasvirtojen ja asiakaskunnan muutosten kautta. Juuri tämänkaltaiset kysymykset ovat mainostajan kanssa tehtävää yhteistä työstöä: muutokset asiakasvirroissa, muutokset mainostajan liiketoiminnassa, koronan vaikutukset yms. vaatii yhteistä työstöä.

Mikä on haastavinta vähittäiskauppalan markkinoinnissa?

Yksi isoimmista haasteista tavarantoimittajilla on tunnistaa oma rooli kuluttajan ostopolulla ja päästä vaikuttamaan siihen relevantilla ja arvoa tuottavalla tavalla. Tässä Smart Marketing pystyy auttamaan tavarantoimittajaa aidolla asiakasymmärryksellä ja toimenpiteiden tuloksellisuutta mittaamalla, joka auttaa kehittämään kumpaakin kehittämään liiketoimintaa tukevaa markkinointia.


29.11.2023

Tallenne: Voittava verkkokauppamarkkinointi seminaari

Vuoden viimeisessä IAB-seminaarissa syvennyttiin verkkokauppamarkkinoinnin monimuotoiseen maailmaan, joka oli kehittynyt huomattavasti viime vuosina tapahtuneen digitalisoitumisen ansiosta. Digitaalisen kaupankäynnin merkitys oli kasvanut, ja sen markkinaosuus oli ollut jatkuvassa kasvussa. Seminaariin osallistuneet saivat kattavan ymmärryksen siitä, miten digimarkkinoinnin työkalut voidaan ottaa käyttöön ja miten luoda onnistunut verkkokaupan markkinointistrategia.

lue lisää

16.11.2023

Tallenne: Ohjelmallisen ostamisen nykytila ja trendit webinaari

IAB Finlandin Ohjelmallisen mainonnan työryhmän tutkimus "Ohjelmallisen ostamisen nykytila ja trendit Suomessa" tehtiin ensimmäistä kertaa vuonna 2022. Nyt on vuorossa tutkimuksen uusin versio, jossa keskitytään viime vuoden tapaan ohjelmallisen mainonnan koettuihin vahvuuksiin sekä haasteisiin, kolmannen osapuolen evästeiden poistumiseen sekä uusiin ajankohtaisiin teemoihin kuten vastuullisuus ja nousevat digikanavat.

lue lisää

13.10.2023

Tallenne: Oikotie X IAB - Digimarkkinoinnin koulutus välittäjille

Välittäjän digimarkkinoinnin koulutuksessa on asiaa alan eturivin asiantuntijoilta digimarkkinoinnin perusteista, kontekstin merkityksestä sekä Google Display-mainonnan ostamisesta.

lue lisää

12.10.2023

Tallenne: Digin uudet menestystekijät

Seminaarissa sukellettiin syvälle emerging mediaan, eli nouseviin digitaalisiin markkinointikanaviin. Aikakaudessa, jossa mm. DOOH, digiaudio, CTV, Retail media sekä gaming ovat muuttamassa tapaa, jolla markkinointiamme teemme, on välttämätöntä pysyä ajan tasalla ja ymmärtää näiden kanavien potentiaali. Tämä seminaari tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden kuulla alan asiantuntijoiden näkemyksiä, analyysejä ja ennen kaikkea konkreettisia case-esimerkkejä. Miksi esimerkiksi kannattaisi panostaa Amazoniin?

lue lisää