Icon
Vuoden datateko MIXX Awards

Kategoria: Vuoden datateko

Kategoriassa palkitaan vuoden 2022 datateko.
Kilpailutyössä on hyödynnetty dataa innovatiivisella ja fiksulla tavalla tuoden vaikuttavia tuloksia kilpailijataholle. Ehdolle voi asettua toimialalta kuka taho tahansa.
Kilpailutyöt arvioidaan kolmella kriteerillä: strategia, toteutus ja innovaatio sekä tulokset.

 

Voittaja Vuoden datateko 2023: Ruskavahti AI - Visit Finland

Toteutus: Visit Finland, Dagmar & Accenture Song

Ruskavahti on avointa dataa hyödyntävä palvelu, joka ennustaa tekoälyn avulla milloin ja mihin Suomessa kannattaa matkustaa kauneimman ruskan perässä.

"Kilpailutyössä oli hyödynnetty avointa dataa oivallisesti käyttäen uutta kulmaa ja saaden sitä kautta mahdollisuudet laajempaan hyödyntämiseen - esimerkkitapaus benchmarkiksi! Monimutkaiset ja moninaiset datalähteet oli viety onnistuneesti selkeäksi, yksinkertaiseksi lopputuotteeksi, lisäksi tekninen toteutus oli erinomainen. Innovatiivinen, kansallinen ja kansantaloudellinen näkökulma. Suomen luonnon matkailuvaltit tuotu esiin uudellatavalla."

 

Shortlist Vuoden datateko 2023

o Ruokavuotesi – Kuinka ostosdatasta tehtiin viihdettä - K-Ryhmä
Toteutus: K-Ryhmä, hasan & partners, 8-bit-sheep, Futurice, Qvik & Acelvia

"Hieno esimerkki datan tarinallistamisesta, ilmiöittämisestä ja henkilökohtaistamisesta. Kampanjassa on päästy lähelle ihmisten arkea tuomalla datan erittäin lähelle kuluttajaa hyödyntäen tarkkaa tietoa kulutustottumuksista."

o Neste campAIgn - Neste
Toteutus: Neste & Sherpa

"Kampanjassa näkyy rohkeus lähteä toteuttamaan läpi linjan uutta. Aikaansa edellä ja pioneeritoteutus ajankohdassaan. Rohkeasti otettu käyttöön uusia työkaluja koko kampanjassa."

o Moi Mobiili - Datalla ja Rakkaudella - Moi
Toteutus: Moi, Tulos Helsinki & Sellforte

"Klassinen esimerkki myynnin mallinnuksen toimivuudesta ja Marketing Mix Modellingin hyödyntämisestä. Reipas datavetoisen markkinoinnin oppikirjaesimerkki. Myyntikanavien kompleksisuuden puute mahdollistaa mallinnuksen täysimääräisen hyödyntämisen. Tulokset kaupallisesti erinomaiset! Evästeetön ratkaisu huomioi myös tulevaisuuden kehityksen - future proof ratkaisu!"

o Ruskavahti AI - Visit Finland
Toteutus: Visit Finland, Dagmar & Accenture Song

"Kilpailutyössä oli hyödynnetty avointa dataa oivallisesti käyttäen uutta kulmaa ja saaden sitä kautta mahdollisuudet laajempaan hyödyntämiseen - esimerkkitapaus benchmarkiksi! Monimutkaiset ja moninaiset datalähteet oli viety onnistuneesti selkeäksi, yksinkertaiseksi lopputuotteeksi, lisäksi tekninen toteutus oli erinomainen. Innovatiivinen, kansallinen ja kansantaloudellinen näkökulma. Suomen luonnon matkailuvaltit tuotu esiin uudellatavalla."

Tuomaristo:

Tuomariston puheenjohtaja:
Hannaleena Koskinen, SOK Smart Marketing (IAB Hallituksen jäsen)

Henri Maunuksela, dentsu (Martech työryhmän PJ)
Jari Kekkonen, TietoEvry Create
Petri Mertanen, Mertanen Analytics (Datatyöryhmän PJ)
Jaana Karjalainen, Meta (Sometyöryhmän PJ)

Jos MIXX Awardisista heräsi kysymyksiä lue UKK tai ole yhteydessä Mira Vaurulaan (mira.vaurula@iab.fi, p. 040 168 0385).

MIXX Awards 2023 voittajat julkistettu

Viime torstaina palkittiin ensimmäiset Suomen MIXX Awards voittajat

Paras vastuullinen markkinointiteko
Vuoden datateko
Paras nousevien digikanavien markkinointikokonaisuus
Digikanavia parhaiten hyödyntävä mainostaja
Paras digisuunnittelutiimi
Paras digimyyntitiimi
Vuoden digiammattilainen
Kilpailun tiedot ja säännöt
Tuomaristot