Icon
Martech Markkina

Markkinoinnin kenttä käy läpi jatkuvaa murrosta ja markkinoinnissa osana käytettävät teknologiat näyttelevät yhä suurempaa roolia menestyksekkäissä markkinoinnin toteutuksissa sekä yrityksen investoinneissa.

Erityisesti asiakkuus- ja digimarkkinoinnin kohdalla teknologiset ratkaisut ovat keskiössä, joten IAB:n on luonnollista olla näyttämässä tietä teknologian ja markkinoinnin yhteisellä taipaleella. Työryhmä tapaa säännöllisesti käyden läpi ajankohtaisia muutoksia ja ilmiöitä teknologioiden osalta. Markkinointiteknologian työryhmän tavoitteina ovat markkinointiteknologia-alan kokonaiskuvan kirkastaminen, toimijoiden välisen yhteistyön tiivistäminen, objektiivisen kuvan luominen markkinointiteknologian hyödyntämismahdollisuuksista sekä markkinointiteknologioiden saaminen selkeämmin osaksi markkinointiviestinnän kokonaisuutta ymmärtääksemme alan kehittymistä paremmin.

Puheenjohtaja: Henri Maunuksela, dentsu
Varapuheenjohtaja: Niklas Tverin, Elisa

Tahdotko mukaan? Ota yhteyttä mira.vaurula@iab.fi 

Työryhmän jäsenet:

Sonja Zolas, Valitut palat
Henri Maunuksela, dentsu
Jouni Leskinen, Madtrix
Leena.Lehti-Martikainen, Otava
Tuukka Aaltonen, Relevant
Anssi Juusela, SOK
Mika Tiainen, Liana
Max Söderlund , Playable
Jesse Pärnänen, Leadfeeder
Kristiina Banda, Adobe
Niklas Tverin, Elisa
Nora Mallat, Valitutpalat
Teemu Lahti, Myynnin maailma
Maiju Kukka, Tietoevry
Noora Suni, Meltwater
Petteri Kalaoja, Dagmar
Mark Weijers, Giosg
Pilvi Vilja, DNB
Amanda Partanen, Sanoma
Tony Lilius, Salesforce
Charlotta Muinonen, Neste
Mika Tiainen, Lianatech

Katsaus keskitettyyn asiakasdataan - CDP ostajan opas lataa opas
Markkinointiteknologian opas lataa opas
Markkinointiteknologioiden hyödyntämisen tilanne

IAB Finlandin Martech -työryhmä halusi kartoittaa vastaajaorganisaatioiden nykytilaa liittyen markki...

Lataa tutkimusraportti
Konversi0-0ptimistit: Miten luoda parempaa asiakaskokemusta CDP-ratkaisuilla? Kuuntele jakso
Konversi0-0ptimistit: Keskitetyn asiakasdatan tärkeys korostuu markkinoinnissa Kuuntele jakso