Icon
Markkina

Työryhmät

IAB:n työryhmissä toimii lähes 200 mainonnan ja markkinoinnin asiantuntijaa, jotka edustavat niin medioita, mediatoimistoja, mainostoimistoja, mainostajia, kuin mainonnanteknologioitakin. Yhteisenä pyrkimyksenä näillä ammattilaisilla on kasvattaa mainonnan laatua ja tehokkuutta. Tällä on puolestaan suora vaikutus kotimaiseen kilpailukykyyn ja markkinan hyvinvointiin. Tämä ainutlaatuinen yhteistyö keskenään perinteisesti kilpailevien toimijoiden kesken on esimerkillistä ja hyödyttää koko toimialaa. Työryhmien vilpitön halu luoda Suomeen kilpailukykyä ylläpitäviä standardeja ja tuoda parhaat opit maailmalta kaikkien asiasta kiinnostuneiden saataville, on toimintaa, josta voimme olla ylpeitä.

Monipuolinen työryhmätoiminta on yksi IAB Finlandin tarjoamista merkittävistä jäseneduista. Osallistumalla työryhmätoimintaan kasvatat omaa osaamispääomaasi, verkostoidut alan tärkeimpien toimijoiden kanssa sekä olet mukana kehittämässä markkinointia ja mainontaa ja vaikuttamassa koko alaa ohjaaviin päätöksiin. Työryhmät tarjoavat faktaa ja inspiraatiota IAB:n jäsenille!

Kaikki työryhmämme ovat jäsenillemme avoimia, tietosuojatyöryhmää lukuunottamatta. Kerromme mielellämme lisää, ota yhteyttä toimisto(a)iab.fi.

Työryhmissä työstetään seminaareja, ohjeistuksia ja oppaita alan edistämiseksi

Työryhmien asialistoilla on mm. mainosmuotostandardeja, alan terminologian yhtenäistämistä, mittausmuotoja ja raportointitapoja, tutkimustapoja ja tutkimusprojekteja sekä yleisellä tasolla digitaalisen markkinoinnin menestyksen esteiden poistaminen ja tunnetuksi tekeminen mainostajille. Ryhmät julkaisevat myös oppaita ja järjestävät seminaareja. 

Työryhmien luomia standardeja ja suosituksia

Työryhmien julkaisemia oppaita

 

Sosiaalisen median markkinointi
Puheenjohtaja Jaana Karjalainen, Meta & varapuheenjohtaja Tytti Oksanen, Neste

IAB Finlandin somemarkkinoinnin työryhmä tarjoaa kaikille IAB:n jäsenyrityksille erinomaisen hyödyllisen väylän tutustua muihin alan ammattilaisiin. Työryhmään on juuri valittu uudeksi puheenjohtajaksi Jaana Karjalainen Metalta ja varapuheenjohtaksi Tytti Oksanen Nesteeltä.
Sosiaalisen median työryhmän tapaamiset ovat kuuden viikon välein. Työryhmätapaamiset aloitetaan aina rennosti fiilisringillä eli kuulumisten vaihdolla, jonka jälkeen siirrytään agendalla oleviin aiheisiin.
Työryhmätapaamisissa on juuri nyt työnalla:
• Branded Content -työkalujen hyödyntäminen vaikuttajayhteistyössä
• Some hakukoneena
• Liiketoiminnan tavoitteiden mittaaminen somessa
• Kaupalliset yhteistyöt TikTokissa ja niiden raportointi

Digitaalinen audio
Puheenjohtaja Elsa Kalervo, Bauer Media

Digiaudiotyöryhmä on perustettu helmikuussa 2019 edistämään audiotoimintaa suomessa. Työryhmä tapaa säännöllisesti kuuden viikon välein kehittämään markkinaa ja verkostotumaan. Työryhmän tavoitteena on digiaudiotoiminnan kokonaisuuden parempi ymmärtäminen, alan yhtenäisten standardien ja mittarien luominen sekä kaupallisen kulman tukeminen.

Työryhmässä on tehty aiemmin esimerkiksi nämä oppaat: Podcast mainonnan ostajan opas 04/2020 ja Podcastien kaupallisen mahdollisuudet opas 10/2021. Työryhmässä on ammattilaisia mukana julkaisija- ja tuotantopuolelta, vaikuttaja- ja mediatoimistoista sekä radiomediasta että äänikirjojatoimijoita. Puheenjohtajana digiaudiotyöryhmässä toimii Elsa Kalervo Bauer Medialta.

Vuonna 2022 asialistalla on muun muassa päivittää Podcast mainonnan ostajan opasta soveltuvin osin ja tutkia tarkemmin kuluttajakäyttäytymistä audiossa.

Tahdotko mukaan? Laita viestiä toimisto(a)iab.fi

Mainonnan laatu

Digitaalisen mainonnan laatu -teeman alle kuuluvat mm. bränditurvallisuus (brand safety), brändiyhteensopivuus (brand suitability) sekä mainonnan näkyvyysaste (viewability). Etenkin bränditurvallisuus on noussut koronapandemian sekä Venäjän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen kautta merkittäväksi puheenaiheeksi ja tähän teemaan keskittyy myös Mainonnan laatu -työryhmä kevään aikana.

Tapaamisiin voi osallistua Teamsilla tai livenä. Lisätietoja työryhmästä sekä seuraavasta tapaamisesta antaa IAB Finlandin toiminnanjohtaja Pasi Raassina (pasi.raassina@iab.fi 040 575 37 26).

Markkinointiteknologia
Puheenjohtaja Henri Maunuksela, dentsu

Markkinoinnin kenttä käy läpi jatkuvaa murrosta ja markkinoinnissa osana käytettävät teknologiat näyttelevät yhä suurempaa roolia menestyksekkäissä markkinoinnin toteutuksissa sekä yrityksen investoinneissa.

Erityisesti asiakkuus- ja digimarkkinoinnin kohdalla teknologiset ratkaisut ovat keskiössä, joten IAB:n on luonnollista olla näyttämässä tietä teknologian ja markkinoinnin yhteisellä taipaleella. Työryhmä tapaa säännöllisesti käyden läpi ajankohtaisia muutoksia ja ilmiöitä teknologioiden osalta. Työryhmän puheenjohtajana toimii Henri Maunuksela dentsu Finlandilta.

Markkinointiteknologian työryhmän tavoitteina ovat markkinointiteknologia-alan kokonaiskuvan kirkastaminen, toimijoiden välisen yhteistyön tiivistäminen, objektiivisen kuvan luominen markkinointiteknologian hyödyntämismahdollisuuksista sekä markkinointiteknologioiden saaminen selkeämmin osaksi markkinointiviestinnän kokonaisuutta ymmärtääksemme alan kehittymistä paremmin.

Vuoden 2022 aikana työryhmä koostaa Customer Data Platform – selkokielisen ostajan oppaan tämän hetken puhutuimpaan markkinointiteknologiaan sekä ensimmäisen katsauksen ”hypeteknologoihin”, eli paljon puhuttuihin ilmöihin kuten AI, VR, AR, Metaversumit ja Web 3.0.

Sisältömarkkinointi
Puheenjohtaja Julia Isoniemi, Dagmar Stories

Sisältömarkkinoinnin työryhmä aloitti toimintansa ensin nimellä Natiivimainonnan työryhmä syyskuussa 2014. Työryhmä julkaisi Natiivimainonnan oppaan keväällä 2017. Keväällä 2018 työryhmä järjesti Natiivimainonnan seminaarin ja julkaisi infograafina myös Natiivimainonnan prosessikuvauksen, sekä tuotti Poliittisen vaikuttajamarkkinoinnin suosituksen ja Ohjelmallisen ostettavan natiiivimainonnan ohjeistuksen. 2019 koulutukset jatkuivat mediamyyjille suunnatuilla perus- ja jatkokursseina sekä Vaikuttajamarkkinoinnin oppaan julkaisulla. Samana vuonna ryhmä muutti nimekseen Sisältömarkkinoinnin työryhmä, vastaten paremmin siihen ekosysteemiin, jossa kaupallisia sisältöjä kokonaisuudessaan tuotetaan.

Toimintasuunnitelma 2020

Digitaalinen ulkomainonta
Puheenjohtaja Jesse Jussila, Clear Channel
Varapuheenjohtaja Tapio Pankko, Mediateko

Ulkomainonnan iso vahvuus on sen laaja tavoittavuus ja tämän aseman myötä mainospanostukset ”viimeiseen massamediaan” ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Kun mainospanostuksia tarkastellaan tarkemmin, on digitaalinen ulkomainonta (DOOH) erityisesti se osa-alue joka kasvattaa ulkomainonnan osuutta mediakakusta.

Digitaalisen ulkomainonnan työryhmä näki päivänvalon loppuvuodesta 2019 ja aktiivisten osallistujien joukko on kasvanut perustamiskokouksen jälkeen merkittävästi. Ryhmän ydintehtävä on kuitenkin ennallaan ja edelleen äärimmäisen ajankohtainen; Tehdä digitaalisesta ulkomainonnasta mahdollisimman helposti ymmärrettävää ja ostettavaa sekä ruokkia koko DOOH-markkinaa kehittävää vuoropuhelua.

Työryhmä on saanut paljon aikaan, josta muutamana esimerkkinä säännöllisesti päivittyvä DOOH-ostajan opas sekä vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ensimmäistä kertaa tehty selvitys digitaalisen ulkomainonnan mainospanostuksista: Suomessa 36 miljoonaa DOOH-euroa vuonna 2021.

Ryhmän sisäisen retron myötä tulevaisuuden todennäköisinä aiheina tullaan työstämään esimerkiksi ulkomainonnan mittaamisen kehittämistä tai sitä, miten voisimme saattaa yhä useamman tietoon digitaalisen ulkomainonnan upeita case-esimerkkejä meiltä ja maailmalta. Tervetuloa mukaan!

 

Ohjelmallinen mainonta
Puheenjohtaja Juuli Pelkonen, Sanoma & varapuheenjohtaja Dorentina Abazi, Schibsted

IAB:n Ohjelmallisen mainonnan työryhmä keskittyy nimensä mukaisesti ohjelmallisesti ostettuun digimainontaan. Työryhmän agendalle mahtuvat mukaan mm. ohjelmallisen ostamisen trendit, evästeettömään aikaan valmistautuminen sekä digimainonnan standardit. Työryhmä on määritellyt itselleen kolme tavoitetta tälle vuodelle: ryhmän jäsenten ammatillisen osaamisen kehittäminen, markkitiedon tuottaminen sekä avoimen ja arvostavan keskusteluilmapiirin luominen. Näitä tavoitteita toteutetaan erilaisilla toimenpiteillä, kuten pienryhmätyöt, parityöt ja markkinakatsaukset.

Kevään 2022 aikana työryhmä on toteuttanut Ohjelmallisen ostamisen nykytila ja trendit -tutkimuksensekä julkaissut artikkeleita kolmannen osapuolen evästeiden poistumiseen liittyen. Tutkimukseen pääsee vastaamaan vielä muutaman päivän ajan tästä.

Supersuosittua työryhmää luotsaavat tyylillä & taidolla Sanoman Juuli Pelkonen sekä Schibstedin Dorentina Abazi. Työryhmä tapaa kuuden viikon välein ja syksyn ensimmäinen tapaaminen pidetään 25.8 klo 9:00 - 10:30. Tervetuloa mukaan!

Tietosuoja
Puheenjohtaja Anna Paimela, Iconics Consulting
Varapuheenjohtaja Tiina Kerttula, Alma Media

IAB Finlandin tietosuojatyöryhmä tarjoaa kaikille IAB:n jäsenyrityksille erinomaisen hyödyllisen väylän organisaation tietotaidon ylläpitämiseen tietosuoja-asioissa. Tietosuojatyöryhmä tapaa kuuden viikon välein Teamsin välityksellä tai livenä. Akuuttien palaverikohtaisten asioiden lisäksi työryhmätapaamisia rytmittää vakioagenda, jonka kautta tietosuojakenttää seurataan:
• Lainsäädäntöhankkeiden seuranta
• Viranomaissuositusten seuranta
• Viranomanratkaisujen ja oikeustapauksien seuranta
• IAB Europe & TCF
Työryhmä sopii hyvin sekä päivittäin tietosuojan kanssa työskenteleville että myös kaikille muille asiasta kiinnostuneille. Kiinnostaako työryhmään osallistuminen? Kysy lisää IAB Finlandin toiminnanjohtaja Pasilta ja tule mukaan.
pasi.raassina@iab.fi & 040 575 3726

Videomainonta
Puheenjohtaja Aki Ronkainen, Smartclip Nordics

Mitä IAB:n videomainonnan työryhmä tekee ja mitä toimintaympäristössä tapahtuu lähitulevaisuudessa?

Videomainonnan työryhmä tavoitteena on kehittää kotimaan videomarkkinaa yhdessä IAB:n julkaisijoiden, toimistojen, mainostajien ym. alantoimijoiden kautta. Pyrimme havainnoimaan, analysoimaan ja reagoimaan oman aihealueen kehitystä sekä aktiivisesti keskustelemaan ja ratkaisemaan työryhmäläisten ja IAB:n jäsenten arjen haasteita. Työryhmä on ollut uudistamassa mm. videomarkkinalukujen keräämistä ja analysointia Suomessa. Ryhmä on lisäksi tuottanut alalle useampia eri julkaisuja, oppaita, kyselyitä ja seminaareja. Tänä vuonna ja lähitulevaisuudessa työn alla on mm. seuraavia aihealueita: vastuullinen mediaostaminen, mittaaminen, videoprotokollat ja -teknologiat, gaming, videokyselyn julkaisu ja case-pankin kerääminen. Tarkoituksena on myös tiivistä IAB KV-yhteistyötä. 

Hallitus lue lisää
Yhteystiedot lue lisää
Työryhmät lue lisää