Suositukset

IAB Finland julkaisee vuosittain useita digimainonnan standardeja ja suosituksia. Suosituksia työstetään nopeasti kehittyvän digimainonnan alan tarpeisiin IAB:n työryhmissä, joiden jäseninä on useita verkkomedioiden, media- ja mainostoimistojen sekä mainostajien edustajia.

IAB Finland suosittelee käytettäväksi seuraavia mainosmuotoja:

  • 140x350 pikseliä suurtaulu
  • 160x600 pikseliä pidennetty suurtaulu
  • 468x60 pikseliä banneri
  • 728x90 pikseliä jättibanneri
  • 300x250 pikseliä boksi
  • 468x400 pikseliä jättiboksi
  • 150x150 pikseliä iso painike
  • 980x120 pikseliä panoraamabanneri
  • 980x400 pikseliä paraatipaikka

 Lataa tiedostot, joissa mainosmuotosuosituksien tarkemmat määrittelyt (koko, kilotavut, ääni, sulkeminen, toistokontrolli): Verkkomainonnan standardit ja Laajenevat mainosmuodot

Yleisiä suosituksia

Verkkomediasuunnittelun työkalujen ajanmukaistaminen
Tähän suositukseen on listattu verkkomediasuunnittelun työkalujen kehitystapeita. Helpottaakseen ja tehostaakseen hyvää verkkomediasuunnittelua IAB Finland suosittelee suomalaisten verkkomediasuunnittelun työkaluja tarjoavien tahojen kehittävän tuotteitaan tämän suosituksen mukaisesti.
Lataa tiedosto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mainosmateriaalin toimitus
Verkkomainonnan määrän kasvaessa on yhä tärkeämpää, että mainosmateriaali toimitetaan ajoissa. Myöhässä toimitettu materiaali aiheuttaa vakavia ongelmia medialle mainonnan käynnistämisessä ja kampanjoiden hallinnassa.
Lataa tiedosto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Yleisömittaus

Verkkomediajulkaisun kriteerit
Kävijämäärätulosten julkaisussa verkkomediajulkaisujen listalle voidaan ottaa mukaan ne sivustot, jotka täyttävät IAB Finlandin hallituksen hyväksymät kriteerit.
Lataa tiedosto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suositus mobiilikävijämäärien mittauksesta
IAB:n Mittaustyöryhmä on käsitellyt mobiilikävijöiden määrän mittausta Suomesta ja se  julkaisi 29.1.2013 suosituksen mobiilikävijämäärämittauksen toteuttamisesta.
Lataa tiedosto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sosiaalinen media

Suositus sosiaalisen median markkinoinnin mittauksesta
Tämän suosituksen tarkoitus on auttaa yrityksiä ja yhteisöjä laatimaan vertailukelpoisia mittauksia sosiaalisen median markkinointitoimenpiteitä varten, ja näin tukea heitä suunnitelluissa toimenpiteissä.
Lataa tiedosto
Download Recommendation for Social Media Measurement PFD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sosiaalisen median markkinoinnin eettinen ohjeistus
Tämän ohjeen tarkoitus on helpottaa markkinoijaa tekemään sosiaalisen median kampanjan lainmukaisesti, vastuullisesti ja käyttäjiä ja osallistujia kunnioittavalla tavalla.
Lataa tiedosto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobiili

Suositus mobiilimainonnan yleisestä ohjeistuksesta
Tämä on yksinkertainen lista mobiilimainonnan toteuttamiseen liittyvistä asioista, jotka erityisesti mainostajan tulisi ottaa huomioon. Mobiilityöryhmä on koonnut listan mainostajien esittämistä usein kysytyistä kysymyksistä,  joihin alan mobiiliammattilaiset ovat yhdessä antaneet perusteltuja näkemyksiä ja vastauksia.
Lataa tiedosto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suositus mobiilin display- ja applikaatiomainonnan standardeiksi
Tämä suositus koskee mobiilimainonnan muotoja, ja sen tarkoitus on rohkaista mainostajia toteuttamaan mobiiliimainoskampanjoita. Standardeissa on otettu huomioon ulkomaiset standardiehdotukset sekä kotimaisissa medioissa käytetyimmät mainosmuodot.
Lataa tiedosto

Ks myös IAB Europe Mobile Brand Builders ad formats recommendations
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SEM ja SEO

SEM Hakusanamainonnan eettiset ohjeet
Tämän ohjeistuksen tavoitteena on ohjata alan toimijoita tuottamaan käyttäjille relevanttia mainontaa. Ohjeisto käsittää sekä hakusanamainonnassa käytettävät avainsanat että mainokset.
Lataa tiedosto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEO Hakusanaoptimoinnin eettiset ohjeet
Hakukoneoptimointi on verkkopalvelun suunnittelemista tai kehittämistä sellaiseksi, että hakukoneiden käyttäjät löytävät verkkopalvelun mahdollisimman hyvin. Tämän ohjeituksen tavoite on ohjata eettiseen hakukoneoptimointiin.
Lataa tiedosto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Display

Suositus HTML5-bannereista (10/15)
Flashin käyttäminen bannereissa on vaihtunut suurilta osin HTML5:een, koska bannereiden toteuttaminen Flashilla ei ole enää yhtä kannattavaa. Tämä johtuu siitä että Flashin toimivuus eri selaimissa ja päätelaitteissa on huomattavasti huonompi kuin HTML5:n. Flash-tuki mobiililaitteilla on ollut jo pitkään huono sekä viime aikoina tulleet päivitykset selaimiin ovat vielä ennestään rajoittaneet flash-bannerien näkyvyyttä. HTML5-bannerien tuottaminen ja sivustoille upottaminen on kuitenkin monimutkaisempaa kuin Flash-bannerien, joten yleinen ohjeistus on tärkeä ja helpottaa kaikkien osapuolien työskentelyä.
Lataa tiedosto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mainosten animoinnin pituus
IAB suosittelee siirtymistä kansainväliseen käytäntöön mainonnan animaation pituuksissa.
Lataa tiedosto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paraatipaikka
Paraatipaikka on vakiintunut mainospaikka suomalaisilla sivustolla. IAB Finland suosittelee myös tämän mainosmuodon yhtenäistämistä, jolloin mainos- ja mediatoimistojen sekä mainostavien asiakkaiden työ helpottuu. Standardikoko 980x400 pixeliä. Kilotavuraja 80kt.
Lataa tiedosto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panoraamabanneri
Useat suomalaiset sivustot myyvät myös ns. panoraamailmoitustilaa. IAB Finland suosittelee myös tämän mainosmuodon yhtenäistämistä, jolloin mainostoimistojen työ helpottuu.
Lataa tiedosto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suositus toistorajoitteesta
Toistorajoitteella määritetään kuinka monta kertaa mainosta näytetään yhdelle selaimelle (esim. viisi näyttöä / selain). Teknisesti toistorajoite toimii selaimeen asetettavien evästeiden avulla.
Lataa tiedosto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IAB:n suositus Inscreen-mainosnäytön mittaamisesta
Inscreen-mittauksella todennetaan käyttäjien ruudulle näkyviin tulleiden mainosnäyttöjen määrä tai näiden osuus kaikista mainoslatauksista.
Lataa tiedosto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Videomainokset

IAB:n suositus in banner -verkkovideomainokseksi
Suositus sisältää määrittelyt: 1. Mainosvideon käynnistäminen vain aktivoinnin kautta, 2. Videon käynnistys ja pysäytys, 3. Videobanneri koostuu kahdesta osasta (SWF/FLV), 4. Koko, 5. Äänen käyttö, 6. Lisäohjeita/huomioita.
Lataa tiedosto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IAB:n suositus in stream -verkkovideomainokseksi
Suositus sisältää määrittelyt: 1. Käytettävät termit, 2. Videoaineiston toimitusformaatti, 3. Suositus enimmäisspottipituuksista ja spottien toiminnallisuudesta, 4. Suositus overlayn mitoista ja toiminnallisuudesta.
Lataa tiedosto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sähköiset hakemistot

Sähköisten hakemistojen markkinoinnin eettinen ohjeistus
Tämä ohjeistus on laadittu lisäämään mainostajien luottamusta ja helpottamaan mainostajia valitsemaan eettisesti oikein toimiva kumppani sähköisten hakemistojen markkinointiin.
Lataa tiedosto

IAB Finland|A member of Interactive Advertising Bureau Europe

Tietosuojaseloste (PDF)