Icon
IAB Finlandin kevätkokous 2024 Tapahtumat

IAB Finlandin kevätkokous 2024

19.04.2024, 13:00-14:00

Hei IAB:n jäsen, tervetuloa kevätkokoukseen!

IAB Finland ry:n kevätkokous järjestetään torstaina 19.4.2024 klo 13:00 - 14:00 virtuaalisesti Teamsissa. Kevätkokous on tarkoitettu kaikille IAB Finlandin jäsenyritysten työntekijöille ja siellä käydään läpi mm. vuoden 2023 toimintakertomus, liiketoiminnan tulos sekä IAB:n roadmap vuodelle 2024.

Jäsenyrityksen voivat esittää kevätkokouksessa myös omia aloitteita. Jos toivot IAB:n keskittyvän johonkin erityisteemaan vuoden 2024, niin ottakaa etukäteen yhteyttä tominnanjohtaja Pasiin (pasi.raassina@iab.fi, 040 5753726).

Tervetuloa mukaan!

Esityslista, IAB Finland ry:n kevätkokous 2024
19.4.2024, klo 13:00 - 14:00 (Teams)
1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Vuoden 2023 toimintakertomuksen esittely

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen ja toiminnantarkastuskertomuksen läpikäyminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

7. Sääntömuutokset

8. IAB Finland ry:n tilintarkastajien valinta vuodelle 2024

9. Aloitteet

10. Muut esille tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen

Ilmoittaudu

 

 

18.04.2024

Seminaari: MARKETING NEXT - Ruudun takaa kuluttaja kurkistaa

Tervetuloa IAB:n kevään toiseen seminaariin, jonka teemana on mediankäytön ja markkinoinnin muutokset sekä kuluttajien tavoittaminen innovatiivisilla ratkaisuilla. Tässä tapahtumassa avataan ovet uusiin mahdollisuuksiin ja yllättäviin kanaviin, jotka muovaavat tulevaisuuden markkinointistrategioita. Keskitymme erityisesti älylaitteiden, suurten näyttöjen ja uusien kaupallisten ympäristöjen kautta kuluttajien tavoittamiseen sekä pohdimme, kuinka suomalaisen kuluttajan alati muuttuva mediankäyttö vaikuttaa markkinoinnin kokonaisuuteen.

lue lisää

19.04.2024

IAB Finlandin kevätkokous 2024

IAB Finland ry:n kevätkokous järjestetään torstaina 19.4.2024 klo 13:00 - 14:00 virtuaalisesti Teamsissa. Kevätkokous on tarkoitettu kaikille IAB Finlandin jäsenyritysten työntekijöille ja siellä käydään läpi mm. vuoden 2023 toimintakertomus, liiketoiminnan tulos sekä IAB:n roadmap vuodelle 2024.

lue lisää