Icon
Työryhmät Info

Työryhmät

IAB:n työryhmissä toimii lähes 200 online-mainonnan ja markkinoinnin asiantuntijaa, jotka edustavat niin medioita, mediatoimistoja, mainostoimistoja, mainostajia, kuin mainonnanteknologioitakin. Yhteisenä pyrkimyksenä näillä ammattilaisilla on kasvattaa mainonnan laatua ja tehokkuutta. Tällä on puolestaan suora vaikutus kotimaiseen kilpailukykyyn ja markkinan hyvinvointiin. Tämä ainutlaatuinen yhteistyö keskenään perinteisesti kilpailevien toimijoiden kesken on esimerkillistä ja hyödyttää koko toimialaa. Työryhmien vilpitön halu luoda Suomeen kilpailukykyä ylläpitäviä standardeja ja tuoda parhaat opit maailmalta kaikkien asiasta kiinnostuneiden saataville, on toimintaa, josta voimme olla ylpeitä.

Monipuolinen työryhmätoiminta on yksi IAB Finlandin tarjoamista merkittävistä jäseneduista. Osallistumalla työryhmätoimintaan kasvatat omaa osaamispääomaasi, verkostoidut alan tärkeimpien toimijoiden kanssa sekä olet mukana kehittämässä digimainontaa ja vaikuttamassa koko alaa ohjaaviin päätöksiin. Työryhmät tarjoavat faktaa ja inspiraatiota IAB:n jäsenille!

Kaikki työryhmämme ovat jäsenillemme avoimia, tietosuojatyöryhmää lukuunottamatta. Kerromme mielellämme lisää, ota yhteyttä toimisto(a)iab.fi.

Työryhmissä työstetään seminaareja, ohjeistuksia ja oppaita alan edistämiseksi

Työryhmien asialistoilla on mm. mainosmuotostandardeja, alan terminologian yhtenäistämistä, mittausmuotoja ja raportointitapoja, tutkimustapoja ja tutkimusprojekteja sekä yleisellä tasolla digitaalisen markkinoinnin menestyksen esteiden poistaminen ja tunnetuksi tekeminen mainostajille. Ryhmät julkaisevat myös oppaita ja järjestävät seminaareja. 

Työryhmien luomia standardeja ja suosituksia

Työryhmien julkaisemia oppaita

 

Sosiaalisen median markkinointi
Puheenjohtaja Anna-Liisa Kupiainen, Kesko

Työryhmä perustettiin toukokuussa 2020.

Digitaalinen audio
Puheenjohtaja Elsa Kalervo, Bauer Media

Työryhmä perustettiin helmikuussa 2019. Työryhmän tavoitteena oli audiotoiminnan kokonaisuuden parempi ymmärtäminen, alan yhtenäisten standardien ja mittarien luominen sekä kaupallisen kulman tukeminen. 2019 julkaistiin työryhmän kehittämät, IAB:n viralliset digitaalisen audion termit

Toimintasuunnitelma 2020

Tahdotko mukaan? Laita viestiä toimisto(a)iab.fi

Mainonnan laatu
Puheenjohtaja Janne Muhonen, Alma Media

Työryhmää edelsi IAB Viewability-työryhmä, jonka työn tuloksena julkaistiin 2018 Viewability-opas. Työryhmän fokusta laajennettiin vuonna 2020 käsittelemään mainonnan laatuun liittyviä asioita rakentaen ohjeita ja toimintasuosituksia laadukkaan media- ja mainosympäristön ylläpitämiseksi. Työn painopisteitä tällä hetkellä ovat mm. brand safety ja suitability, viewability ja ad fraud. Työryhmän tavoitteena on tukea kaikkia IAB:n jäseniä mainonnan laadun parantamiseksi. 

Toimintasuunnitelma 2020

Tahdotko mukaan? Laita viestiä toimisto(a)iab.fi.

Markkinointiteknologia
Puheenjohtaja Heini Nuutinen, Dagmar
Varapuheenjohtaja Sini Skott, Mediatoimisto Voitto

Markkinointiteknologian työryhmä perustettiin elokuussa 2016. Markkinoinnin kenttä käy läpi murrosta ja markkinoinnissa osana käytettävät teknologiat näyttelevät yhä suurempaa roolia menestyksekkäissä markkinoinnin toteutuksissa sekä yrityksen investoinneissa. Näin on erityisesti digimarkkinoinnin kohdalla, joten IAB:n on luonnollista olla auraamassa tietä teknologian ja markkinoinnin yhteiselle taipaleelle.

Markkinointiteknologian työryhmän tavoitteina ovat markkinointiteknologia-alan kirkastaminen, markkinointi ja teknologiaedustajien yhteistyön tiivistäminen, objektiivisen kuvan luominen markkinointiteknologian hyödyntämismahdollisuuksista sekä markkinointiteknologia saaminen selkeämmin osaksi markkinointiviestinnän kakkua ymmärtääksemme alan kehittymistä paremmin.

Toimintasuunnitelma 2020

Sisältömarkkinointi
Puheenjohtaja Julia Isoniemi, Dagmar Stories

Sisältömarkkinoinnin työryhmä aloitti toimintansa ensin nimellä Natiivimainonnan työryhmä syyskuussa 2014. Työryhmä julkaisi Natiivimainonnan oppaan keväällä 2017. Keväällä 2018 työryhmä järjesti Natiivimainonnan seminaarin ja julkaisi infograafina myös Natiivimainonnan prosessikuvauksen, sekä tuotti Poliittisen vaikuttajamarkkinoinnin suosituksen ja Ohjelmallisen ostettavan natiiivimainonnan ohjeistuksen. 2019 koulutukset jatkuivat mediamyyjille suunnatuilla perus- ja jatkokursseina sekä Vaikuttajamarkkinoinnin oppaan julkaisulla. Samana vuonna ryhmä muutti nimekseen Sisältömarkkinoinnin työryhmä, vastaten paremmin siihen ekosysteemiin, jossa kaupallisia sisältöjä kokonaisuudessaan tuotetaan.

Toimintasuunnitelma 2020

Digitaalinen ulkomainonta
Puheenjohtaja Janne Lohvansuu, DOOHLABS

Digitaalisen ulkomainonnan määrä kasvaa roimasti sekä Suomessa että Euroopassa - jo yli 50 % kaikesta ulkomainonnasta on digitaalista. DOOH-työryhmä perustettiin syksyllä 2019. Työryhmän tavoitteena oli helpottaa digitaalisen ulkomainonnan käyttöä mediavälineenä sekä kasvattaa ulkomainonnan markkinoita. Perustamisen yhteydessä työrymälle luotiin yhteinen paikallinen termistö. 

Toimintasuunnitelma 2020

Ohjelmallinen mainonta
Puheenjohtaja Maarit Toivonen, Alma Media

Ohjelmallisen ostamisen työryhmä starttasi keväällä 2014. Ryhmä on julkaissut Ohjelmallisen ostamisen oppaan, infograafin, haastattelusarjan ja useita seminaareja. Työryhmän nimi vaihtui Ohjelmallisen mainonnan työryhmäksi elokuussa 2019. Vuonna 2019 tehtiin sovellusmainonnan White Paper, järjestettiin Ohjelmallinen ja MarTech -seminaari sekä ohjelmallisen mainonnan tehokoulutus.

Toimintasuunnitelma 2020

Tietosuoja
Puheenjohtaja Anna Paimela, Iconics Consulting
Varapuheenjohtaja Tiina Kerttula, Alma Media

Työryhmän tehtävä on kartoittaa ja käydä läpi niitä itsesääntelyyn ja lainsäädäntöön liittyviä asioita, jotka vaikuttavat digimarkkinointiin ja digitaalisten medioiden toimintaan. Näitä ovat mm. EU-lainsäädännön uudistukset, mm. GDPR ja e-Privacy.

Työryhmän perustamiseen on vaikuttanut mm.

Tietosuojatyöryhmään on valittu IAB:n jäsenyrityksistä verkkomarkkinoinnin lainsäädännön asiantuntijat mahdollisimman laajasti koko digimainonnan arvoketju huomioiden yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Jäsenet edustavat neljää eri verkkomediaa, mainostajaa, suunnittelutoimistoa, asianajotoimistoa sekä mainosverkostoa. Työryhmä järjesti keväällä 2019 tietosuojaseminaarin.

Toimintasuunnitelma 2020

Videomainonta
Puheenjohtaja Aki Ronkainen, Smartclip Nordics

Videomainonnan työryhmän toiminta käynnistyi uudelleen keväällä 2015. Työryhmä on julkaissut Online-videomainonnan oppaan, infograafin ja digitaalisen videomainonnan ohjeistuksen, joka julkaistiin seminaarissa kesällä 2018. Vuonna 2019 luotiin ohjeistus: miten video palvelee parhaiten (ympäristö, mittaus, luova, käyttötilanne, pro-tips) osana asiakkaan matkaa (reach, engage, activate) ja kesällä 2019 työryhmä järjesti "Vaikuta videolla läpi ostoputken" –seminaarin.

Toimintasuunnitelma 2020

Hallitus lue lisää
Yhteystiedot lue lisää
Työryhmät lue lisää