Icon
Sosiaalisen median trendit: Osallistava markkinointi tunnettuuden kasvattajana – case vaikuttajamarkkinointi Uutiset & blogi

Sosiaalisen median trendit: Osallistava markkinointi tunnettuuden kasvattajana – case vaikuttajamarkkinointi

26.08.2021 | Sosiaalisen median markkinoinnin työryhmä

IAB Finlandin sosiaalisen median trendityöryhmä kirjoittaa vuoden 2021 aikana mainostajille suunnatun blogisarjan sosiaalisen median trendeistä. Kolmannessa osassa syvennytään vaikuttajamarkkinointiin.

Photo by Mateus Campos Felipe on Unsplash

Photo by Mateus Campos Felipe on Unsplash

Sosiaalisen median aikakaudella markkinoinnista on tullut asiakkaisiin nojaavaa ja yhteisöllistä. Eri kohderyhmien keskuudessa suositut alustat tarjoavat yrityksille loistavat puitteet tuottaa sisältöä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Samalla 2020-luvun kuluttajat ovat entistä tiedostavampia ja vaativampia: markkinoinnissa pärjätäkseen ja erottuakseen yritysten tulee panostaa arvontuottoon, oikeaan kohdentamiseen, luovuuteen ja vuorovaikutuksellisuuteen. Kun markkinointikampanja on tarpeeksi ajankohtainen, kekseliäs ja erottuva, markkinointiviestit leviävät verkossa käyttäjien jakaessa niitä vapaaehtoisesti eteenpäin omille kontakteilleen.

Oikeissa kanavissa kuluttajat ovat valmiiksi vastaanottavaisia

Tunnettuuden kasvattamisessa ja kohdeyleisön osallistamisessa voidaan hyödyntää myös vaikuttajamarkkinointia. Sosiaalisessa mediassa suositun henkilön osallistaminen tuottaa hyötyä erityisesti, kun kyseessä on uuden palvelun tai tuotteen lanseeraaminen - tai vaikka pidempiaikainen brändilähettiläsyhteistyö, jossa vaikuttaja toimii brändin kasvona pitkäjänteisesti. Ajalle on tyypillistä tarjota somevaikuttajille mahdollisuutta mainostaa tuotetta tai palvelua tuotepalkkiota tai rahallista korvausta vastaan.

Tunnettujen henkilöiden hyödyntäminen markkinoinnissa kannattaa, sillä sen avulla viesti välittyy siellä, missä kuluttajat ovat jo valmiiksi vastaanottavaisia sisällölle. Vaikuttajamarkkinointi on tutkitusti tehokkaampaa kuin perinteinen brändiviestintä, sillä yleisö on jo valmiiksi hyvin sitoutunutta ja luottaa seuraamansa vaikuttajan suositteluihin, mielipiteisiin ja näkemyksiin. Ihminen haluaa ostaa ihmiseltä, ei kasvottomalta yritykseltä.

Osallistava vuorovaikutus sitouttaa

Osallistavassa markkinointiviestinnässä kuluttajat tuottavat sisältöä tuotteista ja yrityksistä blogien, keskustelupalstojen, wikien, yritysten luomien sivustojen ja muiden sosiaalisen median alustojen kautta. Näiden keskustelujen kautta kuluttajien on havaittu sitoutuvan tuotemerkkeihin.

Vaikuttajien käyttäminen on osallistavaa markkinointiviestintää parhaimmillaan. Vaikuttajat voivat pyytää seuraajiaan jollakin tavalla osallistumaan kommentoimalla omia ajatuksia, jakamaan sisältöä omilla kanavillaan, tykkäämään julkaisusta tai esimerkiksi osallistumaan arvontaan.

Mistä sitten vaikuttajamarkkinoinnin kanssa kannattaa lähteä liikkeelle? Kokosimme vaikuttajamarkkinoinnista kiinnostuneelle napakat ohjeet siihen, miten kannattaa aloittaa.

Näin onnistut vaikuttajamarkkinoinnissa

1. Tavoite ennen kaikkea

Pidä kirkkaana mielessäsi kampanjan haluttu tavoite eli se, mitä vaikuttajamarkkinoinnilla halutaan saavuttaa. Halutaanko kasvattaa brändin tunnettuutta, verkkokaupan myyntiä, saada uusia asiakkaita vai kenties rekisteröitymisiä tapahtumaan tai kanta-asiakaslistalle? Valitse siis vaikuttajat tätä tavoitetta silmällä pitäen. Lisäksi kannattaa miettiä, halutaanko tavoitella tiettyä kohderyhmää, josta kyseisen vaikuttajan seuraajat koostuvat vai halutaanko yrityksen markkinointiviestille tietynlainen persoona kertojaksi.

2. Sopiiko vaikuttajaksi nano-, mikro-, makro- vai julkkisvaikuttaja?

Valitse markkinointiviestillesi sopivin vaikuttajatyyppi: halutaanko tuotetta tai palvelua esittelemään mikro-, makro-, vai julkkisvaikuttaja? Luonnollisesti mitä tunnetumpi vaikuttaja on ja mitä suurempi yleisö tältä löytyy, sen kalliimpaa on useimmiten myös yhteistyö hänen kanssaan. Nanovaikuttajiin lasketaan yleensä henkilöt, joilla on 500–1000 seuraajan yleisö, yli 1000 seuraajan kohdalla aletaan puhua mikrovaikuttajista. Kyseessä on seuraajilleen ystävänomainen helposti lähestyttävä persoona, joka on yleisönsä kanssa hyvin aktiivisessa vuorovaikutuksessa. Nano- ja mikrovaikuttajan julkaisuissa on yleensä korkeampi sitoutumis- ja konversioaste kuin makro- tai julkkisvaikuttajien jakamissa sisällöissä. He ovatkin ovat usein edullisin vaihtoehto toteuttaa vaikuttajamarkkinointia: pienilläkin resursseilla pystytään luomaan kampanja, joka saa kuluttajan innostumaan, kun otetaan huomioon aiheen ajankohtaisuus ja valitaan vaikuttajan kohderyhmä oikein.

Makrovaikuttajiksi luetaan usein 10 000–100 000 seuraajan vaikuttajat. Seuraajakunta on laajempi kuin mikrovaikuttajilla, jolloin julkaisun näyttökerratkin ovat suuremmat. Makrovaikuttaja mielletään usein oman aihepiirinsä tai alansa asiantuntijaksi, jolloin hänen suositteluitaan arvostetaan muita vaikuttajia enemmän. Makrovaikuttajat ovat kokeneita mainostajia ja yhteistyö on usein mutkatonta, ammattimaista ja sujuvaa.

Julkisuuden henkilöillä eli julkkisvaikuttajilla on usein suurin yleisö ja kattavuus. Heillä saattaa olla omat pr-henkilöt ja avustajat vaikuttajamarkkinoinnin tekemiseen, jolloin työskentely on ammattimaista ja liiketoimintaymmärrys on korkealla tasolla.

Suuri seuraajamäärä ei kuitenkaan välttämättä takaa hyvää sitoutumista sisältöihin tai oikeanlaista kohderyhmää. Kannattaakin pyytää vaikuttajalta yleisötilastot tarkastettavaksi ennen yhteistyön solmimista. Heiltä on mahdollista saada dataa yleisöstä sijainnin, ikäryhmän, sukupuolen ja aktiivisimpien käyttöajankohtien osalta. Jos esimerkiksi tavoittelemasi kohderyhmä koostuu pääkaupunkiseudulla asuvista naisista ja valitsemasi makrovaikuttajan seuraajista 80 % on ulkomailla asuvia miehiä, ei kyseinen vaikuttaja välttämättä sovi yrityksesi tuotteiden tai palveluiden mainostamiseen. Tällöin voi olla fiksumpaa valita mikrovaikuttaja, jonka kohderyhmä vastaa suurimmilta osin tavoittelemaasi kohderyhmää.

3. Valitse markkinointisi kannalta relevantit kanavat

Tavoitteiden ja oikean vaikuttajan lisäksi on tärkeää valita kanavat, joilla vaikuttajan halutaan toteuttavan markkinointitoimenpiteitä. Niitä voivat olla esimerkiksi, sisällöntuotanto vaikuttajan blogiin tai sosiaalisen median kanaville (Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Snapchat, TikTok), brändin sosiaalisen median kanavilla esiintyminen tai brändilähettiläänä toimiminen, tapahtumatuotanto, videotuotanto, TV-esiintyminen tai osallistuminen yrityksen tuote- tai palvelukehitykseen.

Samalla vaikuttajalla voi olla käytössään useampi eri kanava ja niiden seuraajakunta voi poiketa toisistaan joskus vahvastikin. Vaikuttajien TikTok-tiliä voi seurata esimerkiksi paljon nuorempi yleisö kuin blogia tai Instagram-käyttäjää. Kysy siis aina kanavakohtaiset tilastot kampanjaasi sopivia kanavia valitessasi.

4. Seuraa tuloksia ja sovella niitä tulevaisuuteen

Missä onnistuttiin ja mikä meni pieleen? Vaikuttajilta on mahdollista saada perusteelliset raportit mainonnan kattavuudesta ja tuloksista, ja yhteistyösopimukseen kannattaa sisällyttää tuloksista raportoiminen muutaman viikon päähän julkaisujen tekemisestä. Tulokset tarjoavat suoraa dataa kampanjan onnistumisesta ja siitä, kannattaako yhteistyötä tehdä jatkossa tämän kyseisen vaikuttajan ja brändin välillä. Jos markkinoinnissa on käytetty useampaa eri vaikuttajaa tai kanavaa, voidaan helposti verrata niiden tavoittavuuksia ja sitä, kuinka hyvin ne soveltuivat juuri kyseisen brändin tuotteiden ja palveluiden mainostamiseen.

IAB Finlandin sosiaalisen median trendityöryhmä kirjoittaa vuoden 2021 aikana mainostajille suunnatun blogisarjan sosiaalisen median trendeistä.

Katso kaikki julkaistut osat täältä!

Tämän artikkelin kirjoittivat:

Essi Maaninka (Valve) ja Aleksandra Meyer (Valve)

Jos vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntäminen osana yrityksen markkinointiviestintää kiinnostaa sinua enemmänkin, kannattaa tutustua 9.9.2021 järjestettävään Tuloksellinen vaikuttajamarkkinointi -koulutukseen!

IABlogin Facebook kommentit

BLOGI
Digimainonnan määrä Euroopassa +11% kasvussa 2023

IAB Europe julkaisi 12.6.2024 AdEx-yhteenvetoraportin digitaalisen mediamainonnan määrästä Euroopassa vuonna 2023. 63 % kaikesta Euroopan mediamainonnasta oli digitaalista ja digimainonnan määrä kasvoi 11,1 % vuoteen 2022 verrattuna. Digimainonnan kokonaisvolyymi Euroopassa oli vuonna 2023 lähes 97 miljardia euroa. AdEx-tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin 29 Euroopan maassa.

lue lisää

18.06.2024

Digimainonnan määrä Euroopassa +11% kasvussa 2023

IAB Europe julkaisi 12.6.2024 AdEx-yhteenvetoraportin digitaalisen mediamainonnan määrästä Euroopassa vuonna 2023. 63 % kaikesta Euroopan mediamainonnasta oli digitaalista ja digimainonnan määrä kasvoi 11,1 % vuoteen 2022 verrattuna. Digimainonnan kokonaisvolyymi Euroopassa oli vuonna 2023 lähes 97 miljardia euroa. AdEx-tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin 29 Euroopan maassa.

lue lisää

10.06.2024

Digitaalinen audiomainonta vahvalla kasvu-uralla - kokonaismarkkina jo 9,3 mijoonaa euroa

IAB Finlandin digitaalisen audiomainonnan työryhmän toteuttaman estimaatin mukaan digiaudiomainonnan määrä vuonna 2023 oli 9,3 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa yli 30 % kasvua vuoteen 2022 verrattuna. Vuonna 2022 markkina-arvio oli 7,1 miljoonaa euroa. Digitaalinen audiomainonta, mukaan lukien podcastit ja muut digitaalisen audion alustat, on nousemassa yhä keskeisempään rooliin mainosmaailmaa. Suomessa kasvun myötä toimijoiden odotetaan investoivan yhä enemmän sektoriin tulevina vuosina.

lue lisää

23.05.2024

Verkkomainonta vuoden 2023 tasolla

Verkkomainonnan määrä vuoden 2024 ensimmäisellä kvartaalilla oli noin 164 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 vastaavaan kvartaaliin verrattuna digimainonnan määrä laski muutaman prosentin kymmenesosan. Verkkomainonnan osuus kaikesta mediamainonnasta jatkaa kasvua, ollen Q1/2024 aikana 57 %.

lue lisää

16.05.2024

Vaikuttajamarkkinoinnin määrä 7 % kasvussa vuonna 2023

IAB Finlandin ja vaikuttajatoimistojen yhteisen selvityksen perusteella vaikuttajamarkkinoinnin kokonaismarkkina Suomessa vuonna 2023 oli 56,1 miljoonaa euroa. Vuoteen 2022 verrattuna kasvua oli noin 7 %.

lue lisää