Icon
Mainostajat ja toimistot mainonnan hiilijalanjäljillä Uutiset & blogi

Mainostajat ja toimistot mainonnan hiilijalanjäljillä

05.03.2024 | iab

Digitalisaation ja mainonnan alati kasvavassa maailmassa on yhä tärkeämpää keskittyä vastuullisuuteen. Tämä artikkeli tarjoaa ohjeistuksen siitä, miten yritykset voivat lähteä liikkeelle mainonnan hiilijalanjäljen kanssa.

Luova suunnittelu

Luova suunnittelu vastuullisuuden näkökulmasta vaatii mainostajilta ja toimistoilta uudenlaista ajattelutapaa, jossa yhdistyvät esteettinen näkemys ja ekologinen vastuullisuus. Tämän lähestymistavan myötä yritykset voivat paitsi erottua edukseen markkinassa, myös rakentaa positiivista brändikuvaa kuluttajien keskuudessa, jotka arvostavat ympäristötietoisia valintoja. Luovan suunnittelun ja vastuullisuuden liitto on siis paitsi ajan henki, myös tulevaisuuden menestyksen avain digitaalisen mainonnan kentässä.

Korkealaatuinen, visuaalisesti houkutteleva aineisto, joka on samalla energiatehokasta, asettaa standardin digitaalisen mainonnan alalle. Suosimalla vähän energiaa kuluttavia mainosmuotoja, kuten kevyitä animaatioita tai optimoituja staattisia kuvia, yritykset voivat merkittävästi pienentää mainonnan hiilijalanjälkeä. Tämä ei ainoastaan vähennä energiankulutusta vaan myös välittää kohderyhmälle viestin yrityksen ympäristötietoisuudesta.
Jokaisen mainoskampanjan suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää ottaa huomioon sen kokonaisvaltainen ympäristövaikutus. Tämä tarkoittaa materiaalien ja prosessien valintaa siten, että ne minimoivat päästöt alusta alkaen. Analysoimalla ja valitsemalla ympäristöystävällisiä työkaluja ja teknologioita, mainostajat voivat tehdä tietoisia päätöksiä, jotka vähentävät tuotantoprosessin hiilijalanjälkeä.

Luovan suunnittelun ytimessä on myös ajatus aikaa kestävistä ja helposti muokattavista materiaaleista. Tämä tarkoittaa sellaisten mainosmateriaalien luomista, jotka eivät menetä tehoaan lyhyessä ajassa ja joita voidaan päivittää tai mukauttaa uusiin kampanjoihin ilman, että on tarpeen aloittaa alusta. Näin vähennetään tarvetta jatkuvalle uusintatuotannolle, säästetään resursseja ja tuetaan kestävää kehitystä.

Mediasuunnittelu, osto ja jakelu

Siirtämällä mediaostojat vähäpäästöisiin medioihin, yritykset voivat vaikuttaa suoraan mainonnan ympäristövaikutuksiin. Tämä vaatii mainostajalta mediakumppanuuksien hiilijalanjäljen mittaamista, jotta mainonnan voi kohdentaa jatkossa vähäpäästöisempiin medioihin. Mainostajan on myös hyvä välttää MFA (made for advertising) -sivustoja mainonnassa, joiden pääasiaillinen tarkoitus on ohjata käyttäjä mainosten pariin laadukkaan sisällön sijaan. Kotimaiset sivustot ovat lähtökohtaisesti vähäpäästöisempiä kuin moent ulkomaiset sivustot kevyemmistä ekosysteemeistä.

Valitsemalla strategisesti oikeat ostotavat ja kanavat, voidaan tehostaa mainonnan kohdentamista sekä vähentää turhaa kulutusta. Oikean kohderyhmän valinnalla ja kohdentamisella voidaan vähentää hukkakontaktien määrää sekä vähentää mainonnan kustannuksia.

Mittaaminen

Hiilijalanjäljen mittaaminen tuo pohjan päästöjen hallintaan. Valitse oikeat työkalut ja määritä ja mittaa ensin lähtötaso. Työkaluja mainonnan hiilipäästöjen mittaamiseen tarjoaa Suomessa tällä hetkellä muun muassa Alma Media, Scope3 ja Adform.

Lähtötason tunnistamisen jälkeen on tärkeää mitata ja seurata kehitystä säännöllisesti. Ja tietenkin tehdä toimenpiteitä, joihin mittauksen tulokset antavat aihetta. Mittaaminen auttaa tunnistamaan myös erilaisia mainonnan aiheuttaman hiilijalanjäljen syntyyn vaikuttavia yksittäisiä tekijöitä, jolloin niihin pystyy myös paremmin vaikuttamaan.

Kohdentaminen

Tekoälyn avulla yritykset voivat personoida viestintäänsä ja mainoksiaan entistä tehokkaammin ja tarkemmin kohdennettuna haluamalleen yleisölleen, välttäen samalla hukkakontakteja ja pienentäen mainonnan kustannuksia.

Tekoälyä voidaan käyttää käyttäjäprofiilien analysointiin, sillä tekoäly pystyy keräämään ja analysoimaan valtavia määriä dataa käyttäjistä eri online-kanavissa. Analysoimalla tätä tietoa, tekoäly voi luoda tarkkoja käyttäjäprofiileja, mikä mahdollistaa mainosten kohdentamisen juuri oikeille henkilöille oikeaan aikaan.

Tekoäly voi analysoida käyttäjän käyttäytymistä reaaliajassa ja tehdä päätöksiä siitä, millaisia mainoksia näyttää hänelle juuri sillä hetkellä. Tekoäly pystyy ennustamaan käyttäjän tulevia toimia ja mielenkiinnon kohteita analysoimalla hänen aiempaa käyttäytymistään. Tämä mahdollistaa mainosten kohdentamisen jo ennen kuin käyttäjä itse on ilmaissut suoraa kiinnostusta kyseiseen aiheeseen. Tekoäly voi tarjota personoituja suosituksia käyttäjille heidän aiemman toimintansa perusteella.

Tekoäly voi optimoida mainosten esitystä ja budjettien käyttöä automaattisesti reaaliaikaisen datan perusteella. Tämä auttaa varmistamaan, että mainokset näytetään niille käyttäjille, joilla on suurin todennäköisyys niihin reagoimiseen, ja että mainosbudjetti käytetään mahdollisimman tehokkaasti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tekoälyn hyödyntäminen kohdentamisessa mahdollistaa entistä tarkemman ja tehokkaamman markkinoinnin ja mainonnan, mikä puolestaan ​​johtaa parempiin tuloksiin ja asiakaskokemukseen.

Teknologia ja kumppanit

Digimainonnan hiilijalanjäljen pienentäminen edellyttää harkittuja teknologisia valintoja. Algoritmien optimointi ja datan hallinta ovat avainasemassa energiatehokkuuden parantamisessa. Lisäksi valitsemalla palveluntarjoajiksi yrityksiä, jotka suosivat uusiutuvaa energiaa, voidaan tehokkaasti vähentää mainonnan ympäristövaikutuksia. Paikalliset palvelin- ja sisällön toimitusverkot tarjoavat lisäetua tehokkaan tiedonsiirron myötä, mikä lyhentää datan matkaa ja vähentää päästöjä.

Lisäksi digimainonnan toteuttajilla on mahdollisuus valita kumppaneiksi ja palveluntarjoajiksi yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin. Tällaiset kumppanit eivät ainoastaan käytä uusiutuvaa energiaa vaan tarjoavat myös ympäristöystävällisiä ratkaisuja, kuten vihreitä datakeskuksia. Tällaisten kumppaneiden ja palveluntarjoajien valinnalla digimainonnan toteuttajat voivat aktiivisesti edistää vastuullista toimintaa koko mainosketjussa. Tämä ei pelkästään vähennä hiilijalanjälkeä, vaan myös kannustaa muita toimijoita kohti kestävämpiä käytäntöjä digimainonnassa.

Lopuksi

Digimainonta, vaikka olennainen osa nykypäivän liiketoimintaa, ei ole vapaa ympäristövaikutuksista. Vastuullisuus nousee yhä merkittävämmäksi tekijäksi, ja toimiala kohtaa haasteensa vastuullisuuden ja tehokkuuden yhdistämisessä. Luova suunnittelu tarjoaa mahdollisuuden asettaa uusi standardi: korkealaatuiset, visuaalisesti houkuttelevat mainosmateriaalit voivat olla samanaikaisesti energiatehokkaita ja ekologisesti kestäviä.

Vähäpäästöisten medioiden ja oikean ostotavan valinnalla mainostajat voivat suoraan vaikuttaa mainonnan ympäristövaikutuksiin. Mittaaminen on keskeinen elementti hiilijalanjäljen hallinnassa, tarjoten tietoa ja näkemystä päätöksenteon tueksi. Tekoälyn kohdentamisvoima mahdollistaa entistä tarkemman ja tehokkaamman markkinoinnin, vähentäen hukkakontakteja ja kustannuksia. Teknologian ja kumppanien valinnoilla digimainonnan toteuttajat voivat olla edelläkävijöitä vastuullisuudessa. Algoritmien optimoinnista paikallisiin palvelinverkkoihin asti jokainen valinta voi muokata alaa kestävämpään suuntaan.

Olemme matkalla kohti välttämätöntä muutosta digimainonnan tulevaisuudessa. Jokainen tehty valinta ei ole vain askel kohti ympäristöystävällisempää toimintaa, vaan se on myös kannustin muille toimijoille mainonnan vastuullisuuden kehittämiseksi. Yhdessä voimme rakentaa kestävää huomista digitaalisessa maailmassa – missä vastuullisuus ja tehokas markkinointi kulkevat käsi kädessä, innostaen meitä kaikkia kohti vähäpäästöisempää ja innovatiivisempaa huomista.

Lue myös: Julkaisijat mainonnan hiilijalanjäljillä artikkeli

Mainostajat &toimistot
Infogram

IABlogin Facebook kommentit

BLOGI
Digimainonnan määrä Euroopassa +11% kasvussa 2023

IAB Europe julkaisi 12.6.2024 AdEx-yhteenvetoraportin digitaalisen mediamainonnan määrästä Euroopassa vuonna 2023. 63 % kaikesta Euroopan mediamainonnasta oli digitaalista ja digimainonnan määrä kasvoi 11,1 % vuoteen 2022 verrattuna. Digimainonnan kokonaisvolyymi Euroopassa oli vuonna 2023 lähes 97 miljardia euroa. AdEx-tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin 29 Euroopan maassa.

lue lisää

18.06.2024

Digimainonnan määrä Euroopassa +11% kasvussa 2023

IAB Europe julkaisi 12.6.2024 AdEx-yhteenvetoraportin digitaalisen mediamainonnan määrästä Euroopassa vuonna 2023. 63 % kaikesta Euroopan mediamainonnasta oli digitaalista ja digimainonnan määrä kasvoi 11,1 % vuoteen 2022 verrattuna. Digimainonnan kokonaisvolyymi Euroopassa oli vuonna 2023 lähes 97 miljardia euroa. AdEx-tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin 29 Euroopan maassa.

lue lisää

10.06.2024

Digitaalinen audiomainonta vahvalla kasvu-uralla - kokonaismarkkina jo 9,3 mijoonaa euroa

IAB Finlandin digitaalisen audiomainonnan työryhmän toteuttaman estimaatin mukaan digiaudiomainonnan määrä vuonna 2023 oli 9,3 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa yli 30 % kasvua vuoteen 2022 verrattuna. Vuonna 2022 markkina-arvio oli 7,1 miljoonaa euroa. Digitaalinen audiomainonta, mukaan lukien podcastit ja muut digitaalisen audion alustat, on nousemassa yhä keskeisempään rooliin mainosmaailmaa. Suomessa kasvun myötä toimijoiden odotetaan investoivan yhä enemmän sektoriin tulevina vuosina.

lue lisää

23.05.2024

Verkkomainonta vuoden 2023 tasolla

Verkkomainonnan määrä vuoden 2024 ensimmäisellä kvartaalilla oli noin 164 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 vastaavaan kvartaaliin verrattuna digimainonnan määrä laski muutaman prosentin kymmenesosan. Verkkomainonnan osuus kaikesta mediamainonnasta jatkaa kasvua, ollen Q1/2024 aikana 57 %.

lue lisää

16.05.2024

Vaikuttajamarkkinoinnin määrä 7 % kasvussa vuonna 2023

IAB Finlandin ja vaikuttajatoimistojen yhteisen selvityksen perusteella vaikuttajamarkkinoinnin kokonaismarkkina Suomessa vuonna 2023 oli 56,1 miljoonaa euroa. Vuoteen 2022 verrattuna kasvua oli noin 7 %.

lue lisää