Icon
Kysy IABlta: Tutkimusaamu OSA 1 & OSA 2 Uutiset & blogi

Kysy IABlta: Tutkimusaamu OSA 1 & OSA 2

24.02.2021

IAB Finlandin tutkimusaamussa 18.2.2021 kuultiin kahden tuoreen tutkimuksen tulokset kontekstin vaikutuksesta digimainonnan toimivuuteen ja tehoon sekä miten markkinointipäättäjät tekevät sisältömarkkinointia.

Tästä pääset katsomaan tallenteen sekä lukemaan vastauksia esitettyihin kysymyksiin:

OSA 1: Mitä datan jälkeen?

OSA 2: Sisältömarkkinoinnin Deep Dive


Yhteistyössä

Mitä datan jälkeen?

Deep Dive

Digitalist Mediatalo Keskisuomalainen Dagmar

Dagmar Drive

Dagmar Stories

Otavamedia Sanoma

 IAB Tutkimusaamu - Q&A

IAB:n toimisto koosti webinaarissa esitetyistä kysymyksistä Q&A:t. Tutkimusten läpikäynnit on julkaistu tallenteina IAB:n Youtube-kanavalla.


Mitä datan jälkeen?

Katso tallenne Mitä datan jälkeen? -tutkimuksen esittelystä täältä.

Vastaaja: KIRSI HAKANIEMI - MEDIATALO KESKISUOMALAINEN

Mitkä ovat mielestäsi tutkimuksen tärkeimmät löydökset teidän kaikkien tilaajien mielestä?

Tutkimus antoi paljon positiivisia signaaleja suomalaisille julkaisijoille. Käyttäjät haluavat nähdä mainontaa luotettavassa ja laadukkaassa mediaympäristössä, mikä lisää myös mainonnan tehoa. Tutkimus vahvisti myös aiempia tutkimustuloksia siitä, että suomalaiset luottavat kotimaisiin medioihin. Luotettavan tiedon arvo on noussut entisestään koronavuoden aikana.

Vastaaja: TERO TIAINEN - SANOMA MEDIA FINLAND

Minkälaisille toimialoille kontekstuaalisen mainonnan ratkaisut mielestäsi sopivat parhaiten?

Kun kontekstuaalinen mainonta suunnitellaan hyvin, se sopii kaikenlaisille mainostajille. Suunnittelussa tulee huomioida mm. asiakkaan tavoitteet, tavoiteltu kohderyhmä sekä median ja sen sisältöjen vahvuudet. Luovan toteutuksen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Meillä erityisesti brändimainostajat ovat olleet kontekstuaalisen kohdentamisen aktiivisia käyttäjiä, koska heille ei ole luontaisesti niin paljon omaa dataa. Moni heistä on luonut tästä jatkuvan tekemisen mallin, koska ovat saaneet hyviä tuloksia

Vastaaja: JUKKA PULKKINEN - OTAVAMEDIA

Miten uskot 3P evästeiden poistuminen 2022 alussa vaikuttaa digimarkkinaan sekä kiinnostukseen kontekstuaalista mainontaa kohtaan?

Elämme hyvin mielenkiintoista aikaa. Muutos on merkittävä, joka tulee vaikuttamaan nykyisin käytössä oleviin toimintamalleihin ja toimintatapoihin. Luonnollista olisi, että evästeiden poistumisen ja rajallisen 1st party datan määrän johdosta, siirrytään enemmän kontekstiin sekä tarkasti profiloivien mediaympäristöjen hyödyntämiseen riittävän kampanjapeiton saamiseksi.

Mielestäni muutenkin kontekstuaalinen mainonta vie display ja outstream videomainonnan askeleen lähemmäksi natiivimainontaan liittyviä ja miellettyjä hyviä puolia - palvelemaan kuluttajaa ja herättämään kiinnostusta.

En usko, että kontekstuaalista on hyödynnetty riittävästi parhaimpien kampanjatulosten ja käytäntöjen saavuttamiseksi, joten uusia kontekstuaalisuuteen liittyviä tarkentavia kohdennustapoja ja toimintamalleja syntyy varmasti esim. Käyttöhetkeen, kuluttajaprofiiliin, sijantiin perustuen puhumattakaan dynaamisten luovien hyödyntämistä.

Vastaaja: LOTTA OLKINUORA - DIGITALIST GROUP

Voisitko kertoa lähemmin tutkimuksen kuluttajasegmentointi toteuttamisesta?

Kuluttajasegmentointi on toteutettu faktori- ja klusterianalyysin avulla. Analyysissä käytettiin kuluttajien arvomaailmaan/ asenteisiin/ motivaatioihin pohjautuvia väittämiä. Arvoväittämät luotiin kvalitatiivisen datan pohjalta sekä hyödyntäen Schwartzin arvoteoriaa.

Digitalistilla on pitkä historia digimainonnan kampanjatutkimuksista. Miten Lotta näet tässä valossa mihin suuntaan esimerkiksi displaymainonta on Suomessa tällä hetkellä kehittymässä?

Display- ja digimainonnan monimuotoisuus on kasvussa ja onnistuneimmat mainokset ovat selkeästi ajan hengessä mukana. Nyt reagoidaan vapaammin ympärillä oleviin ilmiöihin sekä huomioidaan entistä aktiivisemmin kuluttajien odotuksia liittyen heille tarjottavaan sisältöön ja mainontaan. Parhaimmat displaykampanjat tällä hetkellä panostavat selkeän viestin/ sisällön lisäksi myös hyvin toteutettuun visuaaliseen toteutukseen, joka sopii brändille.

Voitko antaa oman taustasi sekä Digitalistin tietopankin pohjalta kolme vinkkiä miten displaykampanjan huomioarvot saadaan kaakkoon?

Parhaimmat displaymainokset tuovat brändin sekä viestin selkeästi esille, visuaalinen toteutus on myös selkeä ja hyvännäköinen ja tämä on suunniteltu mainosympäristöön sopivaksi (esim. sopiiko mainoksessa oleva aktivointi mainosympäristöön yms.). Mainoksen/ viestin ajankohtaisuus on myös erittäin tärkeää kampanjan onnistumisessa. Eli kun displaymainos pääsee kokonaiskontekstiin kiinni niin saadaan vaikuttavuuskin kaakkoon.


 

Sisältömarkkinoinnin Deep Dive - Q&A

Lataa julkaistu tutkimus täältä!

Katso tallenne Sisältömarkkinoinnin Deep Dive -tutkimuksen esittelystä täältä.

 

Vastaaja: JULIA ISONIEMI - DAGMAR STORIES

Sisältömarkkinoinnissa selkeät tavoitteet puuttuvat 59 prosentilta ja selkeät kohderyhmät uupuvat 35 prosentilta.

Onko ajateltavissa, että sisältöstrategia olisi täsmävastaus sisältömarkkinoinnin johtamisen kehnoon tilaan?

On toki, jos sisältöstrategia on taitavasti tehty. Jotkin sisältöstrategiat keskittyvät vaikka pilkuntarkkoihin sisältöteemoihin tai operatiivisiin mittareihin. Varsinkaan silloin yksi materiaali ei voi ratkaista näitä isoja sisältöjen johtamisen haasteita. Sisältöjen johtamista tukevat myös mm. asiakassegmentointi, asiakaspolut tai markkinoinnin kokonaisuuden mittaristot.

Verkkokauppa trendaa paljon monestakin syystä. Mikä linkki verkkokaupassa on sisältömarkkinointiin?

Linkki on vahva. Usein juuri verkkokaupassa lunastetaan brändilupaus ja mainonnan lausahdukset – tai sitten asiakaskokemus kyykkää pahasti. Sisältömarkkinointi ei yksin voi taata loistavaa asiakaskokemusta, mutta voi muuttaa asioimisen pragmaattisesta elämykselliseksi.

Asiakkaan tietotarpeista tai tunnetason tarpeista ponnistava sisältömarkkinointi voi olla esimerkiksi vertaisarvio tuotteesta tai vaikka käyttöön opastava video. Personoitu sisältö tuotetiedoissa nostaa muuten verkkokauppaa merkittävästi myös hakutuloksissa.

Vaikeuttaako evästeteknologian poistuminen sisältömarkkinoinnissa oman datan keräämistä?

Keksien jälkeisessä ajassa sisältömarkkinointi nousee uuteen arvoon. Omien kanavien, CRM:n ja vaikka sähköpostiautomaation merkitys korostuu, kun mainonta hankaloituu. Evästeteknologian muutos iskee kovaa moniin markkinoinnin osa-alueisiin, myös retargetointiin tai natiivimainontaan, mutta iso osa sisältömarkkinoinnista jatkuu kuten ennenkin. Sisältömarkkinointi ei ole kovinkaan evästeriippuvainen markkinoinnin ratkaisu.

Artikkeli Uutiset
Traficomin uusi evästeohjeistus on asettamassa haasteita digimarkkinalle

Uusi linjaus on suuri muutos aiempaan kansalliseen tulkintaan. IAB Finland antoi lausuntonsa evästesuositusluonnoksesta, koska se näyttää haastavan evästesuostumuksen pyytämiseen liittyviä vakiintuneita standardeja.

lue lisää

26.08.2021

Traficomin uusi evästeohjeistus on asettamassa haasteita digimarkkinalle

Uusi linjaus on suuri muutos aiempaan kansalliseen tulkintaan. IAB Finland antoi lausuntonsa evästesuositusluonnoksesta, koska se näyttää haastavan evästesuostumuksen pyytämiseen liittyviä vakiintuneita standardeja.

lue lisää

28.06.2021

REKRY: Markkinointisuunnittelija IAB Finlandille

IAB Finland hakee joukkoihinsa uutta henkilöä markkinointisuunnittelijaksi, lue roolin kuvaus täältä.

lue lisää

15.06.2021

IAB Europe Adex 2020 - Digitaalisen mediamainonnan määrä Euroopassa +6,3 % kasvussa

IAB Europe julkaisi vuotuisen AdEx-raportin Euroopan digimarkkinasta toukokuun lopulla osana Interact -webinaaria. Raportin mukaan digimainonta kasvoi vuonna 2020 +6,3 % vuodesta 2019. Kaiken kaikkiaan 56,5 % Euroopan mediamainonnasta oli vuonna digitaalista ja digimainonnan kokonaissumma ylsi 69,4 miljardiin euroon. AdEx-raporttiin toimitti tietoa 28 Euroopan maata.

lue lisää

11.05.2021

Verkkomainonta mukavassa kasvussa vuoden ensimmäisellä kvartaalilla

Verkkomainonnan määrä vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla oli 141 milj. euroa. Ennätyksellisesti jo peräti 53 prosenttia kaikesta mediamainonnasta on digitaalista. Kasvu digimainonnan eri momenteissa oli kauttaaltaan positiivista, vaikka on huomionarvoista ettei display- ja outstream-mainonnan vertailu ole mahdollista Kantarin raportointimuutosten johdosta.

lue lisää