Icon
Kysy IABlta: Digitaalisen ulkomainonnan webinaari Uutiset & blogi

Kysy IABlta: Digitaalisen ulkomainonnan webinaari

04.11.2020

Ulkomainonta on kovaa vauhtia digitalisoitumassa sekä Suomessa että maailmalla. IAB:n ja Ulkomainosliiton yhteistyössä järjestämässä webinaarissa lavalle nousi julkaisijoista Clear Channel, palveluntarjoajista Doohlabs sekä asiakasta edustaa dentsu finland.

Webinaarin alustus pureutui napakasti digiulkomainonnan tämän hetkiseen tilanteeseen Euroopassa. Lataa alustuksen prese.


Lataa uusi Digitaalisen ulkomainonnan ostajan opas!

IAB Finlandin Digitaalisen ulkomainonnan työryhmä aloitti toimintansa syksyllä 2019. Nyt työryhmä on laatinut Suomen ensimmäisen digitaalisen ulkomainonnan ostajan oppaan, jonka tavoitteena on esitellä digitaalisen ulkomainonnan vahvuuksia, vastuullista toimintatapaa sekä auttaa digitaalisen ulkomainonnan käyttöä markkinointikanavana. Oppaan koostamiseen on osallistunut 16 digiulkomainonnan asiantuntijaa, joten oppaan laatu on taattua.

Lataa opas täältä!

 

 

  


 Digitaalisen ulkomainonnan webinaari - Q&A

IAB:n toimisto koosti webinaarissa puhujille esitetyistä kysymyksistä Q&A:t. Webinaarin tallenne on julkaistu IAB:n Youtube-kanavalla. Tsekkaa missaamasi puheenvuorot tai vaikka koko webinaari!

Katso webinaaritallenne täältä.

 

Vastaaja: JESSE JUSSILA - CLEARCHANNEL (lataa prese)

Voitko Jesse kertoa vielä lisää Heartbeats-tuotteesta. Onko siinä esimerkiksi elementtejä, jotka voisivat tulevaisuudessa olla relevantteja ulkomainonnassa myös lentokenttien ulkopuolella?

Heartbeats mahdollistaa kohderyhmälähtöisen mainonnan Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Heartbeats keskittyy ainutlaatuiseen lentoasemaympäristöön, sen yleisöjen tuntemukseen, ja konseptin taustalla on siihen erikoistunutta paikkatietoanalytiikkaa. Myös esimerkiksi matkustajamääristä ja yleisön laadusta kertova data on vain ja ainoastaan tähän lokaatioon liittyvää ja tekee siitä osaltaan myös uniikin. Toki on muitakin mainosympäristöjä, esimerkiksi satamat tai kauppakeskukset, joissa on tiettyjä yhtäläisyyksiä lentoaseman kanssa. Se, että profiloimme lentoaseman ja sen ulkopuolisen maailman yleisöjä kyseiseen ympäristöön erikoistuneen analytiikan avulla, ei kuitenkaan tarkoita etteikö sama haluttu kohderyhmä kyettäisi tunnistamaan molemmista. Kampanjan ja sen tavoiteyleisön näkökulmasta pystymme huomioimaan molemmat mainosympäristöt yhtenä kokonaisuutena niin haluttaessa.

Miten uskot, että mobiilidata ja sen mahdollistama paikkatietoanalytiikka muuttavat ulkomainonnan mahdollisuuksia tulevina vuosina?

Vaikka sitä ei varsinaisesti kysytty, niin haluan alkuun poistaa tilastollisiin aineistoihin ja mobiilidataan usein liitettävää vastakkainasettelua. Helposti hairahdetaan ”vanhan ajan analytiikka VS moderni big data” ajatteluun. Esimerkiksi meidän kohderyhmälähtöisen ulkomainonnan mahdollistavan Audience Engine -konseptimme pohjana on laajat tilastolliset aineistot (Tilastokeskus, Trafi jne.). Tilastolliset aineistot mahdollistavat erilaisten mallien simuloinnin ja sen kautta päästään toistaiseksi myös alueellisesti tarkemmalle tasolle kuin mitä mobiilidata mahdollistaa. Yksi mobiilidatan vahvuus on luonnollisuus se, että tieto päivittyy jatkuvasti. On hyvinkin mahdollista, että ulkomainonnan tulevaisuuden analyysit hyödyntävät näitä molempia, sekä tilastollisia aineistoja että mobiilidataa. Se on varma, että paikkatietoanalytiikan rooli kasvaa tulevina vuosina ja pystymme tarjoamaan jatkuvasti älykkäämpiä mainonnan mahdollisuuksia, uusia työkaluja esimerkiksi mainonnan kohdentamiseen tai mainosviestin variointiin.

Uskotko Jesse, että Suomessa voidaan pikapuolin aloittaa eri ulkomainostoimijoiden kesken keskustelut digitaalisen datan yhteisestä hyödyntämisestä?

Ehdottomasti. Me kaikki, tavalla tai toisella ulkomainonnan parissa työskentelevät, haluamme kehittää siitä entistäkin kilpailukykyisemmän median. Mittaaminen ja datan hyödyntäminen on tässä tietysti keskeinen asia. Esimerkki: Moni meistä ulkomainostoimijoista on nyt poikkeusaikoina hyödyntänyt saatavilla olevia datalähteitä ja raportoinut eri mainosympäristöjen tavoittavuuden muutoksista. Tämä voisi olla yksi paikka linjakkaalle yhteistyölle toimijoiden kesken. Keskustelu alkakoon!

Vastaaja: JANNE LOHVANSUU - DOOHLABS (lataa prese)

Doohlabs tekee projekteja ilmeisesti monessa maassa. Minkälaisia haasteita eri maiden ulkomainospintoihin liittyvä tekninen infra tuo teidän työhön?

Teknisestä infrasta puhuttaessa on hyvä muistaa että Suomi on edelläkävijä nettiyhteyksien ja verkkojen osalta mutta internet-yhteyden varaan ei voi rakentaa toimivaa ulkomainosverkkoa. Soittimemme lataa aikataulut ja materiaalit aina paikallisesti jokaiseen ruutuun ennen näyttämistä jotta “blackoutteja” ei pääse syntymään. Ulkomainosruutujen toimittajia on myös runsaasti, mutta tuemme tämän vuoden loppuun mennessä yli 20 näyttövalmistajaa tai mediasoitinta joka kattaa 99% markkinoista.

Kiitos Janne & Doohlabs hyvästä esityksestä. Sanailit Klanden kanssa lopuksi aiheesta massamedia vs. ”pienet dataohjatut näytöt tarkoille kohderyhmille”. Voitko ajata teidän ajatusmaailmaa enemmän? Eikö optimaalisessa tilanteessa digitaalisen ulkomainonnan markkina voisi muodostua siten, että se palvelee sekä massa- että kohderyhmämediana?

Datan kautta tavoitettavat yleisöt ovat niin laajoja tai tarkkoja kuin halutaan, eli kumpaakaan ei tarvitse sulkea pois. Samassa tilassa voidaan hyödyntää useampia yleisjöjä: brändiviestiä voidaan jakaa koko asiakaskunnalle isoilla ruuduilla ja hyllynpäädyn kohdennettu taktinen tavoittaa "last-milen” eli heräteostoksilla olijat. Toki luovan suunnittelun kannalta on eri asia tuottaa viestejä massamedianäkökulmasta kuin taktista tai “performance” markkinointia. Mielenkiintoisen sisällön osalta tulemme varmasti näkemään hienoja toteutuksia jatkossa eri toimistoilta!

Onko operaattoridatasta mahdollista saada myös Suomessa ikädemorgrafia selville, jos käytössä on roaming dataa? Voisitko tätä avata lisää?

Sekä suomalaiset että muiden maiden teleoperaattorit tarjoavat myyntiin omaa dataansa, joka sisältää tyypillisimmin ikää, sukupuolta ja muita demografioita. Operaattoridata on anonymisoitua ja pitää sisällään myös liikennevirrat, jos tarkoitat tätä roamingilla. Riippuen operaattorin kyvykkyydestä, datan reaaliaikaisuutta, määrää ja laatua voidaan jalostaa asiakkaan tarpeisiin ja poimia tärkeimmät tiedot ulkomainonnan tai taktisen mainonnan tarpeisiin. Myös Google ja useat muut datayhtiöt tarjoavat erialaisia kohderyhmä- ja liikennevirtatietoja joita voidaan hyödyntää kohdentamisessa.

 

Vastaaja: TUOMAS KURKI - DENTSU (lataa prese)

Miksi Tuomas uskot, että ulkomainonta on Suomessa digitalisoitunut näinkin nopeasti ja olemme tässä mm. muita Pohjoismaita edellä?

Suomi on tässä kohtaa ollut edelläkävijä eli meillä on aloitettu digitaalisen ulkomainonnan kehittäminen muita Pohjoismaita aikaisemmin. Lisäksi ulkomainostoimijoiden määrätietoiset investoinnit digitaalisuuteen ovat vauhdittaneet alan kasvua.

Pandemia on ollut erittäin raskas monelle toimialalle, koko mediakenttä mukaan lukien. Uskotko erityisesti digitaalisen mediamarkkinan elpyvän jo 2021 ja mitkä digimediat voisivat olla suhteellisia voittajia? Entäs DOOH:n rooli?

Uskon että digimarkkina elpyy vuonna 2021. Sisällön puolesta erityisesti uutis- ja ajankohtaispuoli kiinnostaa kuluttajia varmasti ensi vuonnakin ja formaattien puolesta video kaikilla alustoilla on edelleen vahvoilla. Ulkomainonnan puolella DOOH tulee todennäköisesti olemaan keskeinen kasvun moottori juuri mm. liikkuvan kuvan kautta. Odotan että ulkomainosmarkkina ylipäänsä palaa kasvun tielle vuonna 2021.

Ohjelmallinen ulkomainonta tuntuu olevan vuosi toisensa jälkeen ”starttivaiheessa”. Mitkä asiat ovat mielestäsi oleellisia, että saisimme ohjelmallisesta skaalautuvan tuotteen myös ulkomainontaan?

Tärkein prioriteetti tässä kohtaa on saada perusasiat kuntoon. Ohjelmallisen ostamisen hinnoittelu ja työkalut eivät ole olleet niin valmiita vielä että ko. ostotapa olisi lähtenyt skaalautumaan isosti. Kuten puheenvuorossani mainitsin, myös ohjelmallisen ulkomainonnan ”roolin” määrittely on tärkeää sillä se on ympäristönä kuitenkin hyvin erilainen kuin online.

BLOGI
Digitaalinen audiomainonta vahvalla kasvu-uralla - kokonaismarkkina jo 9,3 mijoonaa euroa

IAB Finlandin digitaalisen audiomainonnan työryhmän toteuttaman estimaatin mukaan digiaudiomainonnan määrä vuonna 2023 oli 9,3 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa yli 30 % kasvua vuoteen 2022 verrattuna. Vuonna 2022 markkina-arvio oli 7,1 miljoonaa euroa. Digitaalinen audiomainonta, mukaan lukien podcastit ja muut digitaalisen audion alustat, on nousemassa yhä keskeisempään rooliin mainosmaailmaa. Suomessa kasvun myötä toimijoiden odotetaan investoivan yhä enemmän sektoriin tulevina vuosina.

lue lisää

10.06.2024

Digitaalinen audiomainonta vahvalla kasvu-uralla - kokonaismarkkina jo 9,3 mijoonaa euroa

IAB Finlandin digitaalisen audiomainonnan työryhmän toteuttaman estimaatin mukaan digiaudiomainonnan määrä vuonna 2023 oli 9,3 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa yli 30 % kasvua vuoteen 2022 verrattuna. Vuonna 2022 markkina-arvio oli 7,1 miljoonaa euroa. Digitaalinen audiomainonta, mukaan lukien podcastit ja muut digitaalisen audion alustat, on nousemassa yhä keskeisempään rooliin mainosmaailmaa. Suomessa kasvun myötä toimijoiden odotetaan investoivan yhä enemmän sektoriin tulevina vuosina.

lue lisää

23.05.2024

Verkkomainonta vuoden 2023 tasolla

Verkkomainonnan määrä vuoden 2024 ensimmäisellä kvartaalilla oli noin 164 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 vastaavaan kvartaaliin verrattuna digimainonnan määrä laski muutaman prosentin kymmenesosan. Verkkomainonnan osuus kaikesta mediamainonnasta jatkaa kasvua, ollen Q1/2024 aikana 57 %.

lue lisää

16.05.2024

Vaikuttajamarkkinoinnin määrä 7 % kasvussa vuonna 2023

IAB Finlandin ja vaikuttajatoimistojen yhteisen selvityksen perusteella vaikuttajamarkkinoinnin kokonaismarkkina Suomessa vuonna 2023 oli 56,1 miljoonaa euroa. Vuoteen 2022 verrattuna kasvua oli noin 7 %.

lue lisää

05.04.2024

Uuuh… dooh-mainonta jatkoi kasvukäyrällä myös 2023

IAB Finlandin Digitaalisen ulkomainonnan työryhmän toteuttaman arvion mukaan digiulkomainonnan määrä Suomessa vuonna 2023 oli noin 53,6 miljoonaa euroa. Vuoteen 2022 verrattuna kasvua on reippaat 16 %, kun vastaavana aikana Kantarin raportoima koko ulkomainonnan markkina kasvoi 9 %. Kaiken mediamainonnan määrä Suomessa laski vuonna 2023 2,4 %.

lue lisää