Icon
Outstream on avainasemassa liiketoiminnan kasvulle vuonna 2021 IABlogi

Outstream on avainasemassa liiketoiminnan kasvulle vuonna 2021

12.01.2021 | Aki Ronkainen

Online -videoiden kulutus kasvaa Suomessa nopeasti. Ihmiset käyttävät yhä enemmän online-videosisältöjä pysyäkseen ajan tasalla, viihdyttääkseen itseään ja ollakseen yhteyksissä muihin. Ennusteen mukaan vuonna 2022 yli 80 prosenttia kuluttajien internetliikenteestä ajetaan maailmanlaajuisesti nettivideolla.

Instreamin haasteet vauhdittavat Outstreamin kasvua

Suomi on hyvin pitkälti SVOD (=subscription based video on demand) -markkina; iso osa väestöstä (58 prosenttia) katselee online-videota tilauspohjaisen palvelun kautta. Tutkimuksen mukaan 16-74-vuotiaat kuluttavat päivittäin 65 min on demand videoon (dentsun Consumer Connection System -tutkimus, 2020). Useissa muissa maissa ja markkinoilla AVOD (=advertising funded video on demand) on ensisijainen valinta. Lineaarisissa televisiolähetyksissä nähdään yhä enemmän haasteita, kun kulutus siirtyy digitaalisiin laitteisiin. Brändien ja toimistojen on vaikeampi skaalata ja tavoittaa katsojia videomainonnalla, joka esitetään videopohjaisten sisältöjen yhteydessä. Lisäksi monilla julkaisijoilla ei vain ole tarpeeksi inventaaria myytäväksi.

Tästä syystä Instream -videon (=esitetään muun videosisällön yhteydessä) rajoitukset ja haasteet ovat vaikuttaneet Outstream -videoiden (=esitetään esimerkiksi editoriaalisen sisällön yhteydessä mainospaikalla, omassa videoplayerissään tai esimerkiksi sosiaalisen median alustoilla in-feed-mainontana) nousuun ja markkinoijien tulisi ottaa huomioon niiden käyttäminen vahvana osana brändimainontaa ja -rakentamista. Outstream on nopealla kasvun polulla: Suomessa Outstream kasvoi 40% vuonna 2019 (IAB Europe). Menestyminen vuonna 2021 tarkoittaa Outstreamin trendin hyödyntämistä ja seuraamista.

Suomi on suhteellisen pieni ja konsolidoitu markkina-alue, jossa yrityksillä on korkea kynnys menestyä mainosrahoitteisen videon avulla. Onnistuneen sisältöpohjaisen videostrategian ajamiseen tarvitaan paljon osaamista ja resursseja. Tämä luo videomarkkinat, joissa vain kourallisella toimijoita on resursseja kukoistaa, ja jopa he kamppailevat löytääkseen tarvittavan peiton ja skaalautuvuuden tavoitteiden täyttämiseksi. Tästä syystä markkinoijien tulisi harkita Outstream -videota, joka täydentää ja tukee erittäin tehokkaasti Instream -videota.

Outstream -formaatin tärkeimpiä vahvuuksia ja etuja mainostajille

  • Matalampi aloituskynnys julkaisijoille videomainosten hyödyntämiseksi luo rikkaamman videoekosysteemin, sillä kaikki julkaisijat voivat kaupallistaa Outstream -videomainoksia. Videomainonta voidaan natiivisti ja ilman suuria investointeja upottaa artikkeleihin ja toimitukselliseen sisältöön, minkä avulla brändit pääsevät kertomaan tarinansa yleisölle liikkuvan kuvan keinoin. Outstream -formaatti on myös vastaus mainostajien tarpeille, sillä nyt heillä on tarjolla suurempi ja monipuolisempi videomainonnan inventaari.
  • Outstream -formaatti voi olla vähemmän häiritsevä, koska se ei pakota käyttäjää katsomaan koko videomainosta sisällön kuluttamiseksi. Mainostajien ei tarvitse huolehtia siitä, näkeekö katsoja oikeasti heidän videonsa vai ei. Mainos asetetaan toistettavaksi vain, kun se on näytöllä näkyvissä ja jos se skrollataan pois näkyvistä, mainos keskeytyy, kunnes käyttäjä skrollaa sen takaisin näytölle. Outstream -mainontaa voidaan siis mitata ja toimittaa ”true view through rate” avulla.
  • Smartclipin ja INIZIOn tekemät tutkimukset osoittavat, että Outstream -mainokset ovat lähes yhtä tehokkaita kuin Instream -videot mitattuna kuluttajien ostosuppilon eri vaiheiden brändi ja KPI-luvuilla. Outstreamin alhaisemman hintatason takia sitä voitaisiin pitää vieläkin tehokkaampana jokaisen käytetyn mainoseuron suhteen? Tätä tutkimusta tukee IAB:n ADEX-raportti, jossa Outstreamin osuus on kasvanut voimakkaasti eri puolilla Eurooppaa kahden viime vuoden ajan.
  • Outstream -video tukee samaa teknistä kehitystä ja suositeltuja IAB-standardeja kuin Instream -video. VAST 4.1 lanseerauksen ja adaptoinnin myötä mahdollisesti suurin osa toimialan haasteista, jotka liittyvät mainonnan laatuun, mittaamiseen ja läpinäkyvyyteen voidaan ratkaista. Tämä tarkoittaa, että videomainonnan vertailukelpoisia ja tarkkoja tuloksia voidaan mitata, ja että tarjotaan mainoksia, jotka täyttävät paremmin laatunäkökohdat paremman visuaalinen ilmeen ja halutun tuntuman avulla.
  • Markkinoijien on pyrittävä strategiaan, joka toimii myös evästeiden jälkeisenä GDPR-aikakautena, johon liittyy digitaalinen yksityisyyden suoja sekä useita aloitteita evästeiden käytön estämiseksi. Uskomme vahvasti, että kontekstuaalinen mainonta tekee vahvan comebackin, jossa Outstream -videoiden avulla on mahdollista luoda toimiva kontekstuaalinen videostrategia. Parempi yhteensopivuus mainosten ja toimituksellisen sisällön välillä johtaa parempiin tuloksiin ja vähentää mainossokeutta ja -väsymystä.

Outstream ei ole sama kuin Instream, eikä sen pienempi korvike. Outstream on erittäin kattava ja hyvin tehokas videomainonnan formaatti, jolla pitäisi olla oma paikkansa ja identiteettinsä aikaansa seuraavan markkinoijan työkalupakissa, varsinkin niille mainostajille jotka hyödyntävät videota siihen mihin se parhaiten sopii — tarinan kertomiseen ja brändin rakentamiseen. Meidän on käytettävä tämä mahdollisuus hyödyksi pienillä konsolidoiduilla markkinoillamme ja rakennettava monipuolisia videostrategioita.

Aki Ronkainen
Head of Sales Finland, Smartclip
IAB videomainonnan työryhmän puheenjohtaja
aki.ronkainen@smartclip.tv
050 310 3133

Aki Ronkainen vastaa Smartclipin liiketoiminnasta ja myynnistä Suomessa. Hän on myös IAB:n videomainonnan työryhmän puheenjohtaja. Akilla on yli 10 vuoden kokemus myynnin ja markkinoinnin eri tehtävistä mm. mediatalo Otavamediasta, mainostoimistosta ja sisältömarkkinointiyrityksestä.

Lähteet:

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html#_Toc484813971

https://www.statista.com/statistics/744246/survey-on-online-video-service-subscriptions-in-finland-by-platform/

22.09.2023

Digitaalisen audiomainonnan markkina kasvaa Suomessa: Estimaatti näyttää jopa 27% kasvua

IAB Finland on jälleen kerran estimoinut digitaalisen audiomainonnan markkinaa Suomessa. Vuonna 2022 digiaudion kokonaismarkkinan arvo on noin 7,1 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 27% kasvua verrattuna vuoteen 2021. Digitaalisen audion markkina-arvio vuonna 2021 oli oli 5,6 miljoonaa euroa.

lue lisää

13.09.2023

Vaikuttajamarkkinoinnin pulssikysely: Vaikuttajamarkkinoinnin onnistumisen keskiössä arvopohjainen yhteistyö - vastuullisuus ja inhimillisyys korostuvat

Vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntäminen osana yrityksen tai organisaation muuta markkinointia ja viestintää on monipuolistunut ja käsiteltävät teemat ovat laajentuneet. Vaikuttajamarkkinointi nähdään nykyään myös merkittävänä vastuullisuusviestinnän keinona ja yritykset etsivät yhteistyökumppaniksi vaikuttajia, jotka jakavat samanlaiset arvot ja näkemykset.

lue lisää

30.08.2023

IAB Finlandin datatyöryhmä kysyi alkuvuodesta markkinasta vuoden 2023 panostuskohteita

Kyselyllä halusimme selvittää, markkinointianalytiikan kontekstissa, mihin organisaatiot tulevat panostamaan vuonna 2023. Vastauksia tähän lyhyeen kyselyyn saatiin yhteensä 90 kappaletta, mainostajien edustaessa suurinta ryhmää (noin 41 %). Selvästi tärkeimmäksi panostuskohteeksi nousi vastauksissa ensimmäisen osapuolen data eli 1st party data.

lue lisää

30.06.2023

Kun kaupan media kohtasi markkinan

Kaupan media on tullut Suomeen lumipalloefektin lailla maailmalla alkaneen trendin voimasta. Yhtäkkiä suomalaisten markkinointipäälliköiden sekä mediasuunnittelijoiden työpöydällä on tämä uusi, myös retail mediaksi kutsuttu kokonaisuus, joka monelle herättää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

lue lisää