Icon
High Impact ja video valtaavat perinteiset display mainonnan muodot Uutiset & blogi

High Impact ja video valtaavat perinteiset display mainonnan muodot

05.04.2024 | iab

Digitaalinen mainonta kokee murroksen, kun useat merkittävät toimijat siirtävät budjettejaan pois perinteisistä display-mainosmuodoista. Samaan aikaan kasvaa tarve mainosmuodoille, jotka tarjoavat brändeille parempaa vaikuttavuutta, laajempia mainospintoja ja mahdollisuuden mitata kampanjoiden vaikuttavuutta (attention). Siirtyminen kohti high impact ja videopohjaisia mainoksia merkitsee myös irtautumista perinteisistä kampanjoiden mittaus- ja vaikutusmetriikoista.

High Impact formaatit, jotka tunnetaan kyvystään herättää tietoisuutta ja edistää sitoutumista, ovat osoittautuneet tehokkaammiksi kuin perinteiset mainosformaatit.

Anders Nordsted, Digitaalisen Markkinoinnin Asiantuntija Danske Spil A/S, toteaa, että “olemme kohdentaneet mediasijoituksiamme suuremmassa määrin ohjelmallisen ostamisen High Impact formaatteihin. Olemme havainneet huomattavasti parempaa suorituskykyä mitattuna huomioon (attention) ja sitoutumiseen liittyvillä KPI:illä verrattuna perinteisiin display formaatteihin. Displayn ostaminen on kehittynyt lyhyen aikavälin konversioattribuutiosta keskittymään pitkäaikaiseen top of mind olemiseen asiakkaan kanssa. High Impact formaatit näyttelevät ratkaisevaa roolia tämän tavoitteen saavuttamisessa, ja tämä tekee formaateista erittäin arvostetun komponentin mediasekoituksessamme, sekä kampanjoiden että jatkuvan mittaamisen osalta," hän tarkentaa.

Attention metriikat mahdollistavat markkinointiosastojen sekä mediatoimistojen säätää ja optimoida kampanjoita perustuen ylä- ja keskitason arvonluontiin, sen sijaan että nojattaisiin pelkästään klikkauksiin ja konversion optimointiin.

Jeppe Lehrman, Toimitusjohtaja GroupM Nexusissa, tukee tätä suuntausta: "Olemme todistamassa selvää siirtymää mediasijoitustemme lähestymistavassa keskellä median maiseman jännittävää muutosta. Perinteinen displaymainonta kohtaa haasteita tarkkojen kohdentamismahdollisuuksien rajoittuneisuuden vuoksi. Vastauksena näemme merkittävän kasvun investoinneissa online-videoon ja High Impact displaymainontaan. Kuluttajat ovat erittäin sitoutuneita visuaalisesti dynaamiseen sisältöön, ja tämän avulla mainostajat voivat saavuttaa parhaat tulokset."

High Impact formaatit vahvistuvat edelleen teknologisilla parannuksilla menetelmissään mitata ja laskea kampanjan luomaa huomiota (attention). Huomiota herättävä mainosmuodot, visuaalisesti koukuttavine ominaisuuksineen, ovat muodostuneet erittäin tärkeiksi alalla. Mainostajat investoivat enemmän mainosratkaisuihin, jotka kiinnittävät kuluttajien kiinnostuksen, koska näkevät kohderyhmien reagoivan positiivisesti tällaiseen sisältöön. Perustelu on yksinkertainen – formaatit eivät ainoastaan herätä huomiota, vaan myös välittävät brändiviestin tehokkaalla tavalla.

Perinteisen displaymainonnan haasteet

Kun mediabudjetit siirtyvät kohti näyttävämpiä mainosmuotoja, perinteinen displaymainonta on risteyksessä. Tarkkojen kohdentamismahdollisuuksien ja vaikutuksen vähentymisen haasteet pakottavat mainostajat etsimään sitouttavampia ja innovatiivisempia ratkaisuja. Perinteisten displaymainonnan haasteena on mukautua ja pysyä mukana jatkuvasti muuttuvassa kuluttajakäyttäytymisessä sekä löytää keinoja erottua jo kyllästetyssä ympäristössä.

High Impact formaattien nousu merkitsee jännittävää kehitystä digitaalisessa mainonnassa, joka kannustaa innovaatioon ja on linjassa digitaalisten käyttäjien mieltymysten kanssa sitouttavaan ja visuaalisesti miellyttävään sisältöön. Tämä siirtymä pois perinteisestä displaymainonnasta osoittaa, kuinka tärkeää on mainostajille sopeuttaa strategioita tehokkaammin vangitsemaan ja luomaan brändimieltymyksiä. Teollisuuden kehittyessä on olennaista omaksua dynaamiset formaatit, jotka ovat välttämättömiä tehokkaiden ja mieleenpainuvien mainosten aikaansaamiseksi “digital first”- maailmassa.

Tulevaisuus perustuu näiden innovatiivisten formaattien hyödyntämiseen samalla kun luodaan pohjaa brändien sitouttavammalle mainonnalle ja kilpailuetujen ylläpitämiselle.

Kaipaatko lisätietoja attention-aiheesta, ota meihin yhteyttä!

Katri Martin
Partnership Manager Finland
katri.martin@adnami.io
+358 400 493 197

Ville-Joonas Appel
Partnership Manager
villejoonas.appel@adnami.io
+358 44 503 7610

 www.adnami.io

IABlogin Facebook kommentit

BLOGI
Digimainonnan määrä Euroopassa +11% kasvussa 2023

IAB Europe julkaisi 12.6.2024 AdEx-yhteenvetoraportin digitaalisen mediamainonnan määrästä Euroopassa vuonna 2023. 63 % kaikesta Euroopan mediamainonnasta oli digitaalista ja digimainonnan määrä kasvoi 11,1 % vuoteen 2022 verrattuna. Digimainonnan kokonaisvolyymi Euroopassa oli vuonna 2023 lähes 97 miljardia euroa. AdEx-tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin 29 Euroopan maassa.

lue lisää

18.06.2024

Digimainonnan määrä Euroopassa +11% kasvussa 2023

IAB Europe julkaisi 12.6.2024 AdEx-yhteenvetoraportin digitaalisen mediamainonnan määrästä Euroopassa vuonna 2023. 63 % kaikesta Euroopan mediamainonnasta oli digitaalista ja digimainonnan määrä kasvoi 11,1 % vuoteen 2022 verrattuna. Digimainonnan kokonaisvolyymi Euroopassa oli vuonna 2023 lähes 97 miljardia euroa. AdEx-tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin 29 Euroopan maassa.

lue lisää

10.06.2024

Digitaalinen audiomainonta vahvalla kasvu-uralla - kokonaismarkkina jo 9,3 mijoonaa euroa

IAB Finlandin digitaalisen audiomainonnan työryhmän toteuttaman estimaatin mukaan digiaudiomainonnan määrä vuonna 2023 oli 9,3 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa yli 30 % kasvua vuoteen 2022 verrattuna. Vuonna 2022 markkina-arvio oli 7,1 miljoonaa euroa. Digitaalinen audiomainonta, mukaan lukien podcastit ja muut digitaalisen audion alustat, on nousemassa yhä keskeisempään rooliin mainosmaailmaa. Suomessa kasvun myötä toimijoiden odotetaan investoivan yhä enemmän sektoriin tulevina vuosina.

lue lisää

23.05.2024

Verkkomainonta vuoden 2023 tasolla

Verkkomainonnan määrä vuoden 2024 ensimmäisellä kvartaalilla oli noin 164 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 vastaavaan kvartaaliin verrattuna digimainonnan määrä laski muutaman prosentin kymmenesosan. Verkkomainonnan osuus kaikesta mediamainonnasta jatkaa kasvua, ollen Q1/2024 aikana 57 %.

lue lisää

16.05.2024

Vaikuttajamarkkinoinnin määrä 7 % kasvussa vuonna 2023

IAB Finlandin ja vaikuttajatoimistojen yhteisen selvityksen perusteella vaikuttajamarkkinoinnin kokonaismarkkina Suomessa vuonna 2023 oli 56,1 miljoonaa euroa. Vuoteen 2022 verrattuna kasvua oli noin 7 %.

lue lisää