Icon
Tallenne: Gen Z:n tavoittaminen vaikuttajien avulla Uutiset & blogi

Tallenne: Gen Z:n tavoittaminen vaikuttajien avulla

07.03.2024

Tervetuloa tutustumaan koulutustallenteeseen "Miten Gen Z:aan saa yhteyden vaikuttajamarkkinoinnilla?" Tässä koulutuksessa pureudumme syvällisesti siihen, kuinka voit tavoittaa ja kytkeytyä Gen Z -sukupolveen vaikuttajamarkkinoinnin avulla. Gen Z:n edustajat ovat digitaalisen ajan kasvatteja, joiden mediakäyttäytyminen, arvot ja odotukset eroavat merkittävästi aiemmista sukupolvista. Tämän koulutuksen aikana sukellamme heidän maailmaansa, ymmärtääksemme paremmin miten luoda sisältöä, joka resonoituu heidän kanssaan.

Koulutus koostuu useista osioista, joissa käsittelemme Gen Z:n mediakäyttäytymistä, heihin toimivaa sisältöä sekä tehokkaimpia kanavia tavoittaa heidät. Käymme läpi ajankohtaista statistiikkaa, joka valottaa tämän sukupolven digitaalista elämäntapaa ja kulutustottumuksia. Lisäksi tarjoamme konkreettisia vinkkejä ja esimerkkejä siitä, miten voit suunnitella ja toteuttaa vaikuttajamarkkinointikampanjoita, jotka puhuttelevat Gen Z:tä autenttisella ja merkityksellisellä tavalla.

Tässä muutamia keskeisiä oppeja koulutuksesta:

Gen Z:n ymmärtäminen: Avaamme, keitä Gen Z ovat, mikä heille on tärkeää, ja miten heidän mediakäyttäytymisensä eroaa muista sukupolvista.
Tehokkaat kanavat: Paljastamme, missä kanavissa Gen Z viettää aikansa ja kuinka voit käyttää näitä alustoja tavoittaaksesi heidät tehokkaasti.
Markkinoinnin best practices: Annamme vinkkejä siitä, miten voit luoda sisältöä, joka resonoi Gen Z:n kanssa, sekä mitä tulee ottaa huomioon valitessasi vaikuttajia, jotka puhuttelevat tätä kohderyhmää.

Koulutus on suunnattu markkinoinnin ammattilaisille, brändeille ja organisaatioille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Gen Z -sukupolvea ja hyödyntää vaikuttajamarkkinointia tehokkaammin tavoittaakseen heidät. Olitpa sitten markkinoinnin suunnittelija, sisällöntuottaja tai brändin omistaja, tämä koulutus tarjoaa sinulle arvokkaita oivalluksia ja työkaluja, joilla voit menestyä digitaalisessa maisemassa.

Kutsumme sinut sukeltamaan kanssamme Gen Z:n maailmaan ja oppimaan, kuinka voit käyttää vaikuttajamarkkinointia luomaan merkityksellisiä yhteyksiä tämän dynaamisen ja monipuolisen sukupolven kanssa. Tervetuloa oppimaan kanssamme!

BLOGI
Digimainonnan määrä Euroopassa +11% kasvussa 2023

IAB Europe julkaisi 12.6.2024 AdEx-yhteenvetoraportin digitaalisen mediamainonnan määrästä Euroopassa vuonna 2023. 63 % kaikesta Euroopan mediamainonnasta oli digitaalista ja digimainonnan määrä kasvoi 11,1 % vuoteen 2022 verrattuna. Digimainonnan kokonaisvolyymi Euroopassa oli vuonna 2023 lähes 97 miljardia euroa. AdEx-tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin 29 Euroopan maassa.

lue lisää

18.06.2024

Digimainonnan määrä Euroopassa +11% kasvussa 2023

IAB Europe julkaisi 12.6.2024 AdEx-yhteenvetoraportin digitaalisen mediamainonnan määrästä Euroopassa vuonna 2023. 63 % kaikesta Euroopan mediamainonnasta oli digitaalista ja digimainonnan määrä kasvoi 11,1 % vuoteen 2022 verrattuna. Digimainonnan kokonaisvolyymi Euroopassa oli vuonna 2023 lähes 97 miljardia euroa. AdEx-tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin 29 Euroopan maassa.

lue lisää

10.06.2024

Digitaalinen audiomainonta vahvalla kasvu-uralla - kokonaismarkkina jo 9,3 mijoonaa euroa

IAB Finlandin digitaalisen audiomainonnan työryhmän toteuttaman estimaatin mukaan digiaudiomainonnan määrä vuonna 2023 oli 9,3 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa yli 30 % kasvua vuoteen 2022 verrattuna. Vuonna 2022 markkina-arvio oli 7,1 miljoonaa euroa. Digitaalinen audiomainonta, mukaan lukien podcastit ja muut digitaalisen audion alustat, on nousemassa yhä keskeisempään rooliin mainosmaailmaa. Suomessa kasvun myötä toimijoiden odotetaan investoivan yhä enemmän sektoriin tulevina vuosina.

lue lisää

23.05.2024

Verkkomainonta vuoden 2023 tasolla

Verkkomainonnan määrä vuoden 2024 ensimmäisellä kvartaalilla oli noin 164 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 vastaavaan kvartaaliin verrattuna digimainonnan määrä laski muutaman prosentin kymmenesosan. Verkkomainonnan osuus kaikesta mediamainonnasta jatkaa kasvua, ollen Q1/2024 aikana 57 %.

lue lisää

16.05.2024

Vaikuttajamarkkinoinnin määrä 7 % kasvussa vuonna 2023

IAB Finlandin ja vaikuttajatoimistojen yhteisen selvityksen perusteella vaikuttajamarkkinoinnin kokonaismarkkina Suomessa vuonna 2023 oli 56,1 miljoonaa euroa. Vuoteen 2022 verrattuna kasvua oli noin 7 %.

lue lisää