Icon
Tallenne: Adnami x IAB: Attention ja mediastrategiat koulutuswebinaari Uutiset & blogi

Tallenne: Adnami x IAB: Attention ja mediastrategiat koulutuswebinaari

30.05.2024

Tervetuloa katsomaan IAB Finlandin ja Adnamin yhteisen koulutuksen tallennetta, jossa käsiteltiin attentionin (huomionmittauksen) nykytilaa sekä attentionin viemistä strategiasta käytännön tasolle.

Pasi Raassina IAB Finlandilta avasi keskustelun attentionin vaikutuksista toimialaan ja strategioihin. Hän toi esille erilaisia menetelmiä, joita käytettiin attentionin soveltamiseen mediastrategioissa.

Thomas From ja Katri Martin Adnamilta avasivat Adnamin käyttämää attention-ratkaisuja. He kertoivat, mitä oppeja he olivat saaneet viimeisen vuoden aikana oman huomionmittausratkaisun julkaisemisen jälkeen.

Koulutuksessa käsiteltiin erilaisia trendejä ja strategioita sekä julkaisijoiden että toimistojen näkökulmasta. Webinaarissa opittiin verkkosivustojen optimointia attentionin näkökulmasta, attentionin tuomista mediastrategioihin sekä attentionin optimointia kampanjatasolla. Koulutuksessa käytiin läpi myös case-esimerkkejä, joissa attention oli otettu kampanjoiden keskiöön.

Koulutuksen lopuksi Thomas, Katri ja Pasi siirsivät katseensa tulevaisuuteen ja kävivät läpi trendejä, jotka olivat nousemassa, kun attention otti valtaa markkinalla.

Tämä koulutustilaisuus tarjosi käytännön oppeja attentionin hyödyntämisestä mediastrategiassa, median ostamisessa sekä kampanjoiden optimoinnissa.


Ohjelma

9.00-9.15 Attention toimialalla ja osana mediastrategioita – Pasi Raassina | IAB Finland

9.15-10.00 Attention in practise – Thomas From & Katri Martin | Adnami

10.00-10.15 Q&A in English

 

BLOGI
Digimainonnan määrä Euroopassa +11% kasvussa 2023

IAB Europe julkaisi 12.6.2024 AdEx-yhteenvetoraportin digitaalisen mediamainonnan määrästä Euroopassa vuonna 2023. 63 % kaikesta Euroopan mediamainonnasta oli digitaalista ja digimainonnan määrä kasvoi 11,1 % vuoteen 2022 verrattuna. Digimainonnan kokonaisvolyymi Euroopassa oli vuonna 2023 lähes 97 miljardia euroa. AdEx-tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin 29 Euroopan maassa.

lue lisää

18.06.2024

Digimainonnan määrä Euroopassa +11% kasvussa 2023

IAB Europe julkaisi 12.6.2024 AdEx-yhteenvetoraportin digitaalisen mediamainonnan määrästä Euroopassa vuonna 2023. 63 % kaikesta Euroopan mediamainonnasta oli digitaalista ja digimainonnan määrä kasvoi 11,1 % vuoteen 2022 verrattuna. Digimainonnan kokonaisvolyymi Euroopassa oli vuonna 2023 lähes 97 miljardia euroa. AdEx-tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin 29 Euroopan maassa.

lue lisää

10.06.2024

Digitaalinen audiomainonta vahvalla kasvu-uralla - kokonaismarkkina jo 9,3 mijoonaa euroa

IAB Finlandin digitaalisen audiomainonnan työryhmän toteuttaman estimaatin mukaan digiaudiomainonnan määrä vuonna 2023 oli 9,3 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa yli 30 % kasvua vuoteen 2022 verrattuna. Vuonna 2022 markkina-arvio oli 7,1 miljoonaa euroa. Digitaalinen audiomainonta, mukaan lukien podcastit ja muut digitaalisen audion alustat, on nousemassa yhä keskeisempään rooliin mainosmaailmaa. Suomessa kasvun myötä toimijoiden odotetaan investoivan yhä enemmän sektoriin tulevina vuosina.

lue lisää

23.05.2024

Verkkomainonta vuoden 2023 tasolla

Verkkomainonnan määrä vuoden 2024 ensimmäisellä kvartaalilla oli noin 164 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 vastaavaan kvartaaliin verrattuna digimainonnan määrä laski muutaman prosentin kymmenesosan. Verkkomainonnan osuus kaikesta mediamainonnasta jatkaa kasvua, ollen Q1/2024 aikana 57 %.

lue lisää

16.05.2024

Vaikuttajamarkkinoinnin määrä 7 % kasvussa vuonna 2023

IAB Finlandin ja vaikuttajatoimistojen yhteisen selvityksen perusteella vaikuttajamarkkinoinnin kokonaismarkkina Suomessa vuonna 2023 oli 56,1 miljoonaa euroa. Vuoteen 2022 verrattuna kasvua oli noin 7 %.

lue lisää