Icon
Korvaako FLoC kolmannen osapuolen evästeen Chrome selaimessa? Markkinaluvut

Korvaako FLoC kolmannen osapuolen evästeen Chrome selaimessa?

16.02.2021 | Suvi Leino

Vuoden 2020 alussa Google ilmoitti estävänsä kolmannen osapuolen evästeet Chrome selaimessa kahden vuoden kuluessa. Chromen käyttäjäkunta on niin suuri, että muutoksella tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia digimainonnan ekosysteemiin, jossa nykyisellään kolmannen osapuolen evästeellä on tärkeä roolinsa mm. mainonnan kohdentamisessa ja mittaamisessa sekä mainospetosten estämisessä.

Pian tämän ulostulon jälkeen Google kertoi ajatuksestaan korvata evästeet selainpohjaisilla avoimilla standardeilla, joiden lopullisen muodon saavuttamiseksi käynnistettiin “Privacy Sandbox” -hanke.

Privacy Sandbox

Privacy Sandboxin on kiistatta kerrottu olevan Googlen vastaus kasvavaan paineeseen yksityisyydensuojan parantamiseksi, mainonnalla rahoitettujen sisältöjen varmistamiseksi sekä mahdollisesti myös muiden toimijoiden evästeiden estämiseksi.

Privacy Sandbox -hankkeessa sivustojen ja mainostajien välillä jaettavat tiedot pyritään minimoimaan ja tallentamaan aikaisempaa suurempi osa kävijätiedoista ainoastaan kävijän laitteelle. Googlen hankkeessa visioidaan mm. mainonnan kohdentamisesta ja konversioiden mittaamisesta yksityisyyttä suojaavien rajapintojen (API) kautta selainympäristössä. Rajapintoja on kaavailtu yhteensä ainakin viittä erilaista, joista jokainen täyttäisi eri tarpeita.

Tammikuussa 2021 Google kertoi, että kolmannen osapuolen evästeiden sijaan Chrome selaimessa tulisi mainonnan kohdentaminen tapahtumaan Federated Learning of Cohortsin eli FLoC:in avulla, joka on yksi kehitetyistä rajapinnoista. Nyt hanke on edennyt siihen vaiheeseen, että se etenee pian laajempaan testaukseen.

Mikä ihmeen FLoC?

FloC on suunniteltu mahdollistamaan kiinnostukseen perustuva mainonnan kohdentaminen selaimessa. Kohdentaminen tapahtuisi ryhmittelemällä suuria joukkoja käyttäjiä, joilla on samanlaiset kiinnostuksen kohteet. FloC:in keskeinen toimintaperiaate on selaimen sisällä toimiva koneoppiva algoritmi, johon selain syöttää sivustojen tiedot, joilla käyttäjä on vieraillut. Algoritmi päättää, mihin joukkoon eli kohorttiin käyttäjä kuuluu vertaamalla sitä suureen joukkoon muita käyttäjiä, joilla on samanlaisia kiinnostuksen kohteita.

Eli jos käyttäjä vierailisi useilla ruoanlaittoon, koiriin ja muotiin liittyvillä sivustoilla, voitaisiin tämä käyttäjä liittää samaan joukkoon muiden samoja kiinnostuksen kohteita omaavien kanssa. Mainostajat voisivat tehdä kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa mainontaa kohdentamalla mainoksia näihin joukkoihin perustuen. Yksittäisen käyttäjän selaustiedot eivät siirtyisi pois selaimesta vaan selain lähettäisi ainoastaan Cohort ID:n eteenpäin, jotta tiedettäisiin mihin joukkoon käyttäjä kuuluu.

FLoC ei tulisi korvaamaan kolmannen osapuolen evästeitä sellaisenaan. Rajapinta mahdollistaisi ainoastaan mainonnan kohdentamisen käyttäjien yleiseen kiinnostukseen perustuen. Sen avulla ei kuitenkaan pystyttäisi mittaamaan mainontaa tai estämään mainospetoksia (fraud), kuten kolmannen osapuolen evästeiden avulla on voitu tehdä. Mainonnan uudelleen kohdentaminen ei myöskään olisi mahdollista FloC:in kautta vaan näille kaikille ominaisuuksille on kehitteillä omia rajapintoja.

Yksityisyys säilyy vai säilyykö?

Jos kohortit olisivat tarpeeksi suuria ei yksittäisiä käyttäjiä voitaisi seurata ja Googlen mukaan yksityisyys säilyisi silloin. Toki riskejä on silti ilmassa. Google on esimerkiksi tiedostanut, että koneoppiva algoritmi voi tahattomasti rakentaa joukkoja, jotka paljastavat käyttäjän arkaluontoiseen luokkaan kuulumisen, kuten esimerkiksi henkilökohtaiset vaikeudet. Tämänkaltaisen joukkojen syntyminen pyrittäisiin estämään.
Siitä säilyttäisikö menetelmä todella yksityisyyden on ristiriitaisia näkemyksiä. FloC:in on sanottu mahdollisesti jopa vaikeuttavan yksittäisen käyttäjän ymmärrystä siitä, miten heidän tietojaan käytetään ja kuka kohdentaa heille mainontaa. Haasteista huolimatta Google on ilmoittanut, että pian sidosryhmien on mahdollista testata FloC:in vahvuuksia ja heikkouksia itse.

Julkinen testaus alkaa maaliskuussa

Google on kertonut, että mainonnan kohdentamisen käyttäjän yleisen kiinnostuksen perusteella mahdollistava FloC rajapinta on osoittautunut lähes yhtä tehokkaaksi mainonnan kohdentamisessa kun kolmansien osapuolten evästeet, jos tarkkaillaan konversioiden määrää.

Vielä ei kuitenkaan ole selvää, miten tarkkoja kohdennuksia tulevaisuudessa voitaisiin tehdä, mutta tämä selvinnee maaliskuussa kun avoimet testaukset alkavat. Google mainostaa FloC:in tehokkuutta ja vahvistaa samalla, että se tulee käyttämään Privacy Sandboxin rajapintoja omien verkkomainonnan tuotteiden tehostamiseen kun kolmannen osapuolen evästeitä ei enää tueta. Näin ollen on selvää, että FloC tulisi olemaan tärkeä osa digitaalista mainontaa tulevina vuosina.

Google avaa FloC-pohjaiset kohortit avoimeen testaukseen Google Adsissa vuoden toisella neljänneksellä. Huhtikuun Chrome 90 -päivityksessä tullaan näkemään ensimmäisiä Privacy Sandbox ominaisuuksia.

Kapuloita rattaisiin

Iso-Britannia tutkii Googlen suunnitelmaa poistaa kolmansien osapuolen evästeet Chrome selaimesta. Sääntelyviranomaiset ovat huolissaan siitä, että "Privacy Sandbox" -muutokset voivat suosia Google-mainoksia. Ison-Britannian kilpailu- ja markkinaviranomainen (CMA) totesi tutkimuksessaan, että Googlen hanke voi vaikeuttaa julkaisijoiden kykyä tuottaa tuloja ja heikentää digitaalisen mainonnan kilpailua ja vahvistaa Googlen markkinavoimaa.
CMA ilmoitti myös saaneensa julkaisijoilta ja teknologiayrityksiä edustavalta ryhmältä valituksia, joiden mukaan Google saattaa väärinkäyttää määräävää markkina-asemaansa. Huolenaiheiden vuoksi CMA päätti suorittaa muodollisia tutkimuksia, mutta tässä vaiheessa ei olla tehty päätelmiä lakien rikkomisesta. CMA jatkaa yhteistyötä Googlen kanssa yksityisyys- ja kilpailuongelmien ratkaisemiseksi prosessin edetessä.

Google ei ole antanut vihjeitä siitä, että se tulisi pidentämään kolmannen osapuolen evästeiden tukea aikasemmin ilmoittamastaan 2 vuoden määräajasta. Tämä tarkoittaisi sitä, että eri sidosryhmillä olisi vuosi aikaa sopeutua Floc:in käyttöön. Googlen on hiottava myös muut Privacy Sandboxin rajapinnat valmiiksi määräaikaan mennessä, jotta esimerkiksi mainonnan mittaaminen ja uudelleenkohdentaminen olisi mahdollista myös määräajan jälkeen. Vielä ei ole viitteitä siitä, että muuta hankkeet olisivat kehityksen osalta yhtä pitkällä kuin Floc.

Aiheesta muualla:

Github: Federated Learning of Cohorts (FLoC)
The Drum: What the f**k is FLoC? Google opens up on post-cookie roadmap
Videoweek: Google’s Decision is In: FLoC Will Replace Third-Party Cookies
Engadget: The UK will probe Google's plan to eliminate third-party cookies in Chrome
Adexchanger: Google Releases Results From Early Tests Of Cohort-Based Advertising

Suvi Leino

Kirjoittaja Suvi Leino työskentelee Customer Experience and Marketing Managerina Relevant Digitalilla.
Relevant Digital Oy

23.05.2024

Verkkomainonta vuoden 2023 tasolla

Verkkomainonnan määrä vuoden 2024 ensimmäisellä kvartaalilla oli noin 164 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 vastaavaan kvartaaliin verrattuna digimainonnan määrä laski muutaman prosentin kymmenesosan. Verkkomainonnan osuus kaikesta mediamainonnasta jatkaa kasvua, ollen Q1/2024 aikana 57 %.

lue lisää

06.02.2024

Mediamainonnan määrä päättyi -2,4 % laskuun vuonna 2023

Mediamainontaan käytettiin yhteensä 1 336 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja mainonnan määrä laski -2,4 % edellisvuoteen verrattuna.

lue lisää

22.09.2023

Digitaalisen audiomainonnan markkina kasvaa Suomessa: Estimaatti näyttää jopa 27% kasvua

IAB Finland on jälleen kerran estimoinut digitaalisen audiomainonnan markkinaa Suomessa. Vuonna 2022 digiaudion kokonaismarkkinan arvo on noin 7,1 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 27% kasvua verrattuna vuoteen 2021. Digitaalisen audion markkina-arvio vuonna 2021 oli oli 5,6 miljoonaa euroa.

lue lisää

31.08.2023

Verkkomainonta koki pienen laskun vuoden 2023 toisella kvartaalilla

Suomen verkkomainonnan määrä saavutti lähes 174 miljoonaa euroa vuoden 2023 toisella kvartaalilla, mikä on noin puolen prosentin lasku edellisvuoteen verrattuna. Digitaalinen mainonta edustaa kuitenkin edelleen 54 % koko maan mediamainonnasta, osoittaen digimainonnan keskeisen roolin mainosmarkkinoilla.

lue lisää
Highlight picture
Tilaa IAB Finlandin uutiskirje

 IAB Finlandin tietosuojaseloste

IAB Finlandin uutiskirjeen tilaamalla raivaat tiesi digitaalisen markkinoinnin ja mainonnan etulinjaan. Saat ensimmäisten asiantuntijoiden joukossa tiedon huippuammattilaisten laatimista ilmaisista oppaista, tärkeistä ja ajankohtaisista ohjeistuksista sekä IAB Finlandin arvostetuista koulutuksista ja tapahtumista. Lisäksi tarjoamme joka kuukausi rahanarvoisia lisäsisältöjä – asiantuntijalta toiselle. Tervetuloa digitiedon lähteelle!