Icon
Osa 2: Muotoile ja testaa läpinäkyvästi Markkinaluvut

Osa 2: Muotoile ja testaa läpinäkyvästi

28.05.2024 | iab

Digiloikka muuttui ajankohtaiseksi monille organisaatioille viimeistään koronavuonna 2020. Poikkeusvuosien aikana piti keksiä nopeasti, miten omaa liiketoimintaa sopeutetaan ja toteutetaan fyysisten kohtaamisten estyessä. Asiakkaat siirtyivät digitaalisiin kanaviin kulutusvalintojen muuttuessa merkittävästi. Monessa organisaatiossa paljastui puutteita oman datan keräämisessä, käsittelyssä, ja hyödyntämisessä liiketoimintaan.

Vuonna 2024 asiakkaat ovat palanneet myös fyysisiin kanaviin, mutta organisaation omistaman datan merkitys liiketoiminnan ytimessä ei ole poistumassa: asiakkaat miettivät kulutusvalintojaan uudella tavalla energiakriisin ja hintojen nousun myötä. Asiakkaille kannattaa edelleen tarjota heille sopivia ratkaisuja oikeassa hetkessä ja kanavassa.

Samaan aikaan  säännöt ja odotukset tietosuojasta sekä henkilökohtaisesti valittavissa olevista yksityisyysasetuksista ovat tiukempia kuin koskaan. Asiakkailla on mahdollisuus valita yksityiskohtaisemmin kenelle datan käyttöoikeus annetaan ja miten pitkäksi ajaksi. Keskeistä on datan antaminen lainaan, ei yrityksen omistukseen.

Seuraavissa blogikirjoituksissa pohditaan, miten organisaatiot voivat suunnitella luvanvaraista dataa keräämistä ja hyödyntämistä asiakkaille läpinäkyvästi, tehokkaasti ja säännösten mukaisesti. Ja samalla varmistaa, että data tuottaa hyötyä niin asiakkaalle kuin organisaatiolle.

  • Ensimmäisessä osassa kertaamme luvanvaraisen datan hyödyt organisaatiolle, sekä siihen liittyviä  näkökulmia.
  • Toisessa osassa kertaamme datan keräämisen parhaita käytäntöjä, ja miten niistä tehdään asiakkaille ymmärrettäviä.

 

Muotoile ja testaa läpinäkyvästi

Evästebanneri on lähes aina ensimmäinen kosketuspinta vierailijan saapuessa digitaalisen kanavan palveluun. Tämä kohtaamispinta voi osoittautua tärkeäksi ja arvokkaaksi kanavan omistavalle organisaatiolle. Pienessä tilassa ja nopeasti ohikiitävässä hetkessä pitäisi perustella lupa käyttäjän datan keräämiseen ja hyödyntämiseen.

Kohtaamispinnassa on usein kyse evästeiden ja sovellusten välittämästä datasta, mutta kohtaamisen sujuvuudella ja selkeydellä on todennäköisesti myös vaikutusta käyttäjän muuhun toimintaan. Sujuva, rehellinen ja selkeä käyttökokemus kannustaa käyttäjää kirjautumaan palveluun ja antamaan itsestään lisää dataa mieltymysten tai yhteystietojen kautta - tai jopa tekemään ostoksia palvelussa.

Organisaation näkökulmasta suostumus datan keräämiseen ja hyödyntämiseen tarkoittaa mahdollisuutta tuntea palvelun käyttäjät paremmin, kohdentaa heille relevanttia viestintää ja kasvattaa konversioita. Personoitu kokemus mahdollistaa brändin ilmeen ja arvojen tehokkaamman välittämisen asiakkaalle asti.

Aidolla arvonlupauksella saa luvan helpommin

Evästebanneri on yksittäinen, vaikkakin tärkeä, osa laajempaa suostumuksenhallintaa. Asiakkaalta voi pyytää suostumusta datan keräämiseen monestakin näkökulmasta, ja osaa dataa saa hyödyntää lainsäädännön mahdollistamissa puitteissa asiakkuuden perusteella.

Keskeistä on rakentaa datan hyödyntämiselle selkeät käyttötapaukset ja arvo, jota organisaatio voi datalla asiakkaalle tuottaa: onko se personoidumpi kokemus palvelussa tai palvelun maksuttomuus, vaivattomampi asiakkuuden hoito vai mahdollisesti palveluntarjoajan helpompi vaihtaminen tarpeen tullen?

Luvanvaraisen datan kohdalla on usein kyse yksittäisten kohtaamispisteiden sijaan ekosysteemistä, jossa näiden pisteiden tulee toimia loogisesti yhteen, tarjota asiakkaalle yhdenmukainen asiakaskokemus, arvolupaus ja tietenkin lunastaa arvo myös käytännössä. Ekosysteemin luominen ja kehittäminen vaatii yhteistyötä koko organisaatiolta, sekä eri näkökulmien, kuten lakien ja regulaation, sekä markkinoinnin tai myynnin tarpeiden yhteensovittamista.

Luvanvaraisen datan optimointi ja A/B-testaus

Luvanvaraiseen dataan liittyvä tekeminen ja kohtaamispisteet ovat jatkuvassa kehityksessä oleva prosessi. Ensimmäiset tuotantoversiot ovat vasta alku systemaattiselle kehittämiselle ja optimoinnille. Organisaation kannattaakin tunnistaa jatkuva kehittäminen esimerkiksi A/B-testauksella, ja kokeilla tapoja evästebannerin sekä muiden lupaprosessien kehittämiseen. Optimoinnilla, mittareiden asettamisella ja testaamisella lupien tai kieltojen määrää voidaan merkittävästi parantaa.

 Optimointi on eri asia kuin suostumusten kerääminen keinolla millä hyvänsä, tai lupaamalla mahdottomia. Suostumuksiin liittyvä sääntely vaatii myös vapaaehtoisuutta ja reilua informointia datan käyttötarkoituksista. Organisaatioiden on syytä tunnistaa ja välttää käyttäjiä harhauttavia dark pattern ja deceptive design -ratkaisuja kanavissaan. Ne eivät ole sallittuja eivätkä eettisesti ja moraalisesti toimivien organisaatioiden toimintatapoja.

Asiakasdata on asiakkaan dataa

Asiakasdata on sensitiivistä, siihen liittyvä käsittely ja regulaatio on jatkuvasti yhä keskeisemmäksi asemassa yhteiskunnassa. Datan käsittely ja hyödyntäminen vaatii asianmukaista suhtautumista asiakkaan kunnioittamisessa, lainsäädännön ja hyvien tapojen noudattamista sekä läpinäkyvyyttä toimintatavoissa.

Oikealla asenteella toimimalla eettinen, läpinäkyvä ja selkeän arvolupauksen tarjoava lupahallinta muuttuu liiketoimintaa pinnallisesti haittaavasta lisävelvoitteesta brändin positiivisen mielikuvan jatkeeksi, liiketoiminnan vauhdittajaksi ja asiakaskokemuksen tukipilariksi.

Niklas Tverin, Elisa
Petteri Kalaoja, Dagmar

23.05.2024

Verkkomainonta vuoden 2023 tasolla

Verkkomainonnan määrä vuoden 2024 ensimmäisellä kvartaalilla oli noin 164 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 vastaavaan kvartaaliin verrattuna digimainonnan määrä laski muutaman prosentin kymmenesosan. Verkkomainonnan osuus kaikesta mediamainonnasta jatkaa kasvua, ollen Q1/2024 aikana 57 %.

lue lisää

06.02.2024

Mediamainonnan määrä päättyi -2,4 % laskuun vuonna 2023

Mediamainontaan käytettiin yhteensä 1 336 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja mainonnan määrä laski -2,4 % edellisvuoteen verrattuna.

lue lisää

22.09.2023

Digitaalisen audiomainonnan markkina kasvaa Suomessa: Estimaatti näyttää jopa 27% kasvua

IAB Finland on jälleen kerran estimoinut digitaalisen audiomainonnan markkinaa Suomessa. Vuonna 2022 digiaudion kokonaismarkkinan arvo on noin 7,1 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 27% kasvua verrattuna vuoteen 2021. Digitaalisen audion markkina-arvio vuonna 2021 oli oli 5,6 miljoonaa euroa.

lue lisää

31.08.2023

Verkkomainonta koki pienen laskun vuoden 2023 toisella kvartaalilla

Suomen verkkomainonnan määrä saavutti lähes 174 miljoonaa euroa vuoden 2023 toisella kvartaalilla, mikä on noin puolen prosentin lasku edellisvuoteen verrattuna. Digitaalinen mainonta edustaa kuitenkin edelleen 54 % koko maan mediamainonnasta, osoittaen digimainonnan keskeisen roolin mainosmarkkinoilla.

lue lisää
Highlight picture
Tilaa IAB Finlandin uutiskirje

 IAB Finlandin tietosuojaseloste

IAB Finlandin uutiskirjeen tilaamalla raivaat tiesi digitaalisen markkinoinnin ja mainonnan etulinjaan. Saat ensimmäisten asiantuntijoiden joukossa tiedon huippuammattilaisten laatimista ilmaisista oppaista, tärkeistä ja ajankohtaisista ohjeistuksista sekä IAB Finlandin arvostetuista koulutuksista ja tapahtumista. Lisäksi tarjoamme joka kuukausi rahanarvoisia lisäsisältöjä – asiantuntijalta toiselle. Tervetuloa digitiedon lähteelle!