Icon
Verkkomediajulkaisun kriteerit Yleisömittaus

Verkkomediajulkaisun kriteerit

IAB:n mittausasiantuntijoista koostuva Mittaustyöryhmä on luonut kriteerit verkkomediajulkaisulle, jotka IAB:n hallitus on hyväksynyt.

Kävijämäärätulosten julkaisussa verkkomediajulkaisujen listalle voidaan ottaa mukaan ne sivustot, jotka täyttävät alla olevat IAB Finlandin hallituksen hyväksymät kriteerit:

Tarkennukset sääntöihin:

Julkaisija tai verkosto

Käyttötilastojen julkaisija/verkostopuolella voidaan julkaista verkostojen/julkaisujen/partnerisivustojen lukuja.

Julkaisijat/verkostot

Verkkomedioiden alaosioiden kävijälukujen julkaisu

Verkkopalveluiden kävijämääräseurannan julkistus viikkopohjaiseksi

IAB Finland suosittelee yhdessä internet-kävijämääriä mittaavien tutkimuslaitosten kanssa, että verkkomedioiden kävijämääriä julkaistaan vastedes ainoastaan viikkotasolla. Tähän päädyttiin siitä syystä, että Suomessa suurin osa verkkomainonnasta välitetään viikkopohjaisena, jolloin myös kävijämäärien mittaus ja julkistus on luontevaa ilmoittaa viikkopohjaisena. Viikkomittaus on myös tarkemmalla tasolla kuin kuukausittainen mittaus.

Uudistus yhdenmukaistaa verkkomedioiden kävijämäärien ilmoitustapaa ja näin ollen tekee verkkomedioiden vertailun mainostajalle helpommaksi. Verkkomedioiden käyttöä seurataan vastaisuudessakin kuukausitasolla mutta nämä tiedot olisivat lähinnä medioiden sisäiseen käyttöön, kuten kävijämäärätrendien kehityksen seuraamiseen.