Icon
Mainonnan mittaus Yleisömittaus

Mainonnan mittaus

Verkkomediaa mitataan yleisesti kävijäliikennemittauksella, joka kertoo verkkomediasivustojen kävijämääristä. Lisää aiheesta Yleisömittaus-osiossa: Yleisömittaus

Kävijäliikennemittauksen lisäksi verkkomedioilla ja mediatoimistoilla on käytössään kolmansienosapuolten tuottamaa tutkimustietoa, joka kertoo itse sivuston käyttäjäprofiilista (kuten ikä, sukupuoli, harrastukset jne.) ja saatavilla olevista kohderyhmistä. Näitä molempia tietoja käytetään kampanjansuunnittelun pohjana.

Verkkomainonnan mittaamisessa käytetään verkkomainoskampanjasta saatavaa tilastotietoa. Esimerkiksi tarvitaan tietoa siitä, miten mainos on houkutellut sivustolle liikennettä. Tällöin puhutaan ns.klikkiprosentista, joka vaihtelee tyypillisesti 1% molemmin puolin.

Kävijäliikenteen ja klikkiprosenttien lisäksi verkkomainonnan tehoa mitataan huomioarvon, mielikuvavaikutusten sekä mainoksen herättämän ostokiinnostuksen pohjalta. Tämä siksi että klikkiprosentti näyttää mainonnan toimivuuden osalta vain jäävuoren huipun. Mainostajalle onkuitenkin tärkeää tietää, että verkkomainonta johtaa myös brändin kannalta toivottuun tulokseen.

Verkkomainonnanhuomioarvomittausta voi tiedustella verkkomedioilta, mediatoimistoilta tai markkinatutkimustoimistoilta.