Icon
Virtuaalinen ohjelmallisen ostamisen teoriakoulutus Koulutukset & tapahtumat

Virtuaalinen ohjelmallisen ostamisen teoriakoulutus

19.05.2020

Tämä puolen päivän koulutus on suunnattu markkinointipäättäjille, mediamyyjille ja markkinointialan asiantuntijoille. Koulutuksessa käydään läpi ohjelmallisen ostamisen ekosysteemiä ja sen eri toimijoita erityisesti Suomen markkinoilla. Koulutuksen tavoitteena on antaa kattava käsitys siitä, miten ohjelmallinen ostaminen toimii, kuinka kampanjoita kontrolloidaan ja mitä niiden suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon.

Mitä ohjelmallinen ostaminen on?
Ohjelmallinen ostaminen on uudempaa teknologiaa hyödyntävä tapa ostaa mainostilaa verkossa. Se mahdollistaa kaikenlaisen digitaalisen näkyvyyden (mm. display, mobiili, video) reaaliaikaisen ostamisen, kohdentamisen ja optimoinnin. Ohjelmallinen ostaminen tehostaa digitaalisen mainonnan prosesseja ja antaa mainostajalle paremman kontrollin kampanjoidensa hallinnasta. Lue lisää ohjelmallisesta ostamisesta: https://www.iab.fi/oppaat-ja-suositukset/oppaat/ohjelmallisen-ostamisen-opas-52017.html#

Kurssilla opit seuraavat asiat ohjelmallisesta ostamisesta ja mainonnasta:

  • Mitä on ohjelmallinen ostaminen ja millainen on ohjelmallisen ostamisen ekosysteemi
  • Miten kampanjoita kontrolloidaan, millaisia kohdentamismahdollisuuksia niissä on (Katsotaan suoraan järjestelmistä) ja millaisilla sivustoilla Suomessa voi esimerkiksi mainostaa
  • Kampanjan suunnittelussa huomioon otettavat asiat (tavoitteet ja niiden mittaaminen, budjetti, brand safety). Katsotaan osittain järjestelmistä.
  • Vedetään yhteen ohjelmallisen ostamisen rooli, hyödyt ja kampanjoiden hallinta (kumppanit, resursointi)

HINNAT
IAB:n, MARKin ja MTL:n jäsenet 250 € + alv
Ei-jäsenet 350 € + alv

KOULUTTAJA

Kouluttajana toimiva Tuukka Aaltonen on projektipäällikkö Relevant Digitalilla. Hän auttaa julkaisijoita, toimistoja ja mainostajia tekemään parempaa dataohjautuvaa markkinointia sekä kehittämään liiketoimintaansa.

Lue lisää ja ilmoittaudu