Työryhmät

IAB:n työryhmissä toimii lähes 200 online-mainonnan ja markkinoinnin asiantuntijaa, jotka edustavat niin medioita, mediatoimistoja, mainostoimistoja, mainostajia, kuin mainonnanteknologioitakin. Yhteisenä pyrkimyksenä näillä ammattilaisilla on kasvattaa mainonnan laatua ja tehokkuutta. Tällä on puolestaan suora vaikutus kotimaiseen kilpailukykyyn ja markkinan hyvinvointiin. Tämä ainutlaatuinen yhteistyö keskenään perinteisesti kilpailevien toimijoiden kesken on esimerkillistä ja hyödyttää koko toimialaa. Työryhmien vilpitön halu luoda Suomeen kilpailukykyä ylläpitäviä standardeja ja tuoda parhaat opit maailmalta kaikkien asiasta kiinnostuneiden saataville, on toimintaa, josta voimme olla ylpeitä.

Monipuolinen työryhmätoiminta on yksi IAB Finlandin tarjoamista merkittävistä jäseneduista. Osallistumalla työryhmätoimintaan kasvatat omaa osaamispääomaasi, verkostoidut alan tärkeimpien toimijoiden kanssa sekä olet mukana kehittämässä digimainontaa ja vaikuttamassa koko alaa ohjaaviin päätöksiin. Työryhmät tarjoavat faktaa ja inspiraatiota IAB:n jäsenille!

Kaikki työryhmämme ovat jäsenillemme avoimia, tietosuojatyöryhmää lukuunottamatta. Kerromme mielellämme lisää, ota yhteyttä toimisto(a)iab.fi.

Työryhmissä työstetään seminaareja, ohjeistuksia ja oppaita alan edistämiseksi

Työryhmien asialistoilla on mm. mainosmuotostandardeja, alan terminologian yhtenäistämistä, mittausmuotoja ja raportointitapoja, tutkimustapoja ja tutkimusprojekteja sekä yleisellä tasolla digitaalisen markkinoinnin menestyksen esteiden poistaminen ja tunnetuksi tekeminen mainostajille. Ryhmät julkaisevat myös oppaita ja järjestävät seminaareja. 

Työryhmien luomia standardeja ja suosituksia

Työryhmien julkaisemia oppaita

Digitaalinen audio
Puheenjohtaja Sini Kervinen, Bauer Media

Työryhmä perustetaan helmikuussa 2019. Tahdotko mukaan? Laita viestiä toimisto(a)iab.fi

Luovuuden työryhmä
Puheenjohtaja Tommi Pelkonen, SEK

Työryhmä perustetaan helmikuussa 2019. Tahdotko mukaan? Laita viestiä toimisto(a)iab.fi.

Markkinointiteknologia
Puheenjohtaja Eliisa Pukkonen, Elisa Oyj

Markkinointiteknologian työryhmä perustettiin elokuussa 2016. Markkinoinnin kenttä käy läpi murrosta ja markkinoinnissa osana käytettävät teknologiat näyttelevät yhä suurempaa roolia menestyksekkäissä markkinoinnin toteutuksissa sekä yrityksen investoinneissa. Näin on erityisesti digimarkkinoinnin kohdalla, joten IAB:n on luonnollista olla auraamassa tietä teknologian ja markkinoinnin yhteiselle taipaleelle.

Markkinointiteknologian työryhmän tavoitteina ovat markkinointiteknologia-alan kirkastaminen, markkinointi ja teknologiaedustajien yhteistyön tiivistäminen, objektiivisen kuvan luominen markkinointiteknologian hyödyntämismahdollisuuksista sekä markkinointiteknologia saaminen selkeämmin osaksi markkinointiviestinnän kakkua ymmärtääksemme alan kehittymistä paremmin.

Toimintasuunnitelma 2019

 • Markkinointiteknologian tietotaidon, kokemusten ja casejen jakaminen ryhmän jäsenten kesken
 • Martech-oppaan ladanneille palautekysely
 • Markkinointiteknologian oppaan ladanneille tehdyn palautekyselyn pohjalta tehdään oppaan päivitykset ja seminaari keväällä 2019

Sisältömarkkinointi
Puheenjohtaja Elli Mäkilä, Storybound

Natiivimainonnan työryhmä aloitti toimintansa syyskuussa 2014 ja julkaisi Natiivimainonnan oppaan keväällä 2017. Keväällä 2018 työryhmä järjesti natiivimainonnan seminaarin ja julkaisi infograafina natiivimainonnan prosessikuvauksen sekä järjesti natiivimainonnan koulutuksen. Lue lisää Sisältömarkkinoinnin työryhmästä.

Toimintasuunnitelma 2019

 • Vaikuttajamarkkinoinnin kokonaisvaltaisen oppaan julkaiseminen keväällä 2019
 • Sisältömarkkinoinnin, natiivimainonnan ja vaikuttajamarkkinoinnin suhteiden kirkastaminen kaikessa sisällöntuotannossa
 • Sisältömarkkinoinnin eettisen keskustelun terästäminen muun muassa IABlogin keinoin
 • IAB:n sisäisen yhteistyön vahvistaminen muun muassa ohjelmallisen työryhmän kanssa liittyen ohjelmalliseen natiiviin -> yhteisen suosituksen, sääntöjen ja standardien kehittäminen?
 • Ulkoisen yhteistyön vahvistaminen: vierailevien asiantuntijoiden hyödyntäminen ja työryhmän edustajien vierailut virka- ja yritysmaailman asiantuntijoiden luona (työryhmän omien tavoitteiden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmista)

Ohjelmallinen ostaminen
Puheenjohtaja Maarit Toivonen, Alma Media

Ohjelmallisen ostamisen työryhmä on startannut keväällä 2014. Ryhmä on julkaissut Ohjelmallisen ostamisen oppaan, infograafin, haastattelusarjan ja useita seminaareja. Lue Maarit Toivasen ajatuksia puheenjohtajuudesta.

Toimintasuunnitelma 2019

 • Työryhmän pääasiallinen tavoite 2019 on markkinan eri osapuolten osaamisen parantaminen ja syventäminen
 • Videoiden julkaisu H1 2019 (Q1)
 • Koulutuspäivän järjestäminen mainostajille / mediamyyjille H1 2019 (Q1-Q2)
 • Seminaari H2 2019 (malli harkinnassa, työryhmän oma vai osana muita IAB-seminaareja)
 • Blogikirjoitukset IABlogissa
 • Avoimen keskustelun edistäminen ryhmän sisällä ja tiedon jakaminen
  • Keskustelu alan yhteisistä ja yleisistä haasteista, ratkaisujen etsiminen
  • Standardien luominen
  • Pienryhmätyöskentelyn hyödyntäminen
  • Tapaamisissa case-vuorot

Tietosuoja
Puheenjohtaja Anna Paimela, Iconics Consulting
Varapuheenjohtaja Tiina Kerttula, Alma Media

Työryhmän tehtävä on kartoittaa ja käydä läpi niitä itsesääntelyyn ja lainsäädäntöön liittyviä asioita, jotka vaikuttavat digimarkkinointiin ja digitaalisten medioiden toimintaan. Näitä ovat mm. EU-lainsäädännön uudistukset, mm. GDPR ja e-Privacy.

Työryhmän perustamiseen on vaikuttanut mm.

 • EU:n tulevat hankkeet, jotka kohdistuvat digitaaliseen mainontaan ja mediaan, mm. evästeet ja tietosuoja
 • IAB Europen aktiivinen toiminta Brysselissä ja tarve yhteistyölle kansallisten järjestöjen kanssa
 • alan itsesääntelyn tärkeyden korostaminen
 • tarve hyvän tietosuojan periaatteille
 • Tietosuojatyöryhmä on työskennellyt viime aikoina mm. EU:n sähköisen viestinnän tietosuojan direktiivin, evästeartiklan implementoinnin ja Euroopan laajuiseen, selainkäyttäytymiseen perustuvaan kohdennettuun mainontaan (OBA) liittyvän ohjeistuksen jalkauttamisen parissa.

Tietosuojatyöryhmään on valittu IAB:n jäsenyrityksistä verkkomarkkinoinnin lainsäädännön asiantuntijat mahdollisimman laajasti koko digimainonnan arvoketju huomioiden yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Jäsenet edustavat neljää eri verkkomediaa, mainostajaa, suunnittelutoimistoa, asianajotoimistoa sekä mainosverkostoa.

Toimintasuunnitelma 2019

 • ePrivacyn edistymisen seuraaminen EU- ja kansallisella tasolla
 • Tietosuojaseminaarin järjestäminen keväällä (huhtikuu)
 • Blogikirjoitukset tietosuojasta, aihealueet ja kirjoittajat suunnitelman mukaisesti

Videomainonta
Puheenjohtaja Tapio Haaja, MTV Oy

Videomainonnan työryhmän toiminta käynnistyi uudelleen keväällä 2015. Työryhmä on julkaissut Online-videomainonnan oppaan, infograafin ja digitaalisen videomainonnan ohjeistuksen, joka julkaistiin seminaarissa kesällä 2018. 

Toimintasuunnitelma 2019

 • Ohjeistus: miten video palvelee parhaiten (ympäristö, mittaus, luova, käyttötilanne, pro-tips) osana asiakkaan matkaa (reach, engage, activate)
 • Seminaari samoista aiheista touko-kesäkuussa

Viewability
Puheenjohtaja Susanna Reinikainen, Sanoma Media Finland

Työryhmä perustettiin joulukuussa 2016. Alan keskusteluissa nousseita tarpeita ovat viewability määritelmän päivittäminen sekä viewability-ohjeistuksen laatiminen alalle. Viewability opas julkaistiin joulukuussa 2018.

Toimintasuunnitelma 2019 

 • Markkinan tiivis seuraaminen: säännöllisten toimialakatsausten julkaisu (6 kk välein), kertoa miten markkina kehittyy
 • Caseja ja benchmarkkeja: tarjota mainostajille benchmarkkeja ja caseja viewabilityyn liittyen, kuten miten ottaa mittarit mukaan
 • Katse mobiiliin: jatkaa työtä mobiilin osalta seuraavaksi, työ on painottunut dekstopiin tällä hetkellä
 • Sparrausta ja näkemystä: pyytää puhuja muilta markkinoilta, hakea tietoa muilta markkinoilta mihin ollaan menossa
 • Yhteistyö muiden työryhmien välillä
 • Ääni: blogipostaus miten mittareihin mukaan (mainostaja), blogipostaus miten markkina kehittyy (toimisto / julkaisija), mahdollisesti kevään seminaarin mukaan riippuen mitä keskustelua opas herättää
 • 2020: katse videoon, opas 2.0 päivitetyt luvut ja kysely

IAB Finland|A member of Interactive Advertising Bureau Europe

Tietosuojaseloste (PDF)