Työryhmät

IAB:n työryhmissä toimii lähes 200 online-mainonnan ja markkinoinnin asiantuntijaa, jotka edustavat niin medioita, mediatoimistoja, mainostoimistoja, mainostajia, kuin mainonnanteknologioitakin. Yhteisenä pyrkimyksenä näillä ammattilaisilla on kasvattaa mainonnan laatua ja tehokkuutta. Tällä on puolestaan suora vaikutus kotimaiseen kilpailukykyyn ja markkinan hyvinvointiin. Tämä ainutlaatuinen yhteistyö keskenään perinteisesti kilpailevien toimijoiden kesken on esimerkillistä ja hyödyttää koko toimialaa. Työryhmien vilpitön halu luoda Suomeen kilpailukykyä ylläpitäviä standardeja ja tuoda parhaat opit maailmalta kaikkien asiasta kiinnostuneiden saataville, on toimintaa, josta voimme olla ylpeitä.

Monipuolinen työryhmätoiminta on yksi IAB Finlandin tarjoamista merkittävistä jäseneduista. Osallistumalla työryhmätoimintaan kasvatat omaa osaamispääomaasi, verkostoidut alan tärkeimpien toimijoiden kanssa sekä olet mukana kehittämässä digimainontaa ja vaikuttamassa koko alaa ohjaaviin päätöksiin. Työryhmät tarjoavat faktaa ja inspiraatiota IAB:n jäsenille!

Kaikki työryhmämme ovat jäsenillemme avoimia, tietosuojatyöryhmää lukuunottamatta. Kerromme mielellämme lisää, ota yhteyttä toimisto(at)iab.fi.

Työryhmissä työstetään seminaareja, ohjeistuksia ja oppaita alan edistämiseksi

Työryhmien asialistoilla on mm. mainosmuotostandardeja, alan terminologian yhtenäistämistä, mittausmuotoja ja raportointitapoja, tutkimustapoja ja tutkimusprojekteja sekä yleisellä tasolla digitaalisen markkinoinnin menestyksen esteiden poistaminen ja tunnetuksi tekeminen mainostajille. Ryhmät julkaisevat myös oppaita ja järjestävät seminaareja. 

Työryhmien luomia standardeja ja suosituksia

Työryhmien julkaisemia oppaita

 

Ad Blocking

Ad Blocking -työryhmä aloitti toimintansa keväällä 2016 tehtävänään pohtia IAB US:n julkistaman DEAL-käytännön mahdollisia kotimaisia toimenpiteitä. Ryhmä toteutti kesällä 2016 kyselyn Suomessa toimiville julkaisijoille mainonnanesto-ohjelmien yleisyydestä. Syksyllä julkaistu ohjeistus perustuu julkaisijakyselyn tuloksiin sekä Suomen markkinoille sovellettuun DEAL-käytäntöön.

Ad Spend
Puheenjohtaja Birgitta Takala, IAB Finland

Ad Spend -työryhmä kokoontui ensi kerran keväällä 2016. Työryhmän agendalla on selvittää digimainonnan ja -markkinoinnin määrien katvealueita ja auttaa  kehittämään digimainospanostusten tiedonkeruuta ja raportointia.

Markkinointiteknologia
Puheenjohtaja Eliisa Pukkonen, Elisa Oyj

Markkinointiteknologian työryhmä perustettiin elokuussa 2016. Markkinoinnin kenttä käy läpi murrosta ja markkinoinnissa osana käytettävät teknologiat näyttelevät yhä suurempaa roolia menestyksekkäissä markkinoinnin toteutuksissa sekä yrityksen investoinneissa. Näin on erityisesti digimarkkinoinnin kohdalla, joten IAB:n on luonnollista olla auraamassa tietä teknologian ja markkinoinnin yhteiselle taipaleelle.

Markkinointiteknologian työryhmän tavoitteina ovat markkinointiteknologia-alan kirkastaminen, markkinointi ja teknologiaedustajien yhteistyön tiivistäminen, objektiivisen kuvan luominen markkinointiteknologian hyödyntämismahdollisuuksista sekä markkinointiteknologia saaminen selkeämmin osaksi markkinointiviestinnän kakkua ymmärtääksemme alan kehittymistä paremmin.

Keväällä 2018 työryhmä työstää tekemänsä martech-kyselyn yhteenvetoa. Syksyn seminaarissa julkaistaan markkinointiteknologian opas.

Sisältömarkkinointi
Puheenjohtaja Elli Mäkilä, Storybound

Natiivimainonnan työryhmä aloitti toimintansa syyskuussa 2014 ja julkaisi Natiivimainonnan oppaan keväällä 2017.

Keväällä 2018 työryhmä järjesti natiivimainonnan seminaarin ja julkaisi infograafina natiivimainonnan prosessikuvauksen.  Loppuvuonna työn alla on natiivimainonnan myyjäkoulutus ja vaikuttajamarkkinoinnin opas.

Lue lisää Sisältömarkkinoinnin työryhmästä.

Ohjelmallinen ostaminen
Puheenjohtaja Maarit Toivonen, Alma Media

Ohjelmallisen ostamisen työryhmä on startannut keväällä 2014. Ryhmä on julkaissut Ohjelmallisen ostamisen oppaan, infograafin, haastattelusarjan ja useita seminaareja. 2018 työryhmä tuottaa videosarjan ohjelmalliseen ostamiseen liittyen. 

Lue Maarit Toivasen ajatuksia puheenjohtajuudesta.

Tietosuoja
Puheenjohtaja Anna Paimela, Iconics Consulting
Varapuheenjohtaja Tiina Kerttula, Alma Media

Työryhmän tehtävä on kartoittaa ja käydä läpi niitä itsesääntelyyn ja lainsäädäntöön liittyviä asioita, jotka vaikuttavat digimarkkinointiin ja digitaalisten medioiden toimintaan. Näitä ovat mm. EU-lainsäädännön uudistukset, mm. GDPR ja e-Privacy.

Työryhmän perustamiseen on vaikuttanut mm.

  • EU:n tulevat hankkeet, jotka kohdistuvat digitaaliseen mainontaan ja mediaan, mm. evästeet ja tietosuoja
  • IAB Europen aktiivinen toiminta Brysselissä ja tarve yhteistyölle kansallisten järjestöjen kanssa
  • alan itsesääntelyn tärkeyden korostaminen
  • tarve hyvän tietosuojan periaatteille
  • Tietosuojatyöryhmä on työskennellyt viime aikoina mm. EU:n sähköisen viestinnän tietosuojan direktiivin, evästeartiklan implementoinnin ja Euroopan laajuiseen, selainkäyttäytymiseen perustuvaan kohdennettuun mainontaan (OBA) liittyvän ohjeistuksen jalkauttamisen parissa.

Tietosuojatyöryhmään on valittu IAB:n jäsenyrityksistä verkkomarkkinoinnin lainsäädännön asiantuntijat mahdollisimman laajasti koko digimainonnan arvoketju huomioiden yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Jäsenet edustavat neljää eri verkkomediaa, mainostajaa, suunnittelutoimistoa, asianajotoimistoa sekä mainosverkostoa.

Toimintasuunnitelma 2018

  • Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin ja tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoitteiden noudattaminen käytännössä
  • Tulevan ePrivacy säädännön seuraaminen ja muuttuneen säädännön vaikutusten arviointi
  • GDPR ja ePrivacy blogikirjoitukset säännöllisesti IABlogiin
  • Tietosuojaseminaarin järjestäminen sekä mahdollisesti tiettyihin aiheisiin keskittyviä webinaareja, haastatteluja ja workshopeja.
  • Jäsenkysely: mitkä ovat suurimmat haasteet uudessa tietosuojalainsäädännössä?

Videomainonta
Puheenjohtaja Tapio Haaja, MTV Oy

Videomainonnan työryhmän toiminta käynnistyi uudelleen keväällä 2015. Työryhmä on julkaissut Online-videomainonnan oppaan, infograafin ja digitaalisen videomainonnan ohjeistuksen, joka julkaistiin seminaarissa kesällä 2018. 

Viewability
Puheenjohtaja Susanna Reinikainen, Sanoma Media Finland

Työryhmä perustettiin joulukuussa 2016. Alan keskusteluissa nousseita tarpeita ovat viewability määritelmän päivittäminen sekä viewability-ohjeistuksen laatiminen alalle. Ohjeistusta kaivataan siitä, mitä pitäisi ottaa huomioon ja mitkä ovat viewabilityyn vaikuttavat tekijät (teknologiat). Haasteena koetaan mm. mainostajien vaatimus 100 % viewabilitystä, sillä julkaisija voi vaikuttaa vain osaan mainosten latautumiseen vaikuttavista teknisistä tekijöistä. Järjestelmiin on tullut mukaan useampi toimija (mm. ohjelmallinen ostaminen, RTB jne.) ja nämä hidastavat mainosten latautumista sivustolle. 2018 ryhmällä on työn alla toimialan yhteisen näkemyksen kokoava white paper, jonka tarkoitus on avata mainostajille, mainonnan ostajille ja suunnittelijoille viewability-asioita ymmärrettävässä muodossa.

IAB Finland|A member of Interactive Advertising Bureau Europe

Tietosuojaseloste (PDF)