Työryhmät

IAB:n työryhmissä toimii lähes 200 online-mainonnan ja markkinoinnin asiantuntijaa, jotka edustavat niin medioita, mediatoimistoja, mainostoimistoja, mainostajia, kuin mainonnanteknologioitakin. Yhteisenä pyrkimyksenä näillä ammattilaisilla on kasvattaa mainonnan laatua ja tehokkuutta. Tällä on puolestaan suora vaikutus kotimaiseen kilpailukykyyn ja markkinan hyvinvointiin. Tämä ainutlaatuinen yhteistyö keskenään perinteisesti kilpailevien toimijoiden kesken on esimerkillistä ja hyödyttää koko toimialaa. Työryhmien vilpitön halu luoda Suomeen kilpailukykyä ylläpitäviä standardeja ja tuoda parhaat opit maailmalta kaikkien asiasta kiinnostuneiden saataville, on toimintaa, josta voimme olla ylpeitä.

Monipuolinen työryhmätoiminta on yksi IAB Finlandin tarjoamista merkittävistä jäseneduista. Osallistumalla työryhmätoimintaan kasvatat omaa osaamispääomaasi, verkostoidut alan tärkeimpien toimijoiden kanssa sekä olet mukana kehittämässä digimainontaa ja vaikuttamassa koko alaa ohjaaviin päätöksiin. Työryhmät tarjoavat faktaa ja inspiraatiota IAB:n jäsenille!

Kaikki työryhmämme ovat jäsenillemme avoimia, tietosuojatyöryhmää lukuunottamatta. Kerromme mielellämme lisää, ota yhteyttä toimisto(at)iab.fi.

Työryhmissä työstetään ohjeistuksia ja oppaita alan edistämiseksi

Työryhmien asialistoilla on mm. mainosmuotostandardeja, alan terminologian yhtenäistämistä, mittausmuotoja ja raportointitapoja, tutkimustapoja ja tutkimusprojekteja sekä yleisellä tasolla digitaalisen markkinoinnin menestyksen esteiden poistaminen ja tunnetuksi tekeminen mainostajille. Ryhmät julkaisevat myös oppaita ja järjestävät seminaareja. 

Työryhmien luomia standardeja ja suosituksia

Työryhmien julkaisemia oppaita

 

Ad Blocking
Puheenjohtaja Jan Träskelin, Sanoma Media Finland

Ad Blocking -työryhmä aloitti toimintansa keväällä 2016 tehtävänään pohtia IAB US:n julkistaman DEAL-käytännön mahdollisia kotimaisia toimenpiteitä. Ryhmä toteutti kesällä 2016 kyselyn Suomessa toimiville julkaisijoille mainonnanesto-ohjelmien yleisyydestä. Syksyllä julkaistu ohjeistus perustuu julkaisijakyselyn tuloksiin sekä Suomen markkinoille sovellettuun DEAL-käytäntöön.

Toimintasuunnitelma 2017

 • Päätavoitteena lisätä tietoisuutta Ad Blockingingin vaikutuksista kotimaisen journalismin laatuun ja suomalaisyrityksiin (kilpailukyvyn kasvattaminen ja myynnin lisääminen)
 • Videohaastattelut (konkreettiset esimerkit)
 • Keväällä uusi kysely julkaisijoille Ad Blockingin määrästä
 • White paper / best practises -päivitys

Ad Spend
Puheenjohtaja Birgitta Takala, IAB Finland

Ad Spend -työryhmä kokoontui ensi kerran keväällä 2016. Työryhmän agendalla on selvittää digimainonnan ja -markkinoinnin määrien katvealueita ja auttaa TNS:ää kehittämään tiedonkeruuta.

Toimintasuunnitelma 2017

 • Digipanostustietojen raportoinnin kehittäminen

Markkinointiteknologia
Puheenjohtaja Eliisa Pukkonen, Elisa Oyj

Markkinointiteknologian työryhmä perustettiin elokuussa 2016. Markkinoinnin kenttä käy läpi murrosta ja markkinoinnissa osana käytettävät teknologiat näyttelevät yhä suurempaa roolia menestyksekkäissä markkinoinnin toteutuksissa sekä yrityksen investoinneissa. Näin on erityisesti digimarkkinoinnin kohdalla, joten IAB:n on luonnollista olla auraamassa tietä teknologian ja markkinoinnin yhteiselle taipaleelle.

Markkinointiteknologian työryhmän tavoitteina ovat markkinointiteknologia-alan kirkastaminen, markkinointi ja teknologiaedustajien yhteistyön tiivistäminen, objektiivisen kuvan luominen markkinointiteknologian hyödyntämismahdollisuuksista sekä markkinointiteknologia saaminen selkeämmin osaksi markkinointiviestinnän kakkua ymmärtääksemme alan kehittymistä paremmin.

Toimintasuunnitelma 2017

 • Markkinointiteknologian saaminen osaksi markkinointiviestinnän kakkua ja virallisiin mittareihin
 • MarTech yritysten/palveluiden lajittelu
 • Luodaaan objektiivinen kuva markkinointiteknologian hyödyntämismahdollisuuksista

Mittaus

Mittaustyöryhmässä paneudutaan digitaalisen mainonnan tehon mittaamiseen. Ryhmän teemoja ovat muun muassa mainonnan tehon mittaristot, viewability ja datan hyödyntäminen.

Toimintasuunnitelma 2017

 • TYÖRYHMÄ ON TAUOLLA
 • Odottaa mm. Media Metrics Finlandin linjauksia yleisömittauksesta ja JIC –mallin muodostumista
 • Yleisömittauksen lisäksi digimainonnan tehon mittaus

Mobiili
Puheenjohtaja Juho Juhantalo, Google Finland

Mobiili task force -työryhmän tehtävänä on standardoida mobiilimainonnan mainosformaatit, levittää tietoutta mobiilimainonnasta ja -ratkaisuista sekä helpottaa mainostajia saamaan mobiilimainonta mukaan markkinointitoimenpiteisiin. Ryhmä haluaa kasvattaa mobiilityöryhmän kokoa aktiivisesti ja koota dynaamisen, sitoutuneen ryhmän erilaisia osaajia mobiilimarkkinoinnin alalta. Ryhmä on työskennellyt viime aikoina mm. mobiilimainonnan perusmainosformaattien standardoinnin ja mobiilitermien määrittelyn parissa.

Toimintasuunnitelma 2017

 • TYÖRYHMÄ ON TAUOLLA
 • Seminaarin järjestäminen
 • Yhteistyö muiden ryhmien kanssa mm. mobiilivideo, mobiili & ulkomainonta

Natiivimainonta
Puheenjohtaja Elli Mäkilä, Otavamedia

Natiivimainonnan työryhmä aloitti toimintansa syyskuussa 2014 ja julkaisi Natiivimainonnan oppaan keväällä 2015. Ryhmä on ollut tauolla, mutta on aloittanut toimintaansa jälleen syksyllä 2016.

Toimintasuunnitelma 2017

 • Prosessikuvauksen luominen natiivimainonnan ja sisältömarkkinoinnin kampanjan suunnittelulle ja tuottamiselle
 • Natiivimainnonan oppaan päivitys
 • Case-pankin päivitys

Ohjelmallinen ostaminen
Puheenjohtaja Jukka Sundquist, Nordic Morning

Ohjelmallisen ostamisen task force käynnistyi keväällä 2014. Ryhmä on vuonna 2014 julkaissut Ohjelmallisen ostamisen oppaan. Syksyllä 2016 ryhmä työsti haastattelusarjan, joka huipentui seminaariin. Puheenjohtaja Jukka Sundquist kertoo videohaastattelussa ryhmän toiminnasta täällä.

Toimintasuunnitelma 2017

 • Seminaari keväällä ja syksyllä
 • Ohjelmallisen oppaan päivittäminen tarpeen mukaan
 • Ohjelmallisen ostamisen kehittäminen ostotapana Suomessa
 • Avoimen keskustelun ja läpinäkyvyyden korostaminen

Sosiaalinen media
Puheenjohtaja Jari Jaanto, IRC-Galleria

Sosiaalisen median task force -ryhmän agendalla on mm. some-mittaamisen suositukset, toimijoiden listaaminen sekä sosiaalisen median markkinoinnin ohjeistuksia, sanastoja ja case-esityksiä. Ryhmän aikaansaannoksia on mm. Sosiaalisen median eettinen ohjeistus ja blogiyhteistyön opas. Tällä hetkellä ryhmällä on kaksi alatyöryhmää: työntekijälähettilyys-työryhmä sekä tubettajat-työryhmä.

Toimintasuunnitelma 2017

 • TYÖRYHMÄ ON TAUOLLA
 • Alustuksia
 • Caseja
 • Somen mittaaminen ja pieni tutkimus siihen liittyen
 • Kirjoitukset IABlogiin
 • Somesanasto

Tietosuoja
Puheenjohtaja Anna Paimela, Iconics Consulting
Varapuheenjohtaja Tiina Kerttula, Alma Media

Työryhmän tehtävä on kartoittaa ja käydä läpi niitä itsesääntelyyn ja lainsäädäntöön liittyviä asioita, jotka vaikuttavat verkkomarkkinointiin ja verkkomedioiden toimintaan. Näitä ovat mm. EU-lainsäädännön uudistukset.

Työryhmän perustamiseen on vaikuttanut mm.

 • EU:n tulevat hankkeet, jotka kohdistuvat digitaaliseen mainontaan ja mediaan, mm. evästeet ja tietosuoja
 • IAB Europen aktiivinen toiminta Brysselissä ja tarve yhteistyölle kansallisten järjestöjen kanssa
 • alan itsesääntelyn tärkeyden korostaminen
 • tarve hyvän tietosuojan periaatteille
 • Tietosuojatyöryhmä on työskennellyt viime aikoina mm. EU:n sähköisen viestinnän tietosuojan direktiivin, evästeartiklan implementoinnin ja Euroopan laajuiseen, selainkäyttäytymiseen perustuvaan kohdennettuun mainontaan (OBA) liittyvän ohjeistuksen jalkauttamisen parissa.

Tietosuojatyöryhmään on valittu IAB:n jäsenyrityksistä verkkomarkkinoinnin lainsäädännön asiantuntijat mahdollisimman laajasti koko digimainonnan arvoketju huomioiden yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Jäsenet edustavat neljää eri verkkomediaa, mainostajaa, suunnittelutoimistoa, asianajotoimistoa sekä mainosverkostoa.

Toimintasuunnitelma 2017

 • Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin ja tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoitteiden noudattaminen käytännössä
 • Tulevan ePrivacy säädännön seuraaminen ja muuttuneen säädännön vaikutusten arviointi
 • GDPR ja ePrivacy blogikirjoitukset säännöllisesti IABlogiin
 • Tietosuojaseminaarin järjestäminen sekä mahdollisesti tiettyihin aiheisiin keskittyviä webinaareja, haastatteluja ja workshopeja.
 • Jäsenkysely: mitkä ovat suurimmat haasteet uudessa tietosuojalainsäädännössä?

Tubettajat

Tubettajat on sosiaalisen median työryhmän taskforce. Se työstää opasta mainostajan ja tubettajan väliseen yhteistyöhön sekä järjestää #tubesemma-seminaarin helmikuussa 2017.

Toimintasuunnitelma 2017

 • TYÖRYHMÄ ON TAUOLLA
 • Seurataan alan kehitystä
 • Oppaan julkaiseminen ja seminaari
 • Tarvittaessa käynnistetään uusi projekti

Työntekijälähettilyys

Tubettajat on sosiaalisen median työryhmän taskforce.

Toimintasuunnitelma 2017

 • TYÖRYHMÄ ON TAUOLLA
 • Monipuolistaa ja inhimillistää työntekijälähettilyys –ilmiöitä kulttuurin, arvojen ja strategian näkökulmilla
 • Korostaa työntekijän ja työnantajan roolia
 • Tuottaa monipuolisesti materiaalia (whitepaper/opas, webinaari/livestriimi, haastattelut, blogisarjat) helpottamaan yrityksiä luomaan kestäviä toimintatapoja
 • Perustietämyksen laajentaminen

Videomainonta
Puheenjohtaja Tapio Haaja, MTV Oy

Videomainonnan työryhmän toiminta käynnistyi uudelleen keväällä 2015. Työryhmä on julkaissut Online-videomainonnan oppaan. Tuore Infograafi videomainonnan ostamisesta julkaistiin elokuussa 2016 ja joulukuussa 2016 järjestettiin seminaari.

Toimintasuunnitelma 2017

 • Ohjeistuksen luominen
 • Best practices videoluovan suunnitteluun eri ympäristöihin

Viewability
Puheenjohtaja Susanna Reinikainen, Sanoma Media Finland

Työryhmä perustettiin joulukuussa 2016. Alan keskusteluissa nousseita tarpeita ovat viewability määritelmän päivittäminen sekä viewability-ohjeistuksen laatiminen alalle. Ohjeistusta kaivataan siitä, mitä pitäisi ottaa huomioon ja mitkä ovat viewabilityyn vaikuttavat tekijät (teknologiat). Haasteena koetaan mm. mainostajien vaatimus 100 % viewabilitystä, sillä julkaisija voi vaikuttaa vain osaan mainosten latautumiseen vaikuttavista teknisistä tekijöistä. Järjestelmiin on tullut mukaan useampi toimija (mm. ohjelmallinen ostaminen, RTB jne.) ja nämä hidastavat mainosten latautumista sivustolle.

Toimintasuunnitelma 2017

 • Viewability-määritelmän päivittäminen sekä ohjeistuksen laatiminen alalle: mitä pitäisi ottaa huomioon ja mitkä ovat viewabilityyn vaikuttavat tekijät (teknologiat).

IAB Finland|A member of Interactive Advertising Bureau Europe

Rekisteriseloste (PDF)