Icon
Q&A & tallenne: IAB Tietoisku - Digimarkkinoinnin mittaaminen Tallenteet

Q&A & tallenne: IAB Tietoisku - Digimarkkinoinnin mittaaminen

25.11.2021

Digimarkkinoinnin mahdollisuudet ostopolun varrella ovat todella kattavat, se sopii sekä brändillisiin että taktisempiin kampanjalähtöihin. Digimainonnan mittaaminen koetaan kuitenkin haastavana tehtävänä markkinoijien keskuudessa: dataa on saatavilla paljon, ja informaatiotulvassa relevantin tiedon seulominen aiheuttaa haasteita liiketoiminnan arjessa.

Rakensimme tapahtuman tämän markkinoijien haasteen ympärille ja julkaisimme tietoiskussa IAB Finlandin verkoston 50 asiantuntijan voimin koostetun mullistavan Digimarkkinoinnin mittaamisen käsikirjan, joka on tehty yhtäläisesti kaikille digimarkkinoinnin parissa työskenteleville, niin toimistojen, julkaisijoiden kuin mainostajienkin edustajille. Lataa käsikirja täältä!

Tietoiskun puheenvuoroissa käsiteltiin mm.

  • ROMI-mallinnusta,
  • verkkokauppojen mittaamisen haasteita sekä
  • mainonnan analytiikkaa ja sen läpinäkyvyyttä

Webinaari huipentui Digitaalisen markkinoinnin käsikirjan tekijöiden paneelikeskusteluun mittaamisen haasteista.

Webinaarissa lavalle nousevat Sanoma, Adform ja Solteq.

Yhteistyössä

adform 

Sanoma Solteq

Webinaarissa kuultiin seuraavat puheenvuorot:

09.00 Webinaarin avaus - Mira Vaurula / IAB Finland

09.10 Markkinoinnin tuloksellisuus ei ole mielipidekysymys – ROMI-mallinnus markkinoinnin strategisena työkaluna - Anssi Saresvuo / Sanoma

09.30 It’s a numbers game – precise measurement with missing data - Marcel Ehrlitzer / Adform

09.50 Mittaamisen haasteet verkkokaupassa - Juha Vuohelainen / Solteq

10.15 Paneelikeskustelu: Digimarkkinoinnin mittaaminen - haaste vai mahdollisuus? - paneelin hostina Mira Vaurula / IAB Finland, panelisteina Jutta Hämäläinen / Elisa, Valtteri Lahtinen / Smartclip, Patrik Hautala / GroupM ja Tatu Kuivalahti / Custobar.

11.00 Webinaari päättyy


IAB Tietoisku - Digimarkkinoinnin mittaaminen - Q&A

IAB:n toimisto koosti webinaarissa esitetyistä kysymyksistä Q&A:t.

 

Vastaaja: ANSSI SARESVUO - SANOMA
(lataa prese)

Jos pieni (kasvu)yritys haluaisi aloittaa ROMI-mittaamisen yksinkertaisella ja edullisella tavalla, niin mitä suosittelisit stepeiksi/keinoiksi?

Markkinoinnin tuloksellisuutta on hyvä seurata ja analysoida aina kun sitä tehdään. Aloittaville yrityksille suosittelisin ensinnäkin pitämään niin myyntidatan kuin myös markkinointitoimenpiteistä kerätyn datan koottuna yhteen paikkaan. Hyvin kerätty ja jäsennelty data on kaikessa analysoinnissa lähtökohta.

Alkuun on hyvä seurata itse, että miten myynnit reagoivat eri markkinointitoimenpiteisiin vaikka ihan Excelissä. Löydätkö näistä korrelaatioita ja oppeja tulevaan. Riippuen vähän yrityksen toimialasta- ja myyntikanavista, verkkoanalytiikka ja muut digitaaliset mittaamis- ja mallinnustyökalut ovat varmasti hyviä steppejä ennen ROMI-mallintamista. Näiden lisäksi myös tutkimukset antavat lisätietoa markkinoinnin tuloksellisuudesta, kuten mainonnan vaikuttavuustutkimukset ja brand tracking.

Miten ja kenen toimesta ihan käytännössä selvitetään baseline - eli ettei markkinointia tehtäisi ollenkaan?

ROMI-mallinnuksen perusta muodostuu historian opeista. Työ aloitetaan kysymällä kysymyksiä nykytilasta: Millainen baseline-myynti yrityksellä on? Paljonko kampanjat ovat tuoneet lisämyyntiä? Käytännössä tehdään aikasarja-analyysi, jossa verrataan historian myyntejä, markkinoinnin toimenpiteitä ja muita ulkoisia tekijöitä. Tämän perusteella saadaan tilastollisesti analysoitua baseline-myynti sekä markkinoinnin tuoma lisämyynti tämän päälle. Tämä tehdään mallinnusta tekevän tahon toimesta osana ROMI-mallinnusta.

Baselinen osalta on hyvä myös huomioida, että siihen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten brändi, jakelutiemuutokset, markkinakehitys jne. Markkinointi näyttelee siis myös merkittävää roolia baseline-kehityksen osalta, koska brändillisillä markkinointitoimenpiteillä on pitkäaikaista vaikutusta tämän kehitykseen.

Monikanavaisen markkinointiin mittaamiseen liittyen, olisi mielenkiintoista ymmärtää miten mallinne huomio useamman kanavan vaikutuksen tuloksiin? Ja miten mittaatte sitä monikanavaista kokonaisuutta, jos ajatellaan että tulos syntyy useamman kanavan vaikutuksesta?

Käytännössä, kuten yllä selitin, mallinnuksessa analysoidaan päiväkohtaista myyntiä, tehtyjä markkinointi- ja mediatoimenpiteitä sekä muita ulkoisia tekijöitä keskenään. Eri mediakanavista otetaan vertailuun päiväkohtaiset mediametriikat sekä panostusdata. Lisäksi medioiden osalta huomioidaan niiden välitön vaikutus sekä mediakohtainen pidempi ajallinen vaikutus. Tätä kautta ROMI-mallinnus pystyy kertomaan markkinoinnin kokonais-ROI:n ja tulokset pystytään pilkkomaan mediakohtaisiksi. Tätä kautta eri mediat pystytään asettamaan samalle viivalle objektiivisesti ja arvioida tuloksia sijoitetun pääoman tuotolla. Kokonaisuuden kannalta mediakanavien, eli kontaktipisteiden, määrällä on yleensä positiivinen vaikutus mainonnan tuloksellisuuteen kunhan eri kanaviin panostetaan järkevällä tasolla. Nämä tulee analysoida tapauskohtaisesti.

Vastaaja: MARCEL EHRLIZER - ADFORM
(lataa prese)

Is mobile the dominant buying behavior also in B2B?

I can only speak for Adform here and there I can say yes. However, this “yes” has to be taken with a grain of salt as we do not force our clients to disclose if they run B2B or B2C campaigns.

How do you at Adform help customers to upgrade their measurement? Do you offer some tools or consulting?

Adform offers a wide range of tracking tools ranging from current generation 3rd party based tracking to best-in-class 1st party based tracking both client and server-side. Our local teams are always happy to help with questions. If a bespoke consulting is needed please reach out to your local Adform office, they will be happy to support you

 

Vastaaja: JUHA VUOHELAINEN - SOLTEQ
(lataa prese)

Puhuit aika paljon datan luotettavuudesta. Onko yksi osa onnistunutta mittaamista ja oman mielenrauhan ylläpitämistä se, että oppii myö sietämään epävarmuutta? Siitä tuskin pääsee koskaan kokonaan eroon ja voiko ajatella, että esim 90 % luotettava / oikea data riittää?

Epävarmuuden sietäminen on tärkeää. Sen vuoksi analyytikon korvien välissä oleva osaaminen on arvokasta eli mitä toimenpiteitä ko. tulosten pohjalta kannattaa oikeasti tehdä. On tärkeää ymmärtää millä tarkkuudella mittaaminen tapahtuu ja onko heitto 10-30% ja mitä johtopäätöksiä sen pohjalta voidaan tehdä. 90% luotettava data on erittäin hyvällä tasolla.

Kiinnostavan oloinen ratkaisu tuo Deep Vision! Mitkä on suurimmat hyödyt verkkokaupalle siitä?

  • Deep Vision löytää verkkokaupan pullonkaulat asiakaskäyttäytymisen (vierailujen) avulla ja toisin kuin muut vastaavat ratkaisut se tallentaa kaiken verkkosivuilla tapahtuvan toiminnan ja kertoo miten paljon enemmän liikevaihtoa voitte ansaita ongelmakohdat ratkaisemalla.
  • Selvität mikä on verkkokaupan tämänhetkinen myyntipotentiaali ja onko se täysin hyötykäytössä
  • Määrität asiakassegmenttejä verkkokäyttäytymisen mukaan.
  • Vähennät teknisiin ongelmiin käyttämääsi aikaa keskimäärin 60 prosenttia.
  • Asetat verkkopalvelullesi suorituskykymittareita.
  • Tunnistat ja priorisoit verkkopalvelusi menestykselle tarvittavat toimenpiteet.
  • Rakennat datakokonaisuuksia verkkopalvelusi asiakaskäyttäytymisestä yrityksesi eri liiketoimintojen käyttöön.

20.09.2023

Tallenne: Tältä bisnes kuulostaa: Markkinan syke & kuuntelutrendit

Digitaalinen audio on läsnä sekä suomalaisten kuluttajien että brändien arjessa yhä voimakkaammin. "Tältä bisnes kuulostaa: Markkinan syke & kuuntelutrendit" -webinaari tarjosi kattavan läpileikkauksen digiaudioon, paljastaen tuoreet tutkimustulokset, trendit ja tulevaisuuden näkymät. Katso tallenne ja näe, mihin suuntaan digitaalisen audion tuulet puhaltavat.

lue lisää

07.09.2023

Tallenne: Smart Marketing: Digiasiakkaan jäljillä

Digiasiakkaan jättämä digitaalinen jalanjälki ja sen hyödyntäminen on jatkossa entistä tärkeämpää markkinoinnissa. Digitaalinen asiakasdata on kaiken markkinoinnin kohdentamisen sekä asiakasymmärryksen keskiössä. Relevantti digitaalinen asiakasdata kertoo paljon kuluttajan sen hetkisistä asiakastarpeista ja brändistä jää kiinni kuinka hyvin se pystyy nämä kyseiset tiedot ja tarttumapinnat yhdistämään.

lue lisää

01.09.2023

Tallenne: IAB Finland x DoubleVerify – Industry Insider

Videostriimauksesta ChatGPT:hen - kuluttajat ympäri maailman omaksuvat uusia ja jännittäviä tapoja luoda, jakaa sekä nauttia sisällöstä sekä löytäen yhteyksiä brändien kanssa. Sisällön kulutuksen lisäksi myös sisällön luomisen määrä kasvaa ennätysmäisesti, mikä tarjoaa paljon mahdollisuuksia mainostajille, mutta voi antaa myös liiketoiminnallisia haasteit

lue lisää

15.06.2023

Tallenne: DOOH - Digitaalista älykkyyttä ulkomainontaan

Kaikkien muiden mediaryhmien mukaisesti myös ulkomainonta on keskellä digitransformaatiota. Suomessa ulkomainonnan digitalisoitumiinen on kansainvälisellä mittapuulla pitkällä ja reilusti yli puolet ulkomainonnasta on digitaalista. IAB:n ja Kantarin tekemän arvion mukaan digitaalinen ulkomainonta kasvoi vuonna 2022 30 % ja kokonaisvolyymi nousi noin 46,5 miljoonaan euroon.

lue lisää