Icon
Digimainonnan positiivinen kehitys jatkuu Blogit

Digimainonnan positiivinen kehitys jatkuu

28.08.2018

Digitaalisen mainonnan kasvuvauhti on tuplaantunut vuoden alkupuoliskolla ja mainostajien panostukset digimainontaan ylsivät 208,1 miljoonaan euroon. Kasvua kertyi 17,8 % verrattuna edellisen vuoden samaan jaksoon. Tammi-kesäkuussa 2018 mediamainonnan kokonaispanostukset olivat yhteensä 561,9 miljoonaa euroa ja kasvua kertyi digimainonnan ansiosta noin 2 %.

Tammi-kesäkuussa mediamainonnan kokonaispanostuksista sähköisten medioiden osuus oli 65,4 %. Digimainonnan kasvu on pysynyt tasaisena kuluvan vuoden aikana. Sen osuus mediamainonnasta nousi 5,2 prosenttiyksikköä 37 prosenttiin. Eri digimainosmuodoista hakumainonta kasvoi 22,8 % ja panostukset sosiaaliseen mediaan (Facebook ja YouTube) 45,9 % prosenttia. Netti-TV-ympäristöön sijoitettu instream-videomainonta kasvoi 3,1 % ja luokitellun mainonnan kasvu oli 10,7 %. Mobiilimainonnan panostukset ohjautuvat yleistyvän monimediakampanjoinnin seurauksena display-mainontaan. Tästä johtuen mobiilimainonnan panostustiedot eivät ole enää vertailukelpoisia aikaisempiin lukuihin. Tässä tilanteessa on suositeltavampaa tarkastella display-mainontaa ja mobiilin display-mainontaa yhtenä kokonaisuutena, jolloin display-mainonnan kasvuprosentiksi saadaan 3,6. Display-, instream video, mobiili-, sekä luokitellun digimainonnan panostustiedot perustuvat Kantar TNS:n kuukausiraporttiin.

”Mobiilimainonnan tilastointi ja raportointi on haasteellista ja se kertoo ns. cross screen -kampanjoiden yleistymisestä. Mainostajan kampanja on kokonaisuus, jossa yleisö tavoitetaan eri päätelaitteilla ja panostusten erittely mobiili-, desk top display- ja tablettipanostuksiin ei enää ehkä olekaan relevanttia”  arvioi IAB Finlandin toiminnanjohtaja Birgitta Takala.

 

Digimainonnan kehitys vuoden 2018 toisella kvartaalilla

Huhti-kesäkuun digipanostukset nousivat yhteensä 107,6 miljoonaa euroon. Kasvua kertyi 17,5 % verrattuna samaan jaksoon vuonna 2017.

Vuoden toinen kvartaali oli kokonaiskehitykseltään hyvin samanlainen kuin vuoden ensimmäinen kvartaali. Hakumainonta ja mainonta sosiaalisessa mediassa kasvoivat vahvasti, natiivimainonnan panostukset ovat tasaantuneet viime vuoden hurjasta noususta. Mobiilimainonnan tilastoinnin haasteellisuudesta johtuen IAB taulukoi toistaiseksi mobiilimainonnan mukaan display-mainontaan. Display-mainonta (sisältäen mobiilin display-mainonnan) kasvoi 2,1 % huhti-kesäkuun tarkastelujaksolla.

IAB Finland kerää haku-, Facebook- sekä YouTube-mainonnan panostukset kvartaaleittain ja täydentää näin Kantar TNS:n mainospanostusten kuukausiseurantaa. Markkinatiedon ja ajankohtaisten trenditietojen kerääminen ja raportointi on yksi IAB:n tärkeimmistä tehtävistä ja tästä toiminnasta monet tuntevat IAB:n parhaiten.

Haku-, Facebook- sekä YouTube-mainonnan panostukset kerätään kvartaaleittain. IAB Finlandin kvartaaliraporin tiedontoimittajia ovat Mediatoimisto Happi, Virta Helsinki/IPG Mediabrands, Mediatoimisto Voitto, Dagmar, Dentsu Aegis Network, Zeeland Media Group, Omnicom Media Group, GroupM sekä Avaus Consulting, Solteq, Klikkicom, Quru, NetBooster ja Tulos Helsinki. Hakusanamainonnan ja Facebook-mainonnan panostusluvut sisältävät estimaattiosuuden, jotta mainostajien suoraan ostaman haku- ja Facebook-mainonnan osuus saadaan mukaan lukuihin. Estimaatti on tehty Kantar TNS:n PäättäjäAtlaksen kyselyn pohjalta. YouTube-luvut on kerätty toimistoilta.

IAB:n kvartaalitiedotteet. Lisätietoja antaa Birgitta Takala, toiminnanjohtaja, IAB Finland ry, 040 543 9165, etunimi.sukunimi@iab.fi.

21.02.2020

Laadukkaaseen dataan pohjautuva vaikuttava markkinointi on edelleen monen markkinoijan märkä päiväuni

Tarjolla olevan markkinointiteknologian määrä on räjähtänyt viime vuosina. Tarjolla on useita työkaluja, joiden avulla voimme hallita varsin kattavaa joukkoa myynnin ja markkinoinnin toimintoja ja prosesseja muun muassa mobiilimainonnasta web-sisältöjen hallintaan, markkinointiautomaatioon, liidien elinkaaren hallintaan, asiakasanalytiikkaan tai vaikkapa asiakasdatan aktivointiin. Tämä on johtanut ei pelkästään työkalujen määrän kasvuun organisaatioissa, vaan myös asiakasdatan (tässä yhteydessä hyvin laajasti ymmärrettynä) määrän kasvuun ja sen pirstaloitumiseen.

lue lisää

11.02.2020

Yhteisten termien käyttö selkeyttää digitaalisen audion toimintakenttää

Markkinalla vastaan tulevat ristiriitaiset viestit ovat aiheuttaneet halun luoda yhteisiä standardeja ja jakaa tietoa. Tietotaidon kasvun ja yhteisen markkinapohjan luomisen avulla digitaalinen audio voi kasvaa Suomessa. Vuoden 2019 lopussa nähtiin työryhmän ensimmäinen konkreettinen ulostulo, kun digitaalisen audion termit julkaistiin 10.12.2019 pidetyssä IAB:n Hot or Not -seminaarissa. Tällöin luotiin markkinalle yhteinen suositus digitaalisen audion yhteydessä käytettävistä termeistä ja niiden määritelmistä.

lue lisää

30.01.2020

Kysy IABlta: Vastauksia TCF:stä, ePrivacysta ja tietosuojasta

IAB Finlandin 23.1.2020 järjestämässä Master Your GDPR -seminaarissa oli painavaa asiaa tietosuojasta ja sen vaikutuksista alati muuttuvaan digitaalisen mainonnan ekosysteemiin. Alan polttavia uutisia kuultiin tietosuojaviranomaisen edustajalta, web-alustojen asiantuntijalta sekä IAB:n tietosuojaryhmän puheenjohtajalta.

lue lisää

24.01.2020

Totaalinen turhautuminen kannustaa teknologian ja datan tehokkaaseen hyödyntämiseen

Kuinka muunnetaan töissä turhautuminen hedelmälliseksi yhteistyöksi? Aikana, jona positiivinen ajattelu on ottanut entistä suurempaa jalansijaa, on tärkeää arvostaa myös turhautumista. Arjen haasteet ja strategisen tason tavoitteet antavat yhdessä syötettä markkinoinnin työkaluhankinnoille ja datan hyödyntämiselle. Teknologisten ratkaisujen ei ole järkevää jäädä tiimityön ulkopuolelle, vaan niiden tulisi nousta ”uusiksi” tiimiläisiksi, jotka voivat suorittaa arjen työtehtäviä.

lue lisää